Niepełnosprawni

Strona 402 z 422

Świat kultury głuchy na niesłyszących

Zaledwie 2 proc. osób głuchych odwiedza w wolnym czasie instytucje kultury – wynika z badań, przeprowadzonych w ramach projektu „Nie Bądź Głuchy na Kulturę”. Zdaniem jego organizatorów może to świadczyć nie tylko o słabej ofercie kulturalnej dla osób niesłyszących i braku dostępności instytucji...

Jarosław Duda w programie „Misja Integracja”

W najbliższą sobotę zapraszamy na odcinek programu „Misja Integracja”, w którym gościć będziemy Jarosława Dudę, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Premiera 11 kwietnia br. o godz. 9:05 na antenie TVP Regionalna.

Sejm: projekt ustawy o Narodowym Dniu Osób po Amputacjach

Sejm planuje ustanowić 24 lipca Narodowym Dniem Osób po Amputacjach. Założenia poselskiego projektu ustawy określają, że jest to wyraz akceptacji środowiska osób po amputacji, a także szacunku i zrozumienia ich sytuacji i potrzeb.

Dom to nie więzienie – biegiem przeciw osamotnieniu i izolacji

On – młody człowiek sukcesu, ona – starsza pani, poruszająca się o kulach. Leszek Tasiemski i Ewa Nowak. Co ich łączy? Razem pobiegną w 8. Półmaratonie Poznańskim. Chcą w ten sposób zwrócić uwagę na problem osamotnienia i izolacji osób starszych.

Gdy dziecko zarabia w USA, rodzice nie tracą ulgi

Ojciec skorzysta z ulgi na córkę pracującą za granicą, nawet gdy jej dochody przekroczyły 3089 zł. Fisksus zgadza się, 
że jeśli dziecko ma miejsce zamieszkania w USA, 
to nie dotyczy go kryterium zarobkowe.

XXV Jubileuszowe Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku

Międzynarodowy Przegląd Teatrów Osób Niepełnosprawnych już po raz dwudziesty piąty organizowany w Lublinie! W dniach 17-19 kwietnia na scenie ACK Chatka Żaka zaprezentuje się kilkanaście zespołów teatralnych z Polski, Ukrainy, Białorusi, Rosji.

Projekt "Aktywizacja poprzez sztukę”

Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych „Keja” ogłasza nabór uczestników do projektu „Aktywizacja poprzez sztukę”, który realizowany będzie w dniach 13-19 maja 2015 r. w Ośrodku Szkoleniowym „Stowarzyszenie Akademia Łucznica” w Pilawie.

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.