Dofinansowania z PFRON

Strona 4 z 118

WAŻNE! PFRON i resort pracy porządkują interpretacyjny bałagan

W ubiegłym roku znaczna część wydawanych przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wykładni przepisów koncentrowała się na objaśnianiu zasad udzielania i korzystania z ulg we wpłatach na fundusz. Część z nich...

Po utracie wskaźnika trzeba oddać środki do PFRON

Firma, która przestała osiągać 25-proc. wskaźnik zatrudnienia pracowników z dysfunkcjami, nie może prowadzić zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). W związku z tym niewykorzystane środki, które są na nim zgromadzone, musi wpłacić do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób...

×