Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

OBPON zaprasza do współpracy! Dołącz do Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - Pracuj z najlepszymi!

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.PL wiodąca firma obsługująca pracodawców osób niepełnosprawnych na terenie całej Polski w związku z rozwojem i poszerzaniem zakresu świadczonych usług zaprasza do współpracy osoby posiadające doświadczenie w funkcjonowaniu firm posiadających status zakładu pracy chronionej (ZPCHr) oraz znających specyfikę funkcjonowania przepisów prawa w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością także na otwartym rynku pracy.

 

  

  

Poszukujemy osób z doświadczeniem do współpracy / pracy w następujących zakresach:
 1. Redaktorów do portalu informacyjnego OBPON (www.obpon.pl) - tworzenie artykułów tematycznych i opracowań własnych, kontakt z mediami (praca zdalna),
 2. Specjalistów do udzielania porad w Telefonicznej Obsłudze Konsultacyjnej TOK (www.obpon.pl/tok) - konsultacje telefoniczne, profesjonalne doradztwo, odpowiedzi na zadawane przez telefon pytania pracodawców (praca zdalna),
 3. Specjalistów do obsługi Vademecum Wiedzy (www.vademecumwiedzy.pl) - odpowiedzi na pytania od pracodawców w serwisie Vademecum Wiedzy (praca zdalna),
 4. Specjalistów w zakresie uzyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnością oraz zagadnień kadrowo-księgowych wynikających z ich zatrudniania - audyty poprawności prowadzonej dokumentacji kadrowej i uzyskiwanych dofinansowań w firmach,
 5. Doradców indywidualnych - wykłady podczas szkoleń grupowych, wykłady i doradztwo podczas szkoleń indywidualnych, wewnętrznych z zakresu dofinansowań SOD, ZFRON, IPR,
 6. Szkoleniowców i wykładowców z zakresu rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością oraz funkcjonowania ich pracodawców na chronionym i otwartym rynku pracy.
 7. Specjalistów, ekspertów wyróżniających się wiedzą z zakresu kadr, księgowości, prawa podatkowego, HR,Zapewniamy:
 1. Pracę / współpracę z największą i najbardziej rozpoznawalną firmą w Polsce, działającą na rzecz pracodawców osób z niepełnosprawnością,
 2. Atrakcyjne wynagrodzenie – adekwatne do umiejętności i nakładu pracy,
 3. Refundację wszystkich kosztów związanych z wykonywaniem pracy na rzecz naszej firmy,
 4. Miłą atmosferę, pracę w zmotywowanym, pełnym pasji zespole,
 5. Współpracę z najlepszymi specjalistami i ekspertami,
 6. Szkolenia, rozwój i promocję.Prosimy o przesłanie CV lub informacji z danymi kontaktowymi i opisem umiejętności oraz doświadczenia na adres biuro@obpon.pl - przedstawiciel naszej firmy skontaktuje się z Państwem osobiście.


Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.