Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

KONIEC PROTESTU TO TAK NAPRAWDĘ POCZĄTEK LEPSZEGO JUTRA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Po 40 dniach trwającego w Sejmie protestu rodzice, opiekunowie i ich niepełnosprawne dzieci i podopieczni podjęli decyzję o jego zawieszeniu. I choć słowo „zawieszenie” nie oznacza jego zakończenia, większość z obserwujących wydarzenia z ostatnich tygodni zapewne uważa, że protest się zakończył.

Kiedy coś się kończy, to również coś się zaczyna. I nie musi być to wcale wezwanie do dalszej okupacji sejmowego korytarza. Jestem przekonany, że dziś zaczyna się nowy rozdział w postrzeganiu problemów osób z niepełnosprawnościami, w dużej liczbie niezdolnych do samodzielnej egzystencji, ale nie tylko – również dla wszystkich osób niepełnosprawnych w Polsce, których jest około 5 milionów.

Nawet jeśli nie udało się osiągnąć środowisku osób niepełnosprawnych wszystkiego, co było zamierzone, to udało się osiągnąć znaczną część, a to, zawsze lepsze jest niż nic. W historii większość tego typu akcji zawsze kończyła się jakimś kompromisem, gdzieś pośrodku. To jak negocjacje handlowe – często podajemy wyższą cenę za coś, co chcemy sprzedać w końcu za mniej, dając kupującemu poczucie dobicia korzystnego targu.


fot. PAP

Jeśli nawet protestujący nie wzięli tego wcześniej pod uwagę, to w perspektywie przyszłości największą ich wygraną jest otworzenie oczu całej Polski na ich problemy, zauważenie ich, uświadomienie wszystkim innym, jak bardzo pokrzywdzeni przez los egzystują pomiędzy nami i jak bardzo potrzebują pomocy i zrozumienia.

Dla większości ludzi niepełnosprawny to przemykająca po chodniku osoba na wózku inwalidzkim widziana od czasu do czasu, albo nie zauważana wcale. Grupa niepełnosprawnych w Sejmie dokonała wielkiej sprawy – pokazała Polsce, że istnieje, rozumie, chce godnie żyć i potrafi walczyć o swoje. Bo czy ktoś wcześniej słyszał o ich postulatach, czy ktoś w ogóle chciał o nich słyszeć?

I tak naprawdę dokonali tego sami, jako jedyni i jako pierwsi. Żaden dotychczasowy protest, sprzeciw, żadna organizacja wielka i znana nie dokonała tego co grupka niepełnosprawnych i ich rodziców.

Większość dużych i mniejszych, znanych i mniej znanych organizacji, fundacji i stowarzyszeń siedziało cicho, biernie przyglądając się protestowi najczęściej z powodu uzależnienia od dotacji państwowych, w szczególności z podległego Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Stąd też skala protestu – choć i tak duża – nie była aż tak wielka, jaka być powinna.

Opozycja promowała się do woli, rządzący wprowadzili pod pretekstem pomocy najbardziej poszkodowanym nowy podatek, a pałką po głowie, albo raczej po kieszeni dostali najbogatsi.

Ten protest musiał się już zakończyć przede wszystkim z powodu jego upolitycznienia – stał się areną wymiany ciosów pomiędzy partią rządzącą a opozycją i sami protestujący zapewne musieli zdać sobie w końcu sprawę z tego, że jeśli w ogóle Rząd ugiąłby się przed samymi protestującymi, to oddanie broni i poddanie się przed opozycją jest po prostu nierealne, bo to byłaby klęska polityczna.

Teraz przed środowiskiem niepełnosprawnych droga do walki o poprawę swojego bytu jest otwarta, teraz być może rządzący będą się bardziej liczyć z ich postulatami, to czas na rozpoczęcie prawdziwego dialogu społeczno - politycznego i patrzenia rządzącym na ręce. Jeśli ktoś raz powiedział „sprawdzam”, nie zawaha się zrobić tego po raz drugi.

Tak więc niepełnosprawni, ich rodzice i opiekunowie – wygraliście i nie poddawajcie się w dążeniu do wyrównania różnic pomiędzy mniej i bardziej znaczącymi w społeczeństwie. To Wasze prawo, to Wasze życie. Nikt nie zadba o Was tak, jak Wy zadbacie o siebie samych. 


Krzysztof Kuncelman - Prezes Zarządu Organizacji Pracodawców
OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSOÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG  

 • Piotr napisał:

  Po reformie orzecznictwa, będzie płacz, blokada Sejmu, bo Jakub będzie musiał pracować. Nie mogę też doczekać się, weryfikacji stałych rent cwaniaków, o których mówił wczoraj w TVP info, redaktor Polskiego Radia,dobrze powiedział że rząd będzie musiał być, w tej sytuacji również nieustepliwy. Skończy się zdrowym ochroniarzą,i lewym rencista.

 • napisał:

  Dzieki im za wszystko.Jestescie wielcy ja juz nie mam sily.Pozdrawiam Wszystkich którzy protestowali.

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.