Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

KOMUNIKAT OBPON: dla Klientów korzystających z Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej - zmiana godzin dyżuru Pani EDYTY SIERADZKIEJ w dniu 16.10.2013 r. (środa)

Szanowni Państwo, Klienci firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Członkowie Organizacji OBPON.ORG, wszystkie podmioty korzystające z usługi TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA (TOK) www.tok.obpon.pl.

Firma OBPON, jako administrator usługi 'TOK' informuje, że: 


W dniu 16 października 2013 r. (środa) zmianie ulegają godziny dyżuru konsultanckiego Pani EDYTY SIERADZKIEJ w ramach TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KONSULTACYJNEJ.

Dyżur w dniu 16 października 2013 r. będzie trwał od 8.00 do 11.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

administracja OBPON

 


  DYŻURY KONSULTANTÓW:

 • poniedziałek IZABELA STEPANIAK (godz. 8:00 - 11:00)
 • wtorek EDYTA SIERADZKA (godz. 10:00 - 13:00)
 • środa EDYTA SIERADZKA (godz. 10:00 - 13:00)
 • czwartek DOROTA MYSZKIEWICZ (godz. 10:00 - 13:00)
 • piątek MAŁGORZATA TYLEWICZ-PIWNIK (godz. 10:00 - 13:00)

  Szczegółowe informacje dotyczące Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej dostępne są od na stronie  www.tok.obpon.pl

   


 • DODATKOWE INFORMACJE:

   - usługa funkcjonuje 5 dni w tygodniu,
   - TOK obsługuje 4 konsultantów,
   - zakres tematyczny usługi TOK został znacznie rozbudowany,
   - zmianie uległy godziny funkcjonowania TOK oraz dni jej funkcjonowania 

   

 • ZAKRES TEMATYCZNY: Wszelkie zagadnienia związane z funkcjonowaniem zakładu pracy chronionej oraz pracodawców osób niepełnosprawnych z otwartego rynku pracy

  W ramach zapewnienia pracodawcom osób niepełnosprawnych (Klientom OBPON.PL oraz Członkom OBPON.ORG) kompleksowej obsługi informacyjnej oddajemy do Waszej dyspozycji TELEFONICZNĄ OBSŁUGĘ KONSULTACYJNĄ  ( www.tok.obpon.pl ), która umożliwia telefoniczne konsultacje z naszymi pracownikami, doradcami i konsultantami.    Oprócz posiadanych dotychczas możliwości przeglądania monitoringu informacji dot. pracodawców osób niepełnosprawnych za pośrednictwem serwisu www.obpon.pl , jak również zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu  - korzystacie także z bezpośrednich porad telefonicznych za pomocą nowej usługi "TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA"


  Korzystając z usługi  TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KONSULTACYJNEJ zyskujecie Państwo możliwość telefonicznej konsultacji z doradcami współpracującymi z naszą Organizacją, specjalistami do spraw zagadnień związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy chronionej i pracodawców osób niepełnosprawnych z otwartego rynku pracy.

  NUMERY TELEFONÓW DO POSZCZEGÓLNYCH KONSULTANTÓW WIDOCZNE PO ZALOGOWANIU na stronie www.tok.obpon.pl

 

 • W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących "TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KONSULTACYJNEJ" prosimy telefonować pod numerem naszej infolinii: 0801 00 30 31 lub pisać na adres e-mail: biuro@obpon.org

  Przejdź do zamówienia

  UWAGA! WAŻNE INFORMACJE
  Administracja usługi - TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA informuje, że zastrzega sobie sprzedaż dostępów do usługi TOK ograniczonej liczbie Klientów. Dokładne godziny obsługi konsultantów oraz numery telefonów widoczne są po zalogowaniu (dostęp przydzielany jest na podstawie zamówienia usługi oraz jej opłacenia). Po połączeniu z konsultantem należy podać konsultantowi imię i nazwisko oraz nazwę firmy. Konsultant ma prawo zweryfikować poprawność przekazanych danych Klienta zanim udzieli odpowiedzi. Numery telefonów TOK będą okresowo zmieniane, o czym użytkownicy będą powiadamiani.
  Administracja usługi TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA nie wyraża zgody na przekazywanie numerów telefonów "TOK" osobom trzecim oraz zastrzega sobie możliwość wyłączenia usługi w przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez użytkownika. Przed wykupieniem usługi prosimy zapoznać się z regulaminem użytkownika.

   


  OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.