Ulgi na PFRON

Strona 4 z 27

Ulgi we wpłatach na PFRON a scentralizowane rozliczenie VAT

W związku z wątpliwościami pracodawców dotyczącymi korzystania z ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez jednostki wewnętrzne i jednostki ze scentralizowanym rozliczeniem VAT, PFRON zamieścił informację wyjaśniającą te zagadnienia.

Komunikat OBPON.ORG: Pytanie dotyczące wyliczenia kwoty wynagrodzeń począwszy od przychodów zaliczonych do stycznia 2018 r. branego do wyliczenia poz. 35 na INF-U przez firmy udzielające ulg we wpłatach na PFRON.

W związku z watpliwościami Pracodawcy w zakresie wyliczenia kwoty wynagrodzeń począwszy od przychodów zaliczonych do stycznia 2018 r. branego do wyliczenia poz. 35 na INF-U przez firmy udzielające ulg we wpłatach na PFRON, skierowaliśmy jako Organizacja pytanie do PFRON:

W 2018 roku szykuje się wiele zmian w prawie dotyczących samych osób niepełnosprawnych, jak i pracodawców w kontekście ich zatrudniania. Główne z nich to zmniejszony zakres korzystania z tzw. ulg we wpłatach na PFRON z tytułu kooperacji oraz zmiany w systemie orzecznictwa

W 2018 roku będzie sporo zmian dotyczących zarówno pracodawców, jak również osób z niepełnosprawnością. W kontekście zmian dla pracodawców najważniejsza to zawarta w projekcie  ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych...