Regulamin dodawania komentarzy

 1. Możliwość komentowania udostępniana jest bezpłatnie przez firmę OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (zwaną dalej "OBPON") z siedzibą w Przemyślu, ul. Kosynierów 1, 37-700 Przemyśl, NIP: 795-101-56-19, REGON: 180197862, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Dodawać komantarze może każdy Użytkownik, osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów.
 3. Publikując komentarz użytkownik oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 4. OBPON nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane za pomocą formularza komentarzy.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z możliwości publikacji komentarzy na witrynie www.zpchr.info w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zawartość i formę zamieszczanych treści, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem. Użytkownik publikuje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, OBPON przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane użytkowników korzystających z opcji dodawania komentarzy.
 7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Uczestników w komentarzach treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym, treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling), niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników w komentarzach przekazów reklamowych.
 8. OBPON zastrzega sobie prawo do usuwania części lub całości treści komentarza, o których mowa w pkt. 7 niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika pkt. 7 niniejszego Regulaminu OBPON zastrzega sobie prawo do blokowania możliwości dodawania komentarzy w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt 7 Regulaminu. OBPON może również przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Użytkownika sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 10. Użytkownicy poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach www.zpchr.info wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w innych wydawnictwach, artykułach OBPON.
 11. OBPON dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania możliwości dodawania komentarzy oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu wszelkich problemów dotyczących tej mozliwości.
 12. OBPON zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.
 13. Regulamin obowiązuje od dnia 07.12.2010 roku.
×