Dofinansowania z PFRON

Strona 3 z 118

Opracowanie OBPON:Premie zaliczysz do kosztów płacy

Jeśli Twoja firma wypłaca premie swoim pracownikom, możesz je spokojnie zaliczyć do kosztów płacy, które podlegają dofinansowaniu z PFRON. O ile nie masz w tym względzie nadmiernych zaległości.

Wpłaty i Ulgi na PFRON – planowana nowela budzi wątpliwości

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zmiany mają dotyczyć m.in. ulgi z tytułu nabycia towarów/usług od pracodawcy spełniającego kryteria związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Jak twierdzi...

Komunikat OBPON.ORG: Pytanie i odpowiedź PFRON dotyczące możliwości naliczenia ulgi we wpłatach na PFRON, gdy faktura wystawiona jest w miesiącu, w którym pracodawca osiągnął wymagany wskaźnik zatrudnienia 30% osób niepełnosprawnych, a termin jej płatności przypada na kolejny miesiąc, w którym wymagany wskaźnik nie został osiągnięty

Publikujemy pytanie pracodawcy przesłane do PFRON przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych i odpowiedź udzieloną przez Fundusz

WAŻNE!:Zatrudnianie niepełnosprawnych – nowe przepisy ws. refundacji składek

Osoby niepełnosprawne korzystające z refundacji składek na ubezpieczenia społeczne będą mogły opłacać składki w całości nie później niż w dniu złożenia wniosku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Jednocześnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej...

×