Unia Europejska

Strona 1 z 25

Polska wychodzi z innowacyjnego dołka

Wydatki firm na badania i rozwój zaczęły rosnąć. Dzięki funduszom unijnym i wsparciu państwa nasza gospodarka ma szanse stać się bardziej innowacyjna.

Pieniądze z Unii znów napędzą gospodarkę

W latach 2007–2015 wpływ pieniędzy z polityki spójności na polską gospodarkę był bardzo pozytywny. W II i III kwartale tego roku mamy już mocno odczuć wykorzystanie nowej puli euro.

Parasol Unii nad prywatnością

PROBLEM: Komisja Europejska opublikowała niedawno projekt rozporządzenia o e-prywatności (ang. e-privacy), które zastąpi mającą już 14 lat dyrektywę 2002/58/WE z 12 lipca 2002 r. o prywatności i łączności elektronicznej (Dz.Urz. WE z 2002 r. L 201, s. 37). Proponowane przepisy mają skuteczniej chronić...

Dotacje w 2017 roku, czyli czas na inwestycje w firmach

Na lata 2014–2020 przewidziano dotacje dla kluczowych inwestycji, czyli powiększania i budowy nowych zakładów produkcyjnych, wprowadzania w nich nowoczesnych maszyn, urządzeń, wreszcie wdrażania procesów wytwórczych, technologii i automatyzacji.

Warto obronić się przed sankcjami

Odpowiednie ukształtowanie środków ochrony danych może mieć kluczowe znaczenie dla uniknięcia lub zmniejszenia sankcji pieniężnych przewidzianych w unijnym rozporządzeniu.

Odchudzanie polityki spójności

Nowy unijny podatek może zastąpić wpłaty proporcjonalne do dochodów państw członkowskich. Oznaczać to będzie mniej pieniędzy dla Polski.

×