Niepełnosprawność

Strona 392 z 431

Strzelectwo osób niewidomych

W Chorzowie od kilkunastu lat strzelectwo sportowe uprawiają osoby niewidome i niedowidzące. Trener Andrzej Kieczka stwierdza, że w ciągu trzech miesięcy jest w stanie przygotować zawodnika do wyniku 89 punktów na 100.

Eurowizja. Kibicujmy Monice Kuszyńskiej

Za nami pierwszy półfinał Eurowizji. Odpadli niestety reprezentanci Finlandii, punkowy zespół Pertti Kurikan Nimipäivät, w którego skład wchodzą mężczyźni z autyzmem i zespołem Downa. Kolejny półfinał, w którym wystąpi reprezentantka Polski – Monika Kuszyńska – odbędzie się już 21 maja. Będzie go...

Wzrosną kwoty kryteriów dochodowych?

Od 1 listopada 2017 r. kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością miałoby wynieść 844 zł. Najpierw jednak, od 1 listopada br. zakłada się jego wzrost do kwoty 764 zł. Obecnie próg dochodowy dla rodziny z dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wynosi 664 zł....

Odłącz mysz na godzinę

21 maja po raz drugi odbywa się „Godzina bez myszy”. Ta akcja, zainicjowana przez Integrację, stanowi część polskich obchodów Światowego Dnia Świadomości Dostępności. Odłącz mysz i przekonaj się, jak ważna jest dostępność stron internetowych.

Eurowizja 2015: to był najkrótszy występ w historii konkursu!

O tych uczestnikach Eurowizji 2015 było głośno jeszcze na długo przed tym, zanim wystąpili na konkursowej scenie w Wiedniu. Zespół Pertti Kurikan Nimipäivät, w skrócie PKN, to czterej niepełnosprawni intelektualnie muzycy, których połączyła miłość do ostrego, punkowego grania. Choć ze względu na...

Zobacz, ile pieniędzy dostaniesz na starość

ZUS rozpoczyna wysyłkę informacji o stanie kont emerytalnych. Będzie można znaleźć w niej szczegółowy wykaz składek wpłaconych w ciągu dwóch ostatnich lat, a także skumulowaną kwotę składek z całej dotychczasowej kariery zawodowej.  

Dostępność informacji w sieci – Accessibility Camp 2015

Organizacje zrzeszone w Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni w czwartek, 21 maja 2015 r., organizują w Warszawie konferencję pt. „Dostępność informacji w sieci – Accessibility Camp 2015”. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Administracji i Cyfryzacji, Andrzeja Halickiego, Rzecznika Praw...

Pokochaj Kraków z Wzajemnością

Prezydent Miasta Krakowa i Marszałek Województwa Małopolskiego zapraszają na XVI Tydzień Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością” – Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych. 

Sprawdź się i pobiegnij rzeką

W tegorocznej edycji IV Ogólnopolskiego Biegu Rzeką Prosną po raz pierwszy będą mogły wziąć udział osoby z niepełnosprawnością. To jedyna tego typu impreza w Polsce.  

Obejrzyj film 'Plemię' i weź udział w debacie

Warszawskie Kino Praha zaprasza na przedpremierowy pokaz filmu „Plemię”, reż. Myrosław Słaboszpyc'kyj. W ramach specjalnego pokazu, po projekcji filmu odbędzie się debata „Czy Głusi i słyszący oglądają te same filmy”. Spotkanie poprowadzi krytyk filmowy Sebastian Smoliński. Bilety już w sprzedaży!...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.