Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Niepełnosprawność

Strona 507 z 551

Wsparcie dla młodych rodziców w opiece nad dziećmi – zmiany w PIT i CIT

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt zawiera rozwiązania podatkowe adresowane do pracodawców tworzących zakładowe żłobki i przedszkola dla dzieci swoich pracowników lub dofinansowujących pracowników,...

Natalia Partyka funduje stypendia

Do 30 czerwca 2015 r. można składać wnioski o sportowe stypendia w Funduszu Stypendialnym Natalii Partyki. Możliwe jest uzyskanie stypendium w wysokości 1000-1500 zł. Jedna z najlepszych polskich tenisistek stołowych pragnie w ten sposób wspierać młodych sportowców, którzy borykają się z różnymi...

Ekstraklasa gra dla Olimpiad Specjalnych

Olimpiady Specjalne Polska zainaugurowały polską edycję Europejskiego Tygodnia Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych, największego na świecie wydarzenia, promującego piłkę nożną wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną. Akcenty Europejskiego Tygodnia będą widoczne między innymi podczas...

Świadczeniobiorcy dorobią więcej

Od 1 czerwca do końca sierpnia pracujący emeryci i renciści będą mogli dorobić 2838,50 zł bez groźby obniżenia wysokości świadczenia wypłacanego przez ZUS – czyli ich zarobki w porównaniu do majowych mogą być większe o 78,60 zł. Natomiast renta lub emerytura zostanie zawieszona, gdy dochód...

Polskie leczenie stwardnienia rozsianego – archaiczne i dyskryminujące

- Chorzy na SM Zachodzie w tej chwili myślą, jak spełniać swoje marzenia, a w Polsce marzą o tym, żeby normalnie żyć – mówił Tomasz Połeć, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, podczas konferencji zorganizowanej 27 maja 2015 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich z okazji...

Warszawa: konsultacje dermatologiczne

28 maja 2015 r. w  ramach Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny zaprasza do skorzystania z konsultacji dermatologicznych w warszawskiej Poradni z Apetytem na życie.  

Mińsk Mazowiecki: pompuj i wesprzyj osoby z MPD!

W niedzielę, 31 maja, o godzinie 9:30 rozpocznie się Ogólnopolski Bieg Uliczny Mazowiecka Piętnastka w Mińsku Mazowieckim. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji. Wśród nich wspólne robienie pompek w ramach kampanii Żyj z pompą!, które będzie wyrazem solidarności z osobami z mózgowym porażeniem...

Wrocław: Edukacyjne Otwarte Drzwi

30 maja 2015 r. w godz. 10-14 odbędą się Szkolny Festyn oraz Dni Otwartych Drzwi, organizowane przez szkoły Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra przy ul. Wejherowskiej 28 we Wrocławiu.

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.