aplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Szkolenie online: Zatrudniaj osoby z niepełnosprawnością. Zyskaj wartościowych pracowników i oszczędności dla swojej firmy.

WERBEO - Pierwszy w Polsce Portal Pracy dedykowany Osobom z Niepełnosprawnościami!

OBPON oferta szkoleń

NOWA ODSŁONA APLIKACJI E-SOD. WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE PRZEZ 3O DNI.

Oferta szkoleń, audytów i doradztwo prawne OBPON

Oferta OBPON: Racjonalizacja kosztów zatrudnienia w dobie epidemii - skorzystaj z dofinansowania do pensji i obniż wpłaty na PFRON

Komunikat OBPON.ORG: Odpowiedź BON na pytanie Organizacji OBPON.org w sprawie wymogu zapewnienia przez pracodawcę doraźnej opieki medycznej dla zatrudnionego pracownika z niepełnosprawnością

W dniu 23.03.2023 r. Organizacja OBPON.ORG współpracująca na co dzień z pracodawcami zatrudniającymi osoby z niepełnosprawnościami, otrzymała odpowiedź od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w sprawie zasadności reguł zapewnienia doraźnej opieki medycznej w zakładach pracy, ujętych w...

Komunikat PFRON: Sposób i termin składania sprawozdań finansowych za 2022 rok

Zgodnie z przepisami (1) przedsiębiorca o wielkości innej niż mikro- lub mały przedsiębiorca, ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, przedstawia Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z przepisami o...

Firmy zwracają coraz więcej środków do PFRON z tytułu niewykorzystanych do końca roku pieniędzy zgromadzonych na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).

10,3 mln zł wyniosła łączna kwota, jaka trafiła do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z tytułu niewykorzystanych do końca 2022 r. pieniędzy zgromadzonych przez firmy na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Rok wcześniej było ich o prawie...

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Zmiany w ustawie z dnia 9.03.2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw w zakresie wydłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności.

W dniach 29-30.03.2023 roku na  posiedzeniu Senatu, będzie procedowana Ustawa z 9.03.2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 939), która zawiera uchylenie art. 15h tzw. ustawy covidowej, na podstawie którego pracodawcy mogą wydłużać w okresie...

Opracowanie Ekspertów OBPON: Możliwości podniesienia kwoty dofinansowania i obniżenia wpłat do PFRON lub uzyskania uprawnienia do udzielania ulg we wpłatach na PFRON wynikające z łączenia dwóch różnych orzeczeń o niepełnosprawności

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - powołując się w tym zakresie na opinię Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - wskazał, że w kontekście dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, istnieje możliwość łączenia stopnia niepełnosprawności i...

Vademecum Wiedzy: Zakup tabletu ze środków ZFRON

Pytanie: Zakupiony został Tablet IPOD Apple z systemem operacyjnym dostosowanym do przepisów o Ochronie Danych Osobowych. Tablet ma być zakupiony dla Prezesa Spółki, który będzie wyposażony we wszystkie dane zatrudnionych pracowników. Koszt urządzenia ok. 6 tys. zł.

Czy można zakupić urządzenie ze...

Opracowanie OBPON: Kwestia zakwaterowania pracownika

Dość często zdarzają się sytuacje, kiedy pracownicy decydują się na podjęcie pracy w innej miejscowości niż ta, w której posiadają miejsce zamieszkania. Wówczas to pracodawcy, w ramach zachęty do wyboru ich oferty pracy, proponują pracownikom możliwość skorzystania z udostępnionego przez firmę...

Szkolenie online NOWY TERMIN PFRON - ważne zmiany w ubieganiu się o dofinansowanie wynagrodzeń w kontekście kosztów płacy i płacy minimalnej w 2023 roku. Zmiany kwot dofinansowań od 1 stycznia 2023 roku. Stan zagrożenia epidemicznego, a prawo do wydłużenia orzeczeń. Ulgi we wpłatach na PFRON, a kontrole PFRON. Ważne zmiany w ustawie o rehabilitacji po 30 października 2022 roku.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dot. zmian w ubieganiu się o dofinansowanie wynagrodzeń w kontekście kosztów płacy i płacy minimalnej w 2023 roku W PFRON, a także mian kwot dofinansowań od 1 stycznia 2023 roku. Szkolenie poprowadzi Pani Edyta Sieradzka.

Warsztaty online Certyfikowane warsztaty dla doradcy zawodowego - członka komisji ds. IPR wraz z audytem poprawności przygotowanych przez uczestników warsztatów Indywidualnych Programów Rehabilitacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach z naszym ekspertem - Panią Małgorzatą Tylewicz-Piwnik, w czasie których Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności, potwierdzone odpowiednim certyfikatem, niezbędne do zasiadania w komisji ds. Indywidualnych Programów Rehabilitacji.  

Vademecum Wiedzy: Zakup tabletu ze środków ZFRON

Pytanie: Zakupiony został Tablet IPOD Apple z systemem operacyjnym dostosowanym do przepisów o Ochronie Danych Osobowych. Tablet ma być zakupiony dla Prezesa Spółki, który będzie wyposażony we wszystkie dane zatrudnionych pracowników. Koszt urządzenia ok. 6 tys. zł.

Czy można zakupić urządzenie ze...

Opracowanie OBPON: Kwestia zakwaterowania pracownika

Dość często zdarzają się sytuacje, kiedy pracownicy decydują się na podjęcie pracy w innej miejscowości niż ta, w której posiadają miejsce zamieszkania. Wówczas to pracodawcy, w ramach zachęty do wyboru ich oferty pracy, proponują pracownikom możliwość skorzystania z udostępnionego przez firmę...

Opracowanie OBPON: Zatrudnienie Niepełnosprawnego obcokrajowca

Coraz częściej polscy pracodawcy korzystają z możliwości zatrudnienia u siebie cudzoziemców. Od 2019 r. zatrudnienie obcokrajowca trzeba rozróżnić na zatrudnienie obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii oraz na zatrudnienie cudzoziemca spoza krajów wspólnoty....

Vademecum Wiedzy: Zasady przedstawiania efektu zachęty

Pytanie: W związku ze spadkiem zatrudnienia pracodawca nie ma możliwości wykazania efektu zachęty metodą ilościową. W związku z tym pracodawca zastanawia się nad trzema zagadnieniami:

Czy efekt zachęty metodą jakościową musi dotyczyć okresu „bliskiego” nowo zatrudnionej osoby niepełnosprawnej?

Opracowanie OBPON: Na czym polega nienormowany czas pracy

Czas pracy to okres, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu, jakie ma wyznaczone do wykonywania pracy. Przepisy Kodeksu pracy dotyczące czasu pracy ściśle określają jego normy.

Można więc zadać sobie pytanie, czy nienormowany czas pracy jest zgodny z...

Opracowanie OBPON: Samochód firmowy a naprawa

Podatnik, który używa samochodu dla celów firmowych ma prawo rozliczać koszty związane z jego bieżącym użytkowaniem. Do takich wydatków zalicza się naprawę samochodu. Rozliczenie w kosztach firmowych tego typu wydatku zależy jednak od tego, czy wydatek dotyczy bieżącej naprawy samochodu, czy naprawy...

Vademecum Wiedzy: Zakup tabletu ze środków ZFRON

Pytanie: Zakupiony został Tablet IPOD Apple z systemem operacyjnym dostosowanym do przepisów o Ochronie Danych Osobowych. Tablet ma być zakupiony dla Prezesa Spółki, który będzie wyposażony we wszystkie dane zatrudnionych pracowników. Koszt urządzenia ok. 6 tys. zł.

Czy można zakupić urządzenie ze...

Vademecum Wiedzy: Zasady przedstawiania efektu zachęty

Pytanie: W związku ze spadkiem zatrudnienia pracodawca nie ma możliwości wykazania efektu zachęty metodą ilościową. W związku z tym pracodawca zastanawia się nad trzema zagadnieniami:

Czy efekt zachęty metodą jakościową musi dotyczyć okresu „bliskiego” nowo zatrudnionej osoby niepełnosprawnej?

Vademecum Wiedzy: Zwolnienie pracownika z powodu wizyty lekarskiej

Pytanie: Czy pracownikowi ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje zwolnienie na wizytę u dowolnego lekarza, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności? Na jakiej podstawie można udzielić zwolnienia od pracy ( np. podbita przepustka, skierowanie od lekarza POZ)? Czy każde...

Vademecum Wiedzy: Specjalne okulary korekcyjne

Pytanie: Pracownik pracujący przy komputerze (średnio 6 godzin dziennie) dostał od lekarza okulisty zalecenie pracy w specjalnych okularach korekcyjnych (recepta na okulary zawiera stwierdzenie "do pracy przy komputerze").

Czy można sfinansować taki zakup z ZFRON jako wyposażenie stanowiska pracy (de minimis)?

Wyraź zgodę na newsletter OBPON i bądź na bieżąco!

Szkolenia OBPON zatrudnianie, rozliczanie, współpraca z osobami z niepełnosprawnością

Obniżenie, redukcja, optymalizacja wpłat na PFRON

Procesy rekrutacyjne ukierunkowane na różnorodność

Komunikat OBPON.ORG: Odpowiedź BON na pytanie Organizacji OBPON.org w sprawie wymogu zapewnienia przez pracodawcę doraźnej opieki medycznej dla zatrudnionego pracownika z niepełnosprawnością

W dniu 23.03.2023 r. Organizacja OBPON.ORG współpracująca na co dzień z pracodawcami zatrudniającymi osoby z niepełnosprawnościami, otrzymała odpowiedź od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w sprawie zasadności reguł zapewnienia doraźnej opieki medycznej w zakładach pracy, ujętych w...

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Zmiany w ustawie z dnia 9.03.2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw w zakresie wydłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności.

W dniach 29-30.03.2023 roku na  posiedzeniu Senatu, będzie procedowana Ustawa z 9.03.2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 939), która zawiera uchylenie art. 15h tzw. ustawy covidowej, na podstawie którego pracodawcy mogą wydłużać w okresie...

Opracowanie Ekspertów OBPON: Możliwości podniesienia kwoty dofinansowania i obniżenia wpłat do PFRON lub uzyskania uprawnienia do udzielania ulg we wpłatach na PFRON wynikające z łączenia dwóch różnych orzeczeń o niepełnosprawności

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - powołując się w tym zakresie na opinię Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - wskazał, że w kontekście dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, istnieje możliwość łączenia stopnia niepełnosprawności i...

Opracowanie Ekspertów OBPON: Możliwości podniesienia kwoty dofinansowania i obniżenia wpłat do PFRON lub uzyskania uprawnienia do udzielania ulg we wpłatach na PFRON wynikające z łączenia dwóch różnych orzeczeń o niepełnosprawności

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - powołując się w tym zakresie na opinię Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - wskazał, że w kontekście dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, istnieje możliwość łączenia stopnia niepełnosprawności i...

Przejdź szkolenie z iPFRON+ w swoim domu

Zapraszamy na szkolenia, które ułatwią Państwu sprawne poruszanie się po nowym systemie, a tym samym bezproblemowe składanie wniosków. Szkolenia kierowane są do osób z niepełnosprawnościami oraz osób pracującym na ich rzecz.

KOMUNIKAT OBPON: Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w dniu 10 stycznia 2023 r. wniosła do Senatu wniosek o przyjęcie ustawy podnoszącej kwoty miesięcznego dofinansowania z PFRON bez żadnych poprawek

W Senacie ustawa będzie rozpatrywana na posiedzeniu w dniach 11-13.01.2023 rok  Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. druki sejmowe nr 2848, 2851 druk senacki nr 886 Był to rządowy projekt ustawy. Do prezentowania stanowiska rządu w...

Przejdź szkolenie z iPFRON+ w swoim domu

Zapraszamy na szkolenia, które ułatwią Państwu sprawne poruszanie się po nowym systemie, a tym samym bezproblemowe składanie wniosków. Szkolenia kierowane są do osób z niepełnosprawnościami oraz osób pracującym na ich rzecz.

Wiążące informacje podatkowe i celne zostaną zelektronizowane

System wiążących informacji podatkowych i celnych zostanie w pełni zelektronizowany – wynika z projektu opublikowanego przez resort finansów. Po zmianach obsługa informacji WIT, WIP, WIA i WIS będzie prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej. Nowe regulacje zostaną wprowadzone przy okazji nowelizacji...

Komunikat PFRON: Sposób i termin składania sprawozdań finansowych za 2022 rok

Zgodnie z przepisami (1) przedsiębiorca o wielkości innej niż mikro- lub mały przedsiębiorca, ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, przedstawia Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z przepisami o...

Opracowanie Ekspertów OBPON: Możliwości podniesienia kwoty dofinansowania i obniżenia wpłat do PFRON lub uzyskania uprawnienia do udzielania ulg we wpłatach na PFRON wynikające z łączenia dwóch różnych orzeczeń o niepełnosprawności

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - powołując się w tym zakresie na opinię Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - wskazał, że w kontekście dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, istnieje możliwość łączenia stopnia niepełnosprawności i...

Vademecum Wiedzy: Zasady przedstawiania efektu zachęty

Pytanie: W związku ze spadkiem zatrudnienia pracodawca nie ma możliwości wykazania efektu zachęty metodą ilościową. W związku z tym pracodawca zastanawia się nad trzema zagadnieniami:

Czy efekt zachęty metodą jakościową musi dotyczyć okresu „bliskiego” nowo zatrudnionej osoby niepełnosprawnej?

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Zmiany w ustawie z dnia 9.03.2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw w zakresie wydłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności.

W dniach 29-30.03.2023 roku na  posiedzeniu Senatu, będzie procedowana Ustawa z 9.03.2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 939), która zawiera uchylenie art. 15h tzw. ustawy covidowej, na podstawie którego pracodawcy mogą wydłużać w okresie...

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Zmiany w ustawie z dnia 9.03.2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw w zakresie wydłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności.

W dniach 29-30.03.2023 roku na  posiedzeniu Senatu, będzie procedowana Ustawa z 9.03.2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 939), która zawiera uchylenie art. 15h tzw. ustawy covidowej, na podstawie którego pracodawcy mogą wydłużać w okresie...

SLIM VAT 3 receptą na dużą liczbę rocznych korekt w VAT

Zgodnie z planowanymi zmianami, już niedługo, po raz pierwszy od roku 2011 roku zwiększeniu ulegnie kwota limitu pozwalająca na odliczenie pełnego podatku VAT w przypadku nabycia towarów i usług o przeznaczeniu mieszanym.

Opracowanie OBPON: Nie każdy opiekun skorzysta ulgi rehabilitacyjnej

Zbliża się termin składania deklaracji podatkowej. Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Odliczeń może dokonać nie tylko osoba z niepełnosprawnością, ale również jej opiekunowie. Jednak czy każda bliska osoba, mająca na utrzymaniu osobę...

Firmy zwracają coraz więcej środków do PFRON z tytułu niewykorzystanych do końca roku pieniędzy zgromadzonych na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).

10,3 mln zł wyniosła łączna kwota, jaka trafiła do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z tytułu niewykorzystanych do końca 2022 r. pieniędzy zgromadzonych przez firmy na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Rok wcześniej było ich o prawie...

Vademecum Wiedzy: Zakup tabletu ze środków ZFRON

Pytanie: Zakupiony został Tablet IPOD Apple z systemem operacyjnym dostosowanym do przepisów o Ochronie Danych Osobowych. Tablet ma być zakupiony dla Prezesa Spółki, który będzie wyposażony we wszystkie dane zatrudnionych pracowników. Koszt urządzenia ok. 6 tys. zł.

Czy można zakupić urządzenie ze...

Komunikat OBPON.ORG: Odpowiedź BON na pytanie Organizacji OBPON.org w sprawie wymogu zapewnienia przez pracodawcę doraźnej opieki medycznej dla zatrudnionego pracownika z niepełnosprawnością

W dniu 23.03.2023 r. Organizacja OBPON.ORG współpracująca na co dzień z pracodawcami zatrudniającymi osoby z niepełnosprawnościami, otrzymała odpowiedź od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w sprawie zasadności reguł zapewnienia doraźnej opieki medycznej w zakładach pracy, ujętych w...

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Zmiany w ustawie z dnia 9.03.2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw w zakresie wydłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności.

W dniach 29-30.03.2023 roku na  posiedzeniu Senatu, będzie procedowana Ustawa z 9.03.2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 939), która zawiera uchylenie art. 15h tzw. ustawy covidowej, na podstawie którego pracodawcy mogą wydłużać w okresie...

Opracowanie Ekspertów OBPON: Możliwości podniesienia kwoty dofinansowania i obniżenia wpłat do PFRON lub uzyskania uprawnienia do udzielania ulg we wpłatach na PFRON wynikające z łączenia dwóch różnych orzeczeń o niepełnosprawności

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - powołując się w tym zakresie na opinię Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - wskazał, że w kontekście dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, istnieje możliwość łączenia stopnia niepełnosprawności i...

Werbeo - Portal Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.