Dofinansowania z PFRON

Strona 4 z 113

Kolejna możliwość finansowania wkładu własnego ze środków PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie informuje, że  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII –...

Komunikat OBPON.ORG: Najważniejsze zmiany dla pracodawców osób niepełnosprawnych ujęte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (z dnia 23 listopada 2017 r.) KOMENTARZ OBPON.ORG

Szanowni Państwo,poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany ujęte w projekcie z 23.11.2017 r. w zakresie art. 22 tj. udzielania ulg we wpłatach na PFRON (planowane wejście w życie tych zmian - 1.07.2018 r.)

opracowanie: Edyta Sieradzka

Wiceprezes OBPON.ORG