Przetargi

Strona 1 z 53

Źle użyty przecinek może zmienić warunki przetargowe

Wymagania stawiane w przetargu muszą być precyzyjnie sformułowane. Firmy powinny wiedzieć, jakie warunki muszą spełnić, nie ma tu miejsca na domysły – podkreśliła Krajowa Izba Odwoławcza w niedawnym wyroku.

Przetarg ze wskazaniem na konkretne oprogramowanie

Organizator przetargu tylko w wyjątkowych sytuacjach może w specyfikacji posłużyć się nazwą towaru, który chce kupić – przypomniał Urząd Zamówień Publicznych w wynikach przeprowadzonej niedawno kontroli.

Dzierżawa działki gminnej nie tylko w wyniku przetargu

Przedsiębiorcy, którzy poszukują nieruchomości dla swojej działalności, bywają zainteresowani terenami gminnymi. Jednak nie zawsze władze gminy bez żadnych oporów sprzedadzą im pożądaną nieruchomość. Może się zdarzyć, że gmina znacznie chętniej grunty wydzierżawi, niż sprzeda.

Jednostronne zerwanie umowy

Nowelizacja z 22 czerwca 2016 r. wprowadziła dodatkową możliwość rozwiązania umowy w przypadku dokonania uchybień przez strony przy zmianie jej istotnych postanowień

Członkowie grupy w jednym przetargu

Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych wprowadziły nowe zasady składania oświadczeń w zakresie pozostawania w grupie kapitałowej przez wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego

×