Niepełnosprawność

Strona 431 z 468

Więcej rodzin otrzyma świadczenia

Od 1 listopada wzrosną kwoty zasiłków i niektórych dodatków. Skorzysta z nich szersze grono opiekunów, bo wyższe będzie kryterium dochodowe  

4 nagrody dla kampanii 'Szacun Tropików' w konkursie reklamy KTR!

Aż cztery statuetki mieczy w polskim konkursie reklamy KTR zdobyła kampania Integracji „Szacun Tropików”. Jej twórcy, Agencja WALK, odebrali dwie srebrne nagrody w kategorii Digital oraz dwie brązowe statuetki w kategoriach: Media oraz Active Advertising.

Kampania wyborcza trwa. Przeniosła się na ulicę

„Ja pana 5 lat ścigałam, aż wreszcie dogoniłam” – usłyszał 13 maja 2015 r. Bronisław Komorowski podczas spaceru po warszawskim Powiślu. Nie milkną echa gwałtownej rozmowy walczącego o reelekcję obecnego prezydenta z poruszającą się na skuterze inwalidzkim Bogusławą Dawidowicz.  ...

50 szachistów z całej Polski

W środę, 13 maja 2015 r. na Torze Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie odbył się III Turniej Szachowy dla Osób Niepełnosprawnych Prestige Cup, który zorganizowała Spółdzielnia Inwalidów Świt we współpracy z Klubem Fair Play. Impreza miała charakter integracyjny, dlatego do udziału zostali zaproszeni...

'Sekret O’Brienów' - powieść o chorobie Huntingtona

Amerykańska pisarka Lisa Genova specjalizuje się w powieściach, których głównym motywem jest ważna społecznie choroba. W najnowszej książce, która ukazała się w Polsce, opisuje dramat ludzi cierpiących na chorobę Huntingtona.  

Weź udział w międzynarodowej wymianie!

Tylko do 17 maja należy przesłać zgłoszenie na międzynarodową wymianę młodzieży projektu „Different abilities common activities”, która odbędzie się w dn. 19 – 28 czerwca w Garczynie na Kaszubach. Udział mogą zgłaszać osoby pełno – i niepełnosprawne w wieku 17-25 lat z Polski, Rumunii, Szwecji,...

Nowe świadczenie po urodzeniu dziecka

Gminy będą wypłacać pomoc finansową dla rodziców, którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie ma wynosić 1 tys. zł miesięczne i będzie przysługiwać przez rok.  

Snapchat przyszłością komunikacji niewerbalnej?

Jeśli ktoś nie słyszał jeszcze o Snapchacie, oznacza to dwie rzeczy - ma powyżej 16 lat albo nie śledzi trendów rynku mobilnego. Z tej niezwykle popularnej aplikacji korzysta już ok. 100 milionów użytkowników. Tylko jak ją rozgryźć?  

Nie zwlekaj z wyrobieniem karty parkingowej

145 741 kart parkingowych wydano w Polsce według nowych przepisów do 24 kwietnia 2015 r. Według szacunków, wcześniej w Polsce kart było nawet 650 tys. Aż tak spadła liczba uprawnionych czy wyrobienie karty zostawiamy na ostatnią chwilę?  

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.