Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wywiad OBPON: Rozmowa z Michałem Pelczarskim - Dyrektorem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Robert Marchwiany: Rozmawiamy przy okazji konferencji, na której został zaprezentowany elektroniczny System Obsługi Wsparcia finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W jakim stopniu jest to dla pana powód do świętowania?

 

Michał Pelczarski: Muszę powiedzieć, że nadal występują problemy z dostępem osób niepełnosprawnych do informacji na temat możliwych form wsparcia. Stąd właśnie pomysł na stworzenie portalu, który zbiera informacje na temat tego, co przysługuje osobie z danym stopniem niepełnosprawności, gdzie może ona złożyć wniosek o stosowne dofinansowanie i jak rozliczyć się z otrzymanych środków. To naprawdę ważne, bo w przygotowywanej Strategii na rzecz Osób Niepełnosprawnych jednym z kluczowych obszarów jest podnoszenie świadomości, ale też polityka informacyjna. Osoby niepełnosprawne uzyskują informacje z różnych źródeł, tym niemniej brak takiego kompleksowego rozwiązania, które połączy element informacyjny o zakresie ulg i uprawnień z narzędziem do aplikowania o świadczenia w ramach tego systemu wsparcia.

 

RM: Przyznam, że szczególnie zaintrygowała mnie informacja o przypadkach trzy-, a nawet czterokrotnego wsparcia przez tę samą osobę w różnych województwach ze środków PFRON. Jak duża to skala problemu?

MP: To są zawsze indywidualne przypadki. Natomiast PFRON jest tylko pośrednikiem przekazującym środki, którymi dysponuje samorząd województwa lub powiatu. Tym niemniej o przyznaniu konkretnej formy wsparcia dla osoby niepełnosprawnej decydują pracownicy konkretnych jednostek, np. PUP-ów czy PCPR-ów. Natomiast naszym celem jest przekazanie odpowiedniej ilości środków, bo często słyszymy od samorządów lub po prostu beneficjentów, że nie są one wystarczające dla zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach istniejących instrumentów wsparcia. Pamiętajmy jednocześnie, że fundusze unijne dają możliwość korzystania również z innych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych.

 

RM: Co było największą trudnością w pracach nad Systemem Obsługi Wsparcia?

MP: Zawsze jest to znalezienie właściwego wykonawcy. Druga to odpowiednia jakość systemu, dlatego trzeba go było dokładnie przetestować pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych.

 

RM: Jak długo trwała faza testów?

MP: W zasadzie od samego początku projektu i trwają nadal. Wszak mamy podpisane porozumienie dopiero z pierwszym samorządem, czyli Koninem, a docelowo do końca roku chcemy zawrzeć je z czterdziestoma. Oczywiście będziemy dążyć do tego, by system działał w każdym samorządzie.

 

RM: Rozważali państwo skupienie się wyłącznie na formie elektronicznej, a tym samym wycofanie tradycyjnej formy papierowej składania wniosków?

MP: Na to jeszcze jest za wcześnie. To jest przyszłość i być może do tego dojdzie. Natomiast nie tylko PFRON musi być na to przygotowany, ale i samorządy, które obsługują te programy, a przede wszystkim obywatele. Oni muszą wiedzieć co ich czeka po złożeniu wniosku, jak dużą mają szansę na pozytywne rozpatrzenie i czy w ogóle są w tym momencie dostępne środki. Natomiast myślę, że kolejnym instrumentem umożliwiającym korzystanie z tego systemu będzie aplikacja mobilna, co pozytywnie wpłynie na zwiększenie zainteresowania korzystaniem z systemu.

 

RM: Prezes Fundacji Integracji Piotr Pawłowski w swoim wystąpieniu wytknął, że wśród beneficjentów SOW-u niejako pominięto organizacje pozarządowe. Pan się z tym zgadza?

MP: Myślę, że nie da się pominąć i nie docenić organizacji pozarządowych. Ich doświadczenie jest niezwykle ważne i bogate. Mogę powiedzieć, że przygotowując ustawę o zatrudnieniu wspomaganym opieramy się w zasadzie głównie na tym, co realizują – w oparciu o środki PFRON-owskie oraz unijne – właśnie organizacje pozarządowe. Mogliśmy korzystać z wzorców z innych państw, ale my mamy własne – przetestowane w warunkach krajowych.

 

RM: W programach PFRON-owskich niestety brakuje pieniędzy często na to, co wcześniej było finansowane, a co w dzisiejszych czasach przydaje się jeszcze bardziej. Mam tu na myśli głównie programy związane z mobilnością – dofinansowanie do zakupu wózków elektrycznych oraz samochodów. W dobie stawiania w Polsce na elektromobilność byłoby to bardzo przydatne. Środowisko na to czeka i chce się dowiedzieć kiedy to się stanie…

MP: Rzeczywiście docierają do nas takie informacje. Ja bym tu jednak zaczekał na program „Dostępność Plus”, który ma bardzo kompleksowy charakter. Myślę, że kwestią czasu jest powrót do jakiejś formy takiego wsparcia. Niemniej to na pewno jest przyszłość, tak więc poczekajmy.

 

rozmawiał:
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.