PFRON

Strona 40 z 42

PFRON: Nowy formularz INF-O-PdM

Szanowni Państwo, od 6 lipca 2015 r. w SODiR zostanie udostępniony dla użytkowników aktualny  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-PdM). Wzór został określony w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego...

KOMUNIKAT PFRON: Kontakt z Wydziałem Dofinansowań Rynku Pracy

Wydział Dofinansowań Rynku Pracy informuje, iż kontakt  z nami w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne możliwy jest również za pośrednictwem poczty e-mail 

KOMUNIKAT PFRON: Termin składania wniosku Wn-D z załącznikami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż na podstawie  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014, poz. 370)...

KOMUNIKAT PFRON: Certyfikat Strona Internetowa Bez Barier dla PFRON

Informujemy, że witryna internetowa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymała Certyfikat Strona Internetowa Bez Barier. Oznaczenie to potwierdza, że serwis spełnia międzynarodowe standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych.

KOMUNIKAT PFRON: Aplikacja SODiR - wersja 9.52 SODiR Off-line

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 26 maja 2015 roku dostępna jest wersja 9.52 SODiR Off-line SODiR OFF-line to aplikacja zewnętrzna przygotowana dla części Beneficjentów, którzy wysyłają dużą liczbę dokumentów lub nie posiadają stałego dostępu do...

KOMUNIKAT PFRON: e-PFRON2 - działanie w oparciu o oprogramowanie Java

System e-PFRON2 działa w oparciu o zainstalowaną wersję Javy 7 (aktualizacja 45 lub nowsza) albo wersję Java 8. W przypadku problemów z uruchomieniem kreatora do podpisywania dokumentów lub kreatora do generacji klucza prywatnego i certyfikatu publicznego zaleca się odświeżyć stronę i wyczyścić cache...

KOMUNIKAT PFRON: Przerwa w działaniu SODiR On-line

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 26.05.2015 r od godz. 17:00 do godziny 20:00 System SODiR On-line będzie niedostępny dla Użytkowników. Przerwa spowodowana jest koniecznością dostosowania SODiR do Javy w ramach linii produktowej 1.8 tj. JRE 8 update 45....

KOMUNIKAT PFRON: e-PFRON2 - przerwa techniczna

Szanowni Państwo informujemy, iż w dniu 26 maja 2015 r. w godzinach  13:00 - 16.00, System e-PFRON2 będzie niedostępny dla użytkowników z uwagi na konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac technicznych.