Niepełnosprawność

Strona 402 z 440

Certyfikaty 'Obiekt bez barier' dla Belwederu i Pałacu Prezydenckiego

19 maja 2015 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Fundacja Integracja wręczyła certyfikaty „Obiekt bez barier”. Przyznano je Pałacowi Prezydenckiemu i Rezydencji Belweder jako obiektom architektonicznie dostępnym dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Certyfikaty od prezesa Integracji Piotra...

Dzień Otwarty w ZUS. Przyjdź i zapytaj

Chcesz dowiedzieć się, jakie świadczenia Ci przysługują lub jak zapisać się na rehabilitację leczniczą? A może szukasz zatrudnienia i potrzebujesz informacji na temat rynku pracy? To właśnie z myślą o Tobie 20 maja 2015 r. ZUS organizuje w swoich oddziałach Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych....

Opiekunowie kłamią. Gminy mają problemy

Rodzice podają fałszywe adresy zamieszkania dzieci w oświadczeniach, które trafiają do szkół. Robią to, by ich pociechy chodziły do lepszej placówki  

Warszawa: mobilne miasteczko profilaktyki udarowej

W najbliższą środę (20 maja) od godziny 10:00 w na ul. Krakowskie Przedmieście 64 (obok Domu Polonii i Kościoła Św. Anny) czynne będzie pierwsze mobilne miasteczko profilaktyki udarowej, zorganizowane przez Stowarzyszenie „Udarowcy – Liczy się wsparcie!” w ramach akcji edukacyjnej „Udarom można...

Kandydaci na prezydenta o działaniach na rzecz seniorów

Inwestowanie w opiekę dzienną i aktywizację - to propozycje Bronisława Komorowskiego dla seniorów, zgłoszone podczas debaty telewizyjnej w TVP i Polsacie. Kandydat PiS Andrzej Duda wytykał PO podwyższenie wieku emerytalnego. "Ludzie nie chcą pracować do śmierci" - mówił.

Prywatne domy opieki na cenzurowanym

Rozwiązywanie umów ze skutkiem natychmiastowym, brak zwrotu pieniędzy za niewykonane usługi czy możliwość zmiany ich ceny na korzyść właściciela placówki – to tylko niektóre nieprawidłowości w umowach zawieranych z pensjonariuszami prywatnych domów opieki, wykryte przez Urząd Ochrony Konkurencji i...

Liczba rencistów spadła, ale wzrośnie

W ostatnich latach znacznie spadła w Polsce liczba rencistów, pobierających świadczenia z tytułu niezdolności do pracy – w 2005 r. było ich prawie 2 mln, a w marcu 2014 r. – niewiele ponad milion. Społeczeństwo się jednak starzeje i ta tendencja może wkrótce wyhamować, a nawet się odwrócić –...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.