Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

PFRON - ważne zmiany w ubieganiu się o dofinansowanie wynagrodzeń w kontekście kosztów płacy i płacy minimalnej w 2023 roku. Zmiany kwot dofinansowań od 1 stycznia 2023 roku. Stan zagrożenia epidemicznego, a prawo do wydłużenia orzeczeń. Ulgi we wpłatach na PFRON, a kontrole PFRON.

WERBEO - Pierwszy w Polsce Portal Pracy dedykowany Osobom z Niepełnosprawnościami!

OBPON oferta szkoleń

NOWA ODSŁONA APLIKACJI E-SOD. WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE PRZEZ 3O DNI.

Oferta szkoleń, audytów i doradztwo prawne OBPON

Oferta OBPON: Racjonalizacja kosztów zatrudnienia w dobie epidemii - skorzystaj z dofinansowania do pensji i obniż wpłaty na PFRON

Opracowanie OBPON: Osoba z Niepełnosprawnością jako bierny kandydat do pracy

Ponieważ osoby z niepełnosprawnościami mają większe trudności ze znalezieniem pracy nie powinny rezygnować z bycia aktywnymi kandydatami na rynku pracy. Nie oznacza to jednak, że nie warto pomyśleć również o tym, jak dać się znaleźć pracodawcy, który poszukuje pracownika o konkretnych kompetencjach....

Opracowanie OBPON: Różne aspekty długiego zwolnienia lekarskiego

W sytuacji gdy pracownik przebywa na długim zwolnieniu lekarskim nie pozostaje on bez środków do życia. Za pierwsze 33 dni choroby lub 14 dni (w przypadku pracownika powyżej 50. roku życia) za nieobecność chorobową płaci pracodawca - jest to wynagrodzenie chorobowe.

Opracowanie OBPON: Zmiany w dietach w podróżach krajowych

Właśnie opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Nowe wartości...

Opracowanie OBPON: Leasing samochodu a naprawa powypadkowa

Jedną z form użytkowania w firmie samochodu osobowego jest leasing operacyjny. Właścicielem samochodu w dalszym ciągu jest firma leasingowa, która oddaje leasingobiorcy pojazd do używania oraz pobierania ewentualnych korzyści.

Opracowanie OBPON: Równe traktowanie w zakresie zatrudnienia

W poprzednim artykule pisaliśmy o równym traktowaniu dotyczącym przede wszystkim kwestii wynagrodzenia oraz płac. Oczywiście abyśmy mogli mówić o wynagrodzeniu to musi istnieć zatrudnienie. Dlatego dziś poruszymy właśnie ten temat.

Opracowanie OBPON: Osoba z Niepełnosprawnością jako bierny kandydat do pracy

Ponieważ osoby z niepełnosprawnościami mają większe trudności ze znalezieniem pracy nie powinny rezygnować z bycia aktywnymi kandydatami na rynku pracy. Nie oznacza to jednak, że nie warto pomyśleć również o tym, jak dać się znaleźć pracodawcy, który poszukuje pracownika o konkretnych kompetencjach....

Opracowanie OBPON: Różne aspekty długiego zwolnienia lekarskiego

W sytuacji gdy pracownik przebywa na długim zwolnieniu lekarskim nie pozostaje on bez środków do życia. Za pierwsze 33 dni choroby lub 14 dni (w przypadku pracownika powyżej 50. roku życia) za nieobecność chorobową płaci pracodawca - jest to wynagrodzenie chorobowe.

Opracowanie OBPON: Zmiany w dietach w podróżach krajowych

Właśnie opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Nowe wartości...

Opracowanie OBPON: Leasing samochodu a naprawa powypadkowa

Jedną z form użytkowania w firmie samochodu osobowego jest leasing operacyjny. Właścicielem samochodu w dalszym ciągu jest firma leasingowa, która oddaje leasingobiorcy pojazd do używania oraz pobierania ewentualnych korzyści.

Opracowanie OBPON: Równe traktowanie w zakresie zatrudnienia

W poprzednim artykule pisaliśmy o równym traktowaniu dotyczącym przede wszystkim kwestii wynagrodzenia oraz płac. Oczywiście abyśmy mogli mówić o wynagrodzeniu to musi istnieć zatrudnienie. Dlatego dziś poruszymy właśnie ten temat.

KOMUNIKAT OBPON: Odpowiedź BON dot. pytania o przewidywane kwoty zmian wysokości dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami od 1 stycznia 2023r.

UWAGA! Pytanie OBPON.org dot. przewidywanych kwot zmian wysokości dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami od 1 stycznia 2023r.Szanowni Państwo W nawiązaniu do informacji uzyskanych z BON oraz Prezesów PFRON, podczas Konferencji dot. zatrudniania ON, z których Pracodawcy...

Wyraź zgodę na newsletter OBPON i bądź na bieżąco!

Szkolenia OBPON zatrudnianie, rozliczanie, współpraca z osobami z niepełnosprawnością

Obniżenie, redukcja, optymalizacja wpłat na PFRON

Procesy rekrutacyjne ukierunkowane na różnorodność

Opracowanie OBPON: Osoba z Niepełnosprawnością jako bierny kandydat do pracy

Ponieważ osoby z niepełnosprawnościami mają większe trudności ze znalezieniem pracy nie powinny rezygnować z bycia aktywnymi kandydatami na rynku pracy. Nie oznacza to jednak, że nie warto pomyśleć również o tym, jak dać się znaleźć pracodawcy, który poszukuje pracownika o konkretnych kompetencjach....

Będzie waloryzacja dopłat do pensji niepełnosprawnych

Z 1950 zł do 2400 tys. zł ma w 2023 r. wzrosnąć dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W przypadku osoby ze stopniem umiarkowanym planowane jest jego podniesienie z 1200 zł do 1350 zł.

Opracowanie Ekspertów OBPON: Ważne zmiany w ustawie o rehabilitacji po 30.X.2022 r. wprowadzone ustawą o ekonomii społecznej, w szczególności dotyczące możliwości udzielania ulg we wpłatach na PFRON.

Z dniem 30 października 2022 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o rehabilitacji, wprowadzone ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1812), która obejmuje kwestie przedsiębiorstw społecznych oraz zasady i formy wsparcia rozwoju sektora ekonomii społecznej przez organy...

Opracowanie OBPON: Obliczanie wpłat na PFRON

Obliczanie obowiązkowych wpłat na PFRON może wydawać się nieco skomplikowane. Dlatego podpowiadamy nie tylko kto powinien ich dokonywać, ale też, w jaki sposób to robić.

Umowa na piśmie może zostać uznana za fakturę

Istnieją obawy, że fiskus zacznie uznawać wszelkie dokumenty handlowe, przy spełnieniu odpowiednich warunków, za fakturę, mimo braku takiej intencji u stron transakcji. Niesie to za sobą wiele ryzyk dla podatników.

Opracowanie OBPON: Zmiany w dietach w podróżach krajowych

Właśnie opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Nowe wartości...

Opracowanie OBPON: Nowi beneficjenci świadczenia pielęgnacyjnego

Wokół kwestii kto ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, wciąż toczą się gorące dyskusje. Sprawa trafiła nie tylko do Rzecznika Praw Obywatelskich, ale również oparła się o Trybunał Konstytucyjny.

Opracowanie OBPON: Osoba z Niepełnosprawnością jako bierny kandydat do pracy

Ponieważ osoby z niepełnosprawnościami mają większe trudności ze znalezieniem pracy nie powinny rezygnować z bycia aktywnymi kandydatami na rynku pracy. Nie oznacza to jednak, że nie warto pomyśleć również o tym, jak dać się znaleźć pracodawcy, który poszukuje pracownika o konkretnych kompetencjach....

Opracowanie OBPON: Różne aspekty długiego zwolnienia lekarskiego

W sytuacji gdy pracownik przebywa na długim zwolnieniu lekarskim nie pozostaje on bez środków do życia. Za pierwsze 33 dni choroby lub 14 dni (w przypadku pracownika powyżej 50. roku życia) za nieobecność chorobową płaci pracodawca - jest to wynagrodzenie chorobowe.

Opracowanie OBPON: Zmiany w dietach w podróżach krajowych

Właśnie opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Nowe wartości...

Werbeo - Portal Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.