Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Rehabilitacja

Strona 137 z 141

Nanogwiazdki walczą z rakiem

Nowa metoda niszczenia nowotworów zakłada wykorzystanie mikroskopijnych cząsteczek ze złota. A nawet mniejszych niż mikroskopijne.

System dla chorych sam jest chory.

NFZ wyrzucił emerytów i kobiety na macierzyńskim z bazy ubezpieczonych. Jeśli chcą się bezpłatnie leczyć, udowadniają, że płacą składki.

RPO broni pacjentów

Profesor Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich, wystąpiła do prezesa NFZ w sprawie pacjentów, którzy w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (tzw. eWUŚ) wyświetlają się na czerwono. Przedmiotem interwencji RPO są osoby, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne, a także...

Większość guzów nerki jest wykrywana przypadkowo

Większość złośliwych guzów guzy nerki wykrywana jest przypadkowo, najczęściej podczas badania USG zlecanego z innego powodu - twierdzi patomorfolog Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr Krzysztof Antoni Bardadin.  

Nadchodzi Krwiecień. Podziel się bezcennym lekiem

Po raz pierwszy Fundacja Scanmed, wspólnie z samorządami studenckimi największych ośrodków akademickich w Polsce, organizuje akcję zbiórki krwi, połączoną z promocją transplantologii pod nazwą „Krwiecień 2015”. Akcja obejmuje uczelnie z Warszawy, Poznania, Wrocławia, Lublina oraz Gdańska.  ...

Więcej wskazań do wystawienia karty DiLO

Kartę szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO) będzie można wystawić na podstawie większej liczby wskazań, które mogą świadczyć o nowotworze - ustalono podczas spotkania przedstawicieli resortu zdrowia z lekarzami rodzinnymi.  

Po mastektomii możliwa jest rehabilitacja na koszt ZUS

Kilka miesięcy temu przeszłam mastektomię – opowiada pani Zofia. – Trudno mi się z tym pogodzić, nadal odczuwam ból fizyczny, psychicznie jestem w złej formie, cały czas przebywam na zwolnieniu lekarskim. Chciałabym już wrócić do pracy, ale nie czuję się na siłach. Myślałam o tym, by wyjechać na...

Nie każdy zostanie fizjoterapeutą

Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty przez osoby wykwalifikowane, rejestr osób uprawnionych oraz jednoznaczne zasady wykonywania tego zawodu – to niektóre założenia projektu Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Mają ukrócić panującą obecnie na rynku wolnoamerykankę.      ...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.