Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wywiad OBPON: Rozmowa z Agnieszką Woźniak – specjalistą ds. programów rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie:

Robert Marchwiany: Zajmuje się pani rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych już od siedmiu lat. Ilu interesantów obsługuje pani średnio w miesiącu?

 

Agnieszka Woźniak: Trudno powiedzieć, bo jest to zależne od tego czy mamy aktualnie środki do rozdysponowania. Rada Miasta podejmuje stosowną uchwałę zazwyczaj w marcu i od tego momentu rzeczywiście wiele osób do mnie przychodzi lub dzwoni. Ale kiedy pieniądze kończą się około października czy listopada, liczba kontaktów spada. Tak więc zdarza się, że obsługuję dziennie kilkunastu interesantów, ale są też dni, gdy jest ich niewielu.

 

Jak duży odsetek tych osób jest zainteresowany pozyskaniem środków na własną działalność gospodarczą?

To również trudno powiedzieć, bo wiele z nich po prostu pyta o taką możliwość, ale nic z tym już dalej nie robi.

 

Ile osób zatem otrzymuje od was pieniądze na własną działalność?

W 2017 roku 30 osób złożyło stosowne wnioski, z których 15 rozpatrzyliśmy pozytywnie.

 

To stały trend?

To się zbytnio nie zmienia, zresztą co roku dysponujemy mniej więcej takimi samymi środkami. Przyznanie funduszy zależy od liczby wniosków i tego, co jest w poszczególnych wnioskach zawarte. Na pewno w ubiegłym roku mieliśmy dużo więcej wniosków złożonych w porównaniu z tymi, którym przyznaliśmy dotacje.

 

Co o tym zazwyczaj rozstrzygało?

Podczas decydowania opieramy się na zapisach rozporządzenia, w którym zawarto kilka punktów na podstawie których wnioski są oceniane. Oceniamy popyt i podaż lokalnego rynku pracy na dany charakter działalności gospodarczej. Oceniamy też zapotrzebowanie rynku na daną działalność, sam pomysł pod względem przewidzianego efektu w pierwszym i drugim roku jego trwania, kalkulację wydatków, uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy, wniesienie środków własnych, no i samą kwotę pieniędzy, jakie mamy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a które na konkretne zadania przydziela nam Rada Miasta.

 

Czyli rozumiem, że najlepiej samemu wnieść możliwie duży wkład własny do biznesu?

Niekoniecznie. To znaczy zależy o czym mówimy, bo wcale nie muszą to być pieniądze. Może to być na przykład jakaś rzecz, którą można użyć do jej prowadzenia tej działalności, jak choćby samochód. Zresztą wystarczy wpisać, że planuje się wykorzystać własne środki i już to jest oceniane na plus. A kwestia ich wysokości jest rzeczą wtórną. Co innego, jeśli wnioskodawca stwierdzi, że chce się opierać tylko na tym, co od nas dostanie. Wtedy otrzymuje zero punktów za wkład własny.

 

W jakich branżach państwa interesanci zakładają swoją działalność.

Bardzo różnych. Zarówno w handlu, jak i produkcji czy też usługach. Może to być każda działalność, poza tymi wykluczonymi z pomocy de minimis, jak na przykład rolnictwo.

 

Na jak wysokie wsparcie może liczyć osoba niepełnosprawna chcąca założyć własną działalność gospodarczą?

Ustawa mówi, że maksymalnie może to być 15-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli w tym momencie do 69 tysięcy złotych. To jednak teoria, bo w praktyce staramy się podzielić środki, jakimi dysponujemy, na możliwie wielu wnioskodawców, aby zarazem były one w sensownej wysokości. W tym momencie jest to około 40 tysięcy złotych, ale konkrety zależą od charakteru tej działalności.

 

Dużą przeszkodą dla wnioskodawców jest konieczność znalezienia poręczyciela dla pozyskanych od państwa środków?

Na pewno jest to problem. Rzeczywiście zdarza się, że wielu potencjalnych beneficjentów właśnie z tego powodu albo nie składa wniosku, albo już po przyznaniu dotacji, a przed podpisaniem umowy, informuje nas, że niestety nie udało mu się znaleźć żyranta i musi zrezygnować.

 

A kto może być żyrantem?

Żyrant jest potrzebny na każde przyznane 20 tysięcy złotych dotacji. Obecnie może nim być osoba fizyczna, pracująca na umowie o pracę i zarabiająca minimum 2400 złotych brutto.

 

Jak długo trzeba prowadzić taką działalność gospodarczą, aby nie musieć zwracać przydzielonej dotacji?

W tym momencie jeśli dotacja jest w wysokości maksymalnie 6-krotnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli obecnie 29 tysięcy złotych, to ten okres wynosi rok. Powyżej tej kwoty wymagalny czas prowadzenia działalności to dwa lata.

 

Często się zdarza, że po zakończeniu tego minimalnego okresu biznesy są zamykane?

Zdarzają się takie sytuacje. Z tego co mi wiadomo, to wielu beneficjentów prowadzi swoje działalności również po okresie, o którym rozmawiamy.

 

A jak pani sądzi, dlaczego w dalszym ciągu tak mało mówi się o niepełnosprawnych przedsiębiorcach? Wciąż w mediach przewija się dużo częściej obraz osoby niepełnosprawnej aktywnej zawodowo, którą ktoś zatrudnił. A przecież nie jest to jedyna możliwość.

Niepełnosprawność to bardzo różne schorzenia. Nie każda pozwala człowiekowi pracować, a co dopiero prowadzić własną firmę. Wśród niepełnosprawnych są osoby ogólnie słabo radzące sobie w życiu, a prowadzenie działalności gospodarczej to rzecz naprawdę niełatwa. Tu trzeba samodzielnie decydować o wielu sprawach. Sporym ograniczeniem jest też brak własnych środków. Świadczenia socjalne w Polsce są bardzo niskie, a osoby niepełnosprawne zazwyczaj nie są zatrudnione na wysoko płatnych stanowiskach. Na pewno też problemem jest brak wiedzy co do tego, gdzie mogą takie środki na otwarcie własnej działalności pozyskać i w jaki sposób to zrobić.

 

Co w takim razie – pani zdaniem – kieruje osobami niepełnosprawnymi, które mimo wszystko chcą założyć własny biznes?

Tu też jest wiele czynników. Osoby te zdają sobie sprawę, że ich niepełnosprawność nie pozwala na pracę w wymiarze narzuconym przez pracodawcę. Kiedy mają nawrót choroby, to nie mogą pracować. Będąc zatrudnionym na etacie muszą iść na zwolnienie lekarskie, co nie podoba się pracodawcy, a w konsekwencji często prowadzi do rozwiązania bądź nieprzedłużenia umowy o pracę. Prowadząc własną działalność mają większe pole manewru. Pracują wtedy, kiedy mają na to siły, a gdy choroba powraca, mogą trochę zwolnić tempo pracy.

 

Z drugiej strony, tę działalność trzeba przecież utrzymać, bo ona sama z siebie generuje koszty…

Tak, ale tutaj mamy pewne możliwości pomocy, jak choćby refundację niektórych składek zusowskich. Dzięki temu niepełnosprawny przedsiębiorca ponosi mimo wszystko mniejsze koszty, ale tu też potrzebna jest odpowiednia wiedza o możliwościach, jakie może odnieść z prowadzenia własnej firmy.

 

Ostatnim pytaniem nawiążę do niedawnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodny z Ustawą Zasadniczą przepis umieszczający na orzeczeniu o niepełnosprawności symbolu oznaczającego chorobę psychiczną. Wprowadziło to mnóstwo zamieszania w przedsiębiorstwach, które z racji zatrudniania pracowników z takimi schorzeniami pobierali wyższe dofinansowania do ich wynagrodzeń, a którzy zarazem muszą mieć do tego podstawę prawną. Całkiem możliwe więc, że osoby z chorobami psychicznymi mogą mieć jeszcze większe trudności ze znalezieniem pracy. Czy wobec tego możemy powiedzieć, że rozwiązaniem dla nich może być właśnie założenie własnej firmy?

Na pewno tak. Choroby psychiczne mają przecież okresy remisji, co pozwala na w pełni normalne funkcjonowanie. A jednocześnie kiedy dochodzi do nawrotu choroby, to elastyczność w prowadzeniu własnej działalności, o której mówiłam, umożliwia odpowiednią reakcję na tę sytuację.

 

rozmawiał
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.