Niepełnosprawni

Strona 4 z 345

Niepełnosprawni tracą na nowych przepisach. Kukiz'15 chce zmian

Ruch Kukiz’ 15 chce zmian obowiązujących od stycznia przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych. Zdaniem posłów Ruchu nowe prawo krzywdzi rodziny dorosłych niepełnosprawnych. W świetle przepisów rodzina traci możliwość odliczenia od podatku wydatków poniesionych w związku z utrzymaniem podopiecznego w...

Znajdują pracę i spełniają marzenia

Sami o sobie mówią – trenerzy pracy. Ale dla swoich klientów są prawie jak przyjaciele. Pracownicy ostródzkiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną pomagają niepełnosprawnym w znalezieniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Bo jak mówią, każdy taki sukces...

Alimenty na dziecko a ulga rehabilitacyjna 2018

Osoby posiadające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne nierzadko uzyskują prawo do świadczeń alimentacyjnych, a także do innych świadczeń, które są zwolnione z opodatkowania podatkiem PIT. Problem pojawia się w obliczaniu dochodu osoby niepełnosprawnej, której opiekun uprawniony będzie do świadczeń....

Opracowanie OBPON: Szkoły skąpiły na kształcenie specjalne

Aż trzy czwarte szkół skontrolowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli nie wykorzystywało w pełni środków przeznaczonych do kształcenia specjalnego. Do tego wciąż zdarzają się kłopoty z właściwą organizacją zajęć z uczniami niepełnosprawnymi. Polskie szkolnictwo wciąż nie może sobie poradzić...

Dobre praktyki przedsiębiorczości społecznej

Zalety tworzenia modelu spółdzielni socjalnych przy warsztatach terapii zajęciowej oraz rola przedsiębiorczości społecznej w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych były tematem prelekcji Doroty Habich, p.o. Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podczas otwarcia...