Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

KOMUNIKAT OBPON: Import danych do e-PFRON2 z programu 'EWIDENCJA ULG 2016'

Szanowni Państwo,

 Firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, twórca aplikacji internetowej do ewidencji ulg we wpłatach na PFRON 'EWIDENCJA ULG 2016' informuje, iż wprowadziła kolejne udogodnienie, które pozwoli Państwu na łatwe i szybkie spełnienie obowiązku prowadzenia ewidencji ulg we wpłatach na PFRON, która jest dla Państwa obowiązkiem od 1 lipca 2016 r. zgodanie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na PFRON oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia z dnia 22 czerwca 2016 r.

Informujemy, że system Ewidencja Ulg został wyposażony w możliwość   eksportu wystawionych informacji INF-U do systemu e-PFRON2.

 

 

Ze względu na ograniczenia techniczne systemu e-PFRON2 nie możemy zapewnić wygodnej i niezawodnej formy eksportu dokumentów.

Wprowadzona metoda transferu danych jest jedynym możliwym rozwiązaniem przy obecnym stanie systemu e-PFRON2.

Zapewniamy, że OBPON nie ustaje w dążeniach do zmiany stanowiska przez PFRON co do wprowadzenia rozwiązań, które pozwolą na wygodny i niezawodny transfer danych.

Przypominamy, że obecnie najwygodniejszą formą wysyłki dokumentów do PFRON pozostaje wysyłka papierowych wersji informacji za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

 

Warunki poprawnego działania

 

Aby móc eksportować informacje do systemu e-PFRON2, należy pamiętać o spełnianiu powyższych wymogów. Jeśli chociaż jeden z warunków nie zostanie spełniony, poprawny eksport danych nie będzie możliwy. Jest to spowodowane ograniczeniami programu e-PFRON2.

 Pełna instrukcja importu dany z aplikacji 'EWIDENCJA ULG 2016' do systemy e-PFRON2 dostępna jest dla użytkowników aplikacji po zalogowaniu.

 

PRZYPOMINAMY PAŃSTWU JEDNOCZEŚNIE O POZOSTAŁYCH UNIKALNYCH WALORACH APLIKACJI 'EWIDENCJA ULG 2016':

 

1. IMPORT DANYCH Z PROGRAMÓW KSIĘGOWYCH!

W aplikacji aktualnie istnieje możliwość importu danych z następujących programów księgowych: Sage SymfoniaInsERT SubiektSoneta EnovaComarch Optima. Nasi informatycy cały czas pracują nad możliwością importu danych z kolejnych programów.

 

2. BRAK DODATKOWYCH OPŁAT ZA MOŻLIWOŚĆ INTEGRACJI APLIKACJI EWIDENCJAULG 2016 Z PAŃSTWA SYSTEMAMI KSIĘGOWYMI

3. BEZPŁATNA PREZENTACJA DLA FIRM UDZIELAJĄCYCH ULG WE WPŁATACH NA PFRON W SERWISIE ULGINAPFRON.PL!

W chwili obecnej firma OBPON, dla wszystkich swoich klientów, którzy wykupili bądź zdecydują się na korzystanie z aplikacji ewidencjaulg.pl oferuje prezentację firmy w swoim serwisie ulginapfron.pl przez okres 12 miesięcy BEZPŁATNIE. Korzystając z naszej aplikacji oprócz korzyści związanych z funkcjonalnością naszej aplikacji zyskujecie Państwo możliwość darmowej reklamy i pozyskania nowych kontrahentów.

4. WDROŻONY CERTYFIKAT SSL W APLIKACJI EWIDENCJAULG 2016

Certyfikaty SSL są narzędziem zapewniającym ochronę witryn internetowych, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Pełne bezpieczeństwo jest efektem zastosowania szyfrowania komunikacji pomiędzy komputerami.

5. BRAK DODATKOWYCH OPŁAT UZALEŻNIONYCH OD ILOŚCI GENEROWANYCH DOKUMENTÓW
- GWARANCJA STAŁEJ, KONKURENCYJNEJ CENY: 
1290 zł netto + 23% VAT

6. APLIKACJA E-SOD GRATIS PRZEZ 12 MIESIĘCY

e-SOD - aplikacja do rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych (SOD) i refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS), dzięki której wypełnianie wniosków o dofinansowanie z PFRON nigdy nie było łatwiejsze

 

Aplikacja EWIDENCJAULG 2016 opracowana jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia (z dnia 22 czerwca 2016 r.).

Jest tworzona przez programistów OBPON pod opieką merytoryczną Pani Edyty Sieradzkiej - wybitnego specjalisty w dziedzinie funkcjonowania pracodawców osób niepełnosprawnych, w szczególności z zakresu dofinansowań do wynagrodzeń oraz ulg we wpłatach na PFRON.

 

Administracja OBPON

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.