Pomoc publiczna

Strona 4 z 12

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Informacja i wyjaśnienie uzyskane z BON dotyczące zamieszczonej w dniu 2.12.2015 r. na stronie internetowej Biura zmienionej odpowiedzi dot. wykazywania efektu zachęty dla firm powiązanych

Szanowni Państwo – informujemy, iż w dniu 02.12.2015 roku Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych na swojej stronie internetowej (www.niepelnosprawni.gov.pl) w zakładce 'korespondencja z pracodawcami' zamieściło ZMIENIONĄ odpowiedź w zakresie wykazywania efektu zachęty w przedsiębiorstwach...

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Wyjaśnienia UOKiK dotyczące stosowania formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie do czasu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów

Wyjaśnienia UOKiK w odniesieniu do wątpliwości dotyczących stosowania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz....

W zatrudnieniu przez 24 miesiące

Nowa forma refundacji nie obejmuje – tak jak zresztą generalnie inne rodzaje wsparcia – świadczenia przez bezrobotnego usług na podstawie umów cywilnoprawnych.