Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Negatywna opinia Organizacji OBPON.ORG do projektu ustawy okołobudżetowej przekazana do Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych Pana Dariusza Rosati

Organizacja OBPON.ORG informuje, że w związku z przekazaniem projektu ustawy tzw. okołobudżetowej, zawierającej ważne zmiany z tytułu dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, do Komisji Finansów Publicznych przesłała do Przewodniczącego Komisji Pana Dariusza Rosati negatywną opinię Organizacji OBPON.ORG do projektu ustawy okołobudżetowej.

 

OBPON.ORG/222/39/KK/2013.10.14                                                       Przemyśl, 14.10.2013 r.

 

 

Sz. P.

Dariusz Rosati

Przewodniczący

Komisji Finansów Publicznych

 

 

Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG, której ustawowym i statutowym celem jest reprezentowanie  i działanie na rzecz pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na udział w pracach Komisji Finansów Publicznych, które będą dotyczyły rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

Prośba nasza podyktowana jest faktem zamieszczenia w w/w projekcie art. 3, zawierającego bardzo drastyczne zmiany dla osób niepełnosprawnych i ich pracodawców, które od 1 stycznia 2014 r. mają zostaw wprowadzone do art. 26a ustawy o rehabilitacji.

 

Do udziału w posiedzeniach Komisji zgłaszamy:

1. Panią Edytę Sieradzką - Wiceprezesa OBPON.ORG

2. Panią Małgorzatę Tylewicz-Piwnik - Doradcę Prawnego OBPON.ORG

 

W załączeniu do zgłoszenia przesyłamy również opinię  Orgnizacji OBPON.ORG do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (projekt opatrzony datą 18 września 2013 r.)

Opinia Organizacji OBPON.ORG do projektu ustawy okołobudżetowej >>>

 

Krzsztof Kuncelman

Prezes Zarządu Organziacji OBPON.ORG

 

 


Czytaj również:

KOMUNIKAT OBPON.ORG Zakończyło się 51. posiedzenie Sejmu. Projekt ustawy tzw. okołobudżetowej skierowany do Komisji Finansów Publicznych

Odpowiedź Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na liczne apele i postulaty Organizacji OBPON.ORG

KOMUNIKAT OBPON.ORG - Stenogram z 51 posiedzenia Sejmu (09.10.2013 r. )

KOMUNIKAT OBPON.ORG - Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (druk nr 1788)

Interwencja Pana Posła Bogdana Rzońcy dot. projektu z dnia 18.09.2013 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Komunikat OBPON.ORG: Rząd przyjął projekt ustawy okołobudżetowej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Apel Organizacji OBPON.ORG do wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych o przyłączenie się do wysyłania pism i analiz dotyczących możliwych zwolnień osób niepełnosprawnych po wejściu w życie zmian zawartych w projekcie z 18.09.2013 r., tzw. ustawy okołobudżetowej

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Negatywna opinia Organizacji OBPON.ORG do projektu ustawy okołobudżetowej

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.