Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Niepełnosprawność

Strona 652 z 665

Żyj z pompą, czyli jak pomóc dzieciom z MPD

27 marca 2015 r. ruszyła kampania społeczno-edukacyjna „Żyj z pompą!” na rzecz osób z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD). Jej organizatorzy apelują do opiekunów małych pacjentów o śledzenie postępów medycyny i nowych refundacji terapii, które mogą skutecznie pomóc ich podopiecznym. Podejmuje także...

Świat komputerów dla wszystkich

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym wydało bezpłatną publikację „Mój komputer. Pomocne narzędzie dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną”. Dzięki lekturze poradnika czytelnik ma szansę dowiedzieć się, jak pracować z programami komputerowymi, a także czego należy...

Ekstraklasa piłkarska – Śląsk trenował z kadrą niewidomych

Występujący w ekstraklasie zespół Śląska trenował z przygotowującą się do mistrzostw Europy kadrą niewidomych i niedowidzących. „Oni naprawdę nieźle operują piłką i świetnie radzą sobie na boisku” – ocenił zawodnik wrocławskiego klubu Tomasz Hołota.  

PFRON dofinansuje szkolenie i utrzymanie psa asystującego

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu ws. rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, pies asystujący musi być odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony. W szczególności jest to pies przewodnik osoby...

IS w Katowicach o ulgach w PIT dla osób niepełnosprawnych

Podatnik jest od urodzenia osobą niepełnosprawną. Ze względu na schorzenie dotyczące niesprawności ruchu chciałby skorzystać z ulgi i odliczenia dla osób niepełnosprawnych na cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i...

Jak złożyć PIT za 2014 rok i z jakimi ulgami

Podatnicy o niewielkich dochodach oraz ci wychowujący dzieci muszą zwrócić uwagę na nowy druk dotyczący ulgi prorodzinnej. A ten, kto sprzedał mieszkanie, tak jak dotychczas wykaże przychód ze zbycia nieruchomości  

Rząd przyjął projekt 'złotówka za złotówkę'

Rząd przyjął projekt dotyczący świadczeń rodzinnych "złotówka za złotówkę". To niezwykle ważne rozwiązanie dla rodzin, które daje szansę na utrzymanie świadczenia, gdy wzrasta dochód - powiedział minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.  

Nowe świadczenia z PFRON

Niepełnosprawni będą 
mogli liczyć na sfinansowanie usług asystenckich, a także 
na środki na karmę 
dla psa-przewodnika.  

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.