Dofinansowania z PFRON

Strona 3 z 113

Firmy powinny sprawdzić składkowe zaległości

Zmiana sposobu opłacania należności do ZUS może spowodować, że pracodawcy oraz prowadzący działalność gospodarczą będą miały zaległości w bieżących składkach. To zaś może ich pozbawić dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Zmiany w opłacaniu składek ZUS od 2018 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż zgodnie z nowymi regulacjami w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, od 1 stycznia 2018 r. płatnik składek będzie opłacał składki  do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jednym przelewem na indywidualny numer...

Zmiany w opłacaniu składek ZUS od 2018 r

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż zgodnie z nowymi regulacjami w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, od 1 stycznia 2018 r. płatnik składek będzie opłacał składki  do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jednym przelewem na indywidualny numer rachunku. Na...

Zakłady aktywności zawodowej pod lupą PFRON

26 proc. osób z niepełnosprawnością (128 osób), które opuściły zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) w 2016 r., podjęło zatrudnienie – w przeważającej większości na otwartym rynku pracy. Tylko 4 proc. spośród opuszczających ZAZ-y znalazło pracę w zakładach pracy chronionej....

Komunikat OBPON.ORG: Organizacja OBPON.ORG PRZYPOMINA: Firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne lub zobowiązane do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są zobowiązane do 20 stycznia 2018 r. wysłać do Funduszu dokumenty rozliczeniowe za 2017 r. Zakłady pracy chronionej dodatkowo muszą złożyć wojewodom informację INF-W za drugie półrocze 2017 r.

W związku z tym, iż 20 stycznia 2018 roku wypada w sobotę, termin na wysłanie przez Pracodawców rozliczenia do PFRON i do Wojewody za 2017 r. upłynie 22.01.2018 roku tj. w poniedziałek.  Jest to termin, w którym Pracodawcy mają obowiązek przesłać Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób...

Opracowanie OBPON: UOKiK o podmiotach powiązanych

Nie wlicza się personelu stowarzyszenia, które nie prowadzi działalności gospodarczej, do firmy, w której stowarzyszenie ma 100 proc. udziałów – tak stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.