Dofinansowania z PFRON

Strona 113 z 113

KOMUNIKAT BAZAZPCHR.PL: informacja o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis (informacja skierowana przede wszystkim do uczestników szkoleń 'Nowelizacja SOD...' - zorganizowanych przez firmę OBPON

  Szanowni Państwo, na podstawie § 4 rozporządzenia RM w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. Nr 61 poz. 413) straciło moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc...