Ważne informacje

Strona 3 z 49

Nieterminowa zapłata nie pozwala uzyskać ulgi

Firma nie może wystawić informacji z kwotą obniżenia we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) klientowi, który zapłacił za jej usługi z opóźnieniem, nawet jeśli było to związane z wydaniem duplikatu faktury.

Komunikat OBPON.ORG: Posiedzenie w Sejmie RP Podkomisji Stałej ds. Osób Niepełnosprawnych - Sytuacja na rynku pracy osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia u pracodawców publicznych i na chronionym rynku pracy

6 lutego 2018 r. (wtorek), w sali konferencyjnej im. Jacka Kuronia (bud. F), w gmachu Sejmu RP w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 4/6/8 odbędzie się posiedzenie podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych. Z ramienia organizacji pracodawców Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG...

×