Unia Europejska

Strona 3 z 25

TSUE. Inwigilacja bardziej kontrolowana

Przepisy pozwalające policji, ABW czy CBA na nieskrępowany dostęp do danych telekomunikacyjnych są niezgodne z prawem UE – uznał luksemburski Trybunał

Fundusze UE trafią do firm za kilka miesięcy

Unijna maszyna w końcu ruszyła, co miesiąc podpisywane są umowy o wartości ok. 10 mld zł. Jednak zanim pieniądze te przełożą się na faktyczne inwestycje, upłynie jeszcze sporo czasu.

PolRegio i Tauron w kolejce po unijną kasę

INWESTYCJE Polska może liczyć na 6 mld zł z planu Junckera. W piątek zostaną podpisane dwie pierwsze umowy z udziałem spółek Skarbu Państwa

Umowy kredytowe z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym zostaną podpisane w piątek w obecności wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Przewozy Regionalne mają dostać...

Pożyczek z Unii będzie mniej, a mimo to więcej

Rząd zakładał, że po 2020 r. aż 15 proc. środków UE dla Polski z polityki spójności stanowić będą zwrotne formy wsparcia (np. w postaci pożyczek i poręczeń). Ale właśnie skorygował swoje plany w dół. Województw chętnych do udzielania tej formy wsparcia przybywa

Gdy działalność gospodarcza korzysta z pomocy państwa

Zasady Unii Europejskiej dotyczące pomocy państwa oddziaływują na każdego przedsiębiorcę dokonującego transakcji z jednym z państw członkowskich UE, czy to w charakterze inwestora, podatnika, licencjobiorcy, partnera w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, dostawcy, kontrahenta czy też konkurenta...

Czekamy na przepis

Komisja Europejska deklaruje obniżenie stawek VAT na elektroniczne książki. Potrzebna jest do tego zmiana dyrektywy.