Niepełnosprawni

Strona 392 z 413

800 zł za za parkowanie w miejscu dla niepełnosprawnych

Rozporządzenie ws. wysokości grzywien za wybrane rodzaje wykroczeń, które weszło w sobotę w życie, ma dostosować przepisy dotyczące mandatów do zmian w prawie, które nastąpiły w 2014 r. Zwiększa też wysokość mandatów za część wykroczeń popełnianych przez kierowców.

 ...

Niepełnosprawni potrzebują wsparcia państwa

System wspierania osób niepełnosprawnych wymaga reformy System wsparcia osób niepełnosprawnych wymaga gruntownej reformy. Problemy zaczynają się od sposobu orzekania stopnia niepełnosprawności. Problemem jest też egzekucja istniejącego prawa. Takie wnioski nasuwają się po lekturze opracowania Instytutu...

Szkoły fatalnie uczą niepełnosprawnych

Eksperci chcą zwiększenia kontroli nad wydatkami samorządów na naukę niepełnosprawnych. Te zaś wskazują, że rząd powinien jasno określić, za jakie zadania płaci.  

Zanikające becikowe

Rząd i gminy wypłacają coraz mniej zapomóg dla świeżo upieczonych rodziców. Powodem są demografia i oszczędności  

PIT za 2014: kto ma prawo do ulgi internetowej

Zostały jeszcze trzy tygodnie na złożenie zeznań podatkowych za 2014 rok. W bieżącym roku, podobnie jak w poprzednich latach, istnieje możliwość odliczenia wydatków poniesionych z tytułu użytkowania sieci internetowej. Trzeba jednak pamiętać, że od 1 stycznia 2013 r. prawo do korzystania z ulgi...

Audiodeskrypcja przez internet teatru

Fundacja TVNET zachęca do zapoznania się z projektem, skierowanym do osób niewidomych i słabowidzących, dzięki któremu osoby niepełnosprawne - w tym przypadku dzieci i młodzież, będą mogły naprawdę na miarę swoich możliwości uczestniczyć w życiu kulturalnym i znaleźć swoje miejsce na teatralnej...

Świat kultury głuchy na niesłyszących

Zaledwie 2 proc. osób głuchych odwiedza w wolnym czasie instytucje kultury – wynika z badań, przeprowadzonych w ramach projektu „Nie Bądź Głuchy na Kulturę”. Zdaniem jego organizatorów może to świadczyć nie tylko o słabej ofercie kulturalnej dla osób niesłyszących i braku dostępności instytucji...

Jarosław Duda w programie „Misja Integracja”

W najbliższą sobotę zapraszamy na odcinek programu „Misja Integracja”, w którym gościć będziemy Jarosława Dudę, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Premiera 11 kwietnia br. o godz. 9:05 na antenie TVP Regionalna.

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.