Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wywiad OBPON: Rozmowa z Małgorzatą Tylewicz-Piwnik - wiceprezes Organizacji OBPON.ORG:

 

Robert Marchwiany: Pani prezes, działa pani w naszej organizacji od ponad ośmiu lat. Jak to się zaczęło?

 

WYWIAD OBPONMałgorzata Tylewicz-Piwnik: Nie ukrywam, że dla mnie Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych od samego początku była niekwestionowanym liderem w zakresie otwarcia na pracodawców chcących zatrudniać osoby niepełnosprawne oraz na ich problemy. W swojej praktyce zawodowej nieraz widziałam, jak bezduszne mogą być przepisy tworzone w oderwaniu od realiów funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Rolą organizacji jest m.in. wskazywanie na nieżyciowość niektórych rozwiązań i postulowanie zmian w duchu konstruktywnego dialogu. Energia i zaangażowanie, a przede wszystkim skuteczność w podejmowanych przez OBPON.org działaniach, sprawiły, że chciałam być jej częścią i tym samym mieć realny wpływ na kierunki zmian legislacyjnych.

 

Po latach działalności w naszej organizacji jest pani już znana pracodawcom jako osoba doskonale orientująca się w meandrach prawa dotyczącego zatrudniania osób niepełnosprawnych, które zmienia się w naszym kraju nieustannie. Często ma pani kontakt z pracodawcami korzystającymi z naszych usług i dzielących się swoimi doświadczeniami. Czy właśnie na tę niestałość prawa skarżą się przede wszystkim?

Zdecydowanie tak. Pracodawcy potrzebują większej przewidywalności warunków prawnych w których funkcjonują. Tymczasem nie dość, że przepisy w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych często się zmieniają, to jeszcze niejednokrotnie są bardzo niespójne. Myślę zresztą, że nie one same stanowią największy problem, tylko ich interpretacje. Do prawie każdego przepisu pracodawca może się dostosować, lecz jeśli spotyka się z regulacją niejasną, rodzącą bardzo różne wykładnie, z których trzeba wybrać właściwą, to jest to rzecz dużo trudniejsza. Zwłaszcza jeśli po paru latach okazuje się, że dokonał nietrafnego wyboru interpretacji, bo urząd nagle przyjmuje inną optykę patrzenia na problem, przez co pracodawca musi zderzyć się z dotkliwymi konsekwencjami.

Nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej mieliśmy już około stu. Czy ta, która weszła w życie na początku czerwca, zbliża nas choć trochę do tego, by wspomniany problem rozwiązać?

Nie jestem zadowolona z kształtu ostatniej nowelizacji. Zupełnie inne były oczekiwania pracodawców, zupełnie inne obietnice ze strony rządu, a zupełnie co innego otrzymaliśmy na koniec. Ostatecznie uregulowano tak naprawdę jedną kwestię, która nas interesowała. Wykonano pewien ukłon w kierunku pracodawców pod względem udzielania ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ale to wciąż za mało. W dalszym ciągu nie jest rozwiązany problem zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wynikających z koniecznych korekt i ich wpływu na dofinansowanie do wynagrodzeń.

Co mamy konkretnie na plus w tej nowelizacji?

Na pewno to, że będzie możliwość dokonania wyboru przez kontrahenta czy chce otrzymać informację o kwocie obniżenia ulgi na PFRON, czy też nie. Przy czym zaznaczyć trzeba, że ta regulacja jeszcze w życie nie weszła i w dalszym ciągu pracodawcy muszą wystawić informację o kwocie obniżenia wpłaty – bez żadnych odstępstw. Choćby nawet sprawa dotyczyła osób fizycznych, które i tak z tej ulgi nie mogą skorzystać, to i tak informacja jeszcze musi być dostarczona.

Ale ustawa o rehabilitacji zawodowej na pewno będzie nowelizowana ponownie. Tym razem czego będzie to dotyczyć?

W tym momencie trudno mi się na ten temat wypowiadać. Praktyka nauczyła mnie, że trzeba być w tej materii bardzo ostrożnym, bo projekt nowelizacji może zawierać coś zupełnie innego, niż to, o czym mówiło się w kuluarach. I to dotyczy zarówno konkretnych rozwiązań, jak i ogólnych sfer. Tak było choćby ostatnio. W związku z tym dopóki nie zobaczę konkretnego projektu zmian w tej ustawie, wolę nie wróżyć nad czym obecnie pracuje nasz rząd. Poza oczywiście tematami bardzo medialnymi, na czele których stoją teraz przede wszystkim zmiany w systemie orzecznictwa, do których wszyscy się przygotowujemy. One z pewnością ustawy o rehabilitacji zawodowej również dotkną.

 

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.