Ważne informacje

Strona 2 z 46

Komunikat OBPON.ORG: Podziękowania dla Pracodawców Osób Niepełnosprawnych za zaangażowanie i głos w konsultacjach społecznych dot. najważniejszych zmian ujętych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Szanowni Państwo pragniemy gorąco podziękować wszystkim osobom, które popierały nasz głos i aktywnie włączyły się do walki o zmianę niekorzystnych przepisów prawnych wskazanych w I projekcie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz...

Komunikat OBPON.ORG: Najważniejsze zmiany dla pracodawców osób niepełnosprawnych ujęte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (z dnia 23 listopada 2017 r.) KOMENTARZ OBPON.ORG

Szanowni Państwo,poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany ujęte w projekcie z 23.11.2017 r. w zakresie art. 22 tj. udzielania ulg we wpłatach na PFRON (planowane wejście w życie tych zmian - 1.07.2018 r.)

opracowanie: Edyta Sieradzka

Wiceprezes OBPON.ORG

Przerwa w działaniu SODiR On-line

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 28.11.2017 roku z powodu konieczności przeprowadzenia niezbędnych prac technicznych, SODiR On-Line  będzie niedostępny dla Użytkowników od godz. 16:00 do godz. 18:00.