Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wywiad OBPON: ULGI WE WPŁATACH NA PFRON - Rozmowa z Małgorzatą Tylewicz-Piwnik, Wiceprezes OBPON.org

 

RM: Pani Prezes, skąd wziął się pomysł na nowy cykl szkoleń Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych?

 

MTP:Koncepcja warsztatów dotyczących udzielanie ulg powstała w oparciu o potrzeby zgłaszane nam przez samych pracodawców. Nowe prawo w zakresie obniżenia wpłat na PFRON będzie obowiązywało już za kilkanaście dni, a wciąż jeszcze akty wykonawcze, a w szczególności nowe druki informacji, są w fazie projektów. Pracodawcy będą więc mieli bardzo mało czasu na przyswojenie zmian i oczekują pomocy ekspertów w tym zakresie.

O tym jak wiele jest kwestii do omówienia w zakresie ulg we wpłatach na PFRON,  świadczy chociażby liczba zapytań kierowanych do nas w ostatnim czasie
przez pracodawców za pośrednictwem Vademecum Wiedzy czy TOK.

 

RM: Czym ten cykl szkoleń różni się od innych, prowadzonych przez OBPON?

MTP: Nasz najnowszy cykl warsztatów jest dedykowany osobom, które zajmują się u pracodawcy udzielaniem ulg we wpłatach na PFRON. Jest to pierwszy taki projekt, który jest kierowany bezpośrednio do tych osób. Na ogół ulgi we wpłatach na PFRON stanowią podczas szkoleń jeden z bloków tematycznych, dlatego też siłą rzeczy wykładowca nie jest w stanie omówić wszystkich zagadnień związanych z tym tematem i koncentruje się na zmianach. Tymczasem cykl, który ruszy już w październiku w sposób kompleksowy podchodzi do zagadnienia ulg we wpłatach na PFRON, dlatego też będzie można nie tylko przyswoić zmiany przepisów, ale też zweryfikować swoje dotychczasowe postępowanie. Pomimo faktu, iż instytucja ulg obowiązuje od dawna, pracodawcy wciąż mają wiele pytań o zakres uprawniającej kooperacji, o udział podwykonawców czy zleceniobiorców przy świadczeniu usługi czy wytwarzaniu produktu, o kwestie kompensat czy factoringu przy ustalaniu terminowości zapłaty czy o kwestie techniczne związane z prowadzeniem ewidencji ulg na PFRON. Po raz pierwszy będzie okazja, żeby pochylić się nad wszystkimi zagadnieniami problematycznymi związanymi z udzielaniem ulg i wskazać rozwiązania na bazie stanowisk BON i PFRON oraz orzecznictwa.

RM: Na które ze zmian w szczególności powinni zwrócić uwagę pracodawcy osób niepełnosprawnych w przepisach, które wejdą w życie już 1 października?

MTP:Przede wszystkim pracodawcy powinni skupić się na nowych obowiązkach związanych z potrzebą poinformowania kontrahentów o zasadach nabywania ulg. Jak zawsze ważne będzie też prawidłowe zinterpretowanie przepisów przejściowych, które na ogół budzą kontrowersje i wywołują u pracodawców konsternacje co do zasad (nowych lub starych), które powinni zastosować.

Całkowitej zmianie ulegną też druki informacji INF-u-1 i INF-U. Projektowane są nowe pozycje, które wymagają dodatkowych wyjaśnień ze strony PFRON i BON. Stosowne zapytania już wystosowaliśmy do tych instytucji i liczę na to, że uzyskane odpowiedzi będą mogła Państwu zaprezentować podczas warsztatów, na które serdecznie zapraszam.

 Małgorzata Tylewicz-Piwnik

Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, Dyrektor ds. Prawnych w OBPON, prawnik, właściciel firmy szkoleniowo - doradczej.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku - specjalizacja: prawo cywilne. Ukończone Podyplomowe Studium Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się doradztwem dla zakładów pracy chronionej oraz firm z otwartego rynku pracy. Do marca 2010 r. zatrudniona była jako doradca prawny w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, gdzie świadczyła pomoc prawną pracodawcom oraz prowadziła liczne szkolenia związane głównie z uzyskiwaniem pomocy publicznej oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej m.in. w Gazecie Prawnej dotyczących zagadnień prawa pracy, funkcjonowania zakładów pracy chronionej a także problematyki związanej z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Od 20.05.2010r. Doradca Prawny w firmie OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz w ORGANIZACJI OBPON.ORG, konsultant w serwisie VADEMECUM WIEDZY należącym do OBPON, konsultant TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KONSULTACYJNEJ należącej do OBPON. Od dnia 01.04.2013 r. objęła w OBPON stanowisko Dyrektora Ds. Prawnych.

Specjalizacja: pomoc publiczna na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wpłaty na PFRON, uprawnienia osób niepełnosprawnych, funkcjonowanie zakładów pracy chronionej, wydatkowanie środków ZFRON.rozmawiał:
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

 

 

Zapraszamy na warsztaty:

"Ulgi we wpłatach na PFRON - zmiany po 1.10.2018 r."

 

1.

WARSZAWA - 08.10.2018 (poniedziałek)

HOTEL GROMADA CENTRUM
Pl. Powstańców Warszawy 2,
00-030 Warszawa
www.gromada.pl

2.

GDAŃSK - 09.10.2018 (wtorek)

AMBER HOTEL
ul. Powstańców Warszawskich 45,
80-165 Gdańsk
www.amber-hotel.pl

3.

POZNAŃ - 10.10.2018 (środa)

GRAND ROYAL
ul. Głogowska 358a,
60-004 Poznań
www.grandroyalhotel.pl

4.

WROCŁAW - 11.10.2018 (czwartek)

Novotel Wrocław City
Wyścigowa 35,
53-011 Wrocław
www.novotel.com

5.

KATOWICE - 12.10.2018 (piątek)

Novotel Katowice Centrum
al. Roździeńskiego 16,
40-202 Katowice
www.novotel.com

6.

RZESZÓW - 19.10.2018 (piątek)

HOTEL RZESZÓW
Al. J. Piłsudskiego 44,
35-001 Rzeszów
www.hotelrzeszow.com.pl

 

 SZKOLENIA OBPON - STAWIAMY NA JAKOŚĆ

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.