Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

SZKOLENIE OBPON: 'Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych od A do Z' - wykładowca: Edyta Sieradzka BRAK MIEJSC

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za ogromne zaintresowaniem szkoleniem: Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych od A do Z'. Z przykrością informujemy, że limity wolnych miejsc zostały wyczerpane.

 

 

Już dziś zapraszamy Państwa na nowy cykl spotkań z ekspertem OBPON -
Panią Małgorzatą Tylewicz-Piwnik do 6 miast w całej Polsce!

 

WARSZTATY OBPON: 'Ulgi we wpłatach na PFRON
- zmiany po 1.10.2018 r.'


 

Zapraszamy na warsztaty:

"Ulgi we wpłatach na PFRON - zmiany po 1.10.2018 r."

 

§ ZMIANA ZASAD UDZIELANIA ULG,
§ NOWE OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCYCH,
§ NOWE FORMULARZE INFORMACJI,
§ PRAKTYCZNE WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA NOWYCH DRUKÓW.

wykładowca: Wiceprezes OBPON.org MAŁGORZATA TYLEWICZ-PIWNIKSzanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na cykl warsztatów dedykowanych podmiotom udzielającym ulg we wpłatach na PFRON.

Tegoroczna nowelizacja ustawy o rehabilitacji zasadniczo zmieniła zasady udzielania ulg we wpłatach na PFRON nakładając na sprzedających nowe obowiązki wobec kontrahentów. Podczas warsztatów, na których nacisk będzie położony głównie na praktykę, zostaną szczegółowo omówione nowe warunki udzielania ulg oraz druki INF-U i INF-1-u.
Nie zabraknie również wskazówek, jak prawidłowo ustalać wskaźniki uprawniające do udzielania ulg wg nowych przepisów, jak ustalać wskaźnik wynagrodzeń i wskaźnik udziału przychodów oraz co i w jaki sposób korygować w przypadku zmiany ex post wartości branych pod uwagę przy ustaleniu wysokości ulgi.

Bogate doświadczenie wykładowcy pozwoli rozwiać Państwa wątpliwości dotyczące poprawności dotychczasowego postępowania oraz ukierunkuje w zakresie konieczności modyfikacji obecnych praktyk w związku ze zmianą uwarunkowań prawnych. 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA:

I. Wprowadzenie

 1. Przepisy regulujące udzielanie ulg we wpłatach na PFRON
  1. Omówienie nowelizacji ustawy o rehabilitacji z 10.05.2018 r. w zakresie ulg we wpłatach na PFRON oraz wprowadzenia zasady jednoinstancyjności postępowań
  2. Omówienie nowego rozporządzenia w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia
 2. Podstawowe pojęcia
  1. Pracodawca:
   - udzielający ulg we wpłatach na PFRON(omówienie konsekwencji wyroku TK w sprawie 02-P na orzeczeniu w kontekście ustalania wskaźnika oraz informacja na temat prowadzonych prac legislacyjnych w tym zakresie)
   - korzystający z ulg we wpłatach na PFRON
  2. Pracownik
  3. Osoba niepełnosprawna – dokumenty potwierdzające rodzaj i stopień niepełnosprawności pracownika
 3. Statystyki – ile jest podmiotów udzielających ulg we wpłatach na PFRON, ile podmiotów korzysta z ulg, jakie kwoty miesięcznie są wykorzystywane przez kupujących do obniżenia wpłat na PFRON

II. Ustalenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych kwalifikującego do udzielania ulg

 1. Wskaźnik zatrudnienia kwalifikujący do udzielania ulg
 2. Zastosowanie wyłączeń z art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji:
  1. kiedy wyłączamy pracownika niepełnosprawnego ze stanu zatrudnienia
  2. kiedy wyłączamy pracownika sprawnego ze stanu zatrudnienia
 3. Data początkowa zaliczenia pracownika niepełnosprawnego do stanów zatrudnienia osób niepełnosprawnych
 4. Wyliczanie wartości przeciętnych miesięcznych
 5. Przykładowe wyliczenia

III. Przedmiot kooperacji uprawniającej do ulg

 1. Pojęcia produkcji i usługi - przykłady
 2. Podwykonawstwo, zleceniobiorcy, outsourcing – wpływ na wysokość bądź możliwość udzielenia ulgi

IV. Dokument potwierdzający dokonanie zakupu

V. Terminowość zapłaty

 1. Termin płatności – co w przypadku rozbieżności w terminach podanych w umowie i na fakturze
 2. Data i forma zapłaty
 3. Kompensata, potrącanie kar umownych - wpływ na ocenę terminowości uregulowania należności

VI. Informacja o kwocie obniżenia

 1. Wystawienie informacji – prawo czy obowiązek sprzedającego
 2. Możliwość złożenia rezygnacji z otrzymania informacji – NOWOŚĆ
 3. Nowy obowiązek informacyjny nałożony na sprzedających – wzór instrukcji, którą sprzedający powinien wysłać do kupującego
 4. Termin wystawienia informacji
 5. Obliczanie kwoty obniżenia po 1.10.2018 r.– korekta przychodu i stanów zatrudnienia a ich wpływ na wystawione informacje
 6. Nowy druk INF – U - szczegółowe omówienie wszystkich pozycji

VII. Ewidencja ulg – co powinna zawierać, w jakiej formie może być prowadzona

VIII. Obowiązki sprawozdawcze wobec PFRON (nowy druk INF-1-u) – szczegółowe omówienie wszystkich pozycji

IX. Sankcje w tytułu nieprawidłowości w zakresie udzielenia i korzystania z ulg we wpłatach na PFRON – omówienie na przykładach

X. Przechowywanie dokumentacji związanej z ulgami

XI. Najnowsze stanowiska BON i PFRON oraz interpretacje indywidualne odnoszące się do ulg we wpłatach na PFRON

XII. Pytania uczestnikówMałgorzata Tylewicz-Piwnik

Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, Dyrektor ds. Prawnych w OBPON, prawnik, właściciel firmy szkoleniowo - doradczej.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku - specjalizacja: prawo cywilne. Ukończone Podyplomowe Studium Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się doradztwem dla zakładów pracy chronionej oraz firm z otwartego rynku pracy. Do marca 2010 r. zatrudniona była jako doradca prawny w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, gdzie świadczyła pomoc prawną pracodawcom oraz prowadziła liczne szkolenia związane głównie z uzyskiwaniem pomocy publicznej oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej m.in. w Gazecie Prawnej dotyczących zagadnień prawa pracy, funkcjonowania zakładów pracy chronionej a także problematyki związanej z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Od 20.05.2010r. Doradca Prawny w firmie OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz w ORGANIZACJI OBPON.ORG, konsultant w serwisie VADEMECUM WIEDZY należącym do OBPON, konsultant TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KONSULTACYJNEJ należącej do OBPON. Od dnia 01.04.2013 r. objęła w OBPON stanowisko Dyrektora Ds. Prawnych.

Specjalizacja: pomoc publiczna na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wpłaty na PFRON, uprawnienia osób niepełnosprawnych, funkcjonowanie zakładów pracy chronionej, wydatkowanie środków ZFRON.

Spotkajmy się na warsztatach:

1.

WARSZAWA - 08.10.2018 (poniedziałek)

HOTEL GROMADA CENTRUM
Pl. Powstańców Warszawy 2,
00-030 Warszawa
www.gromada.pl

2.

GDAŃSK - 09.10.2018 (wtorek)

AMBER HOTEL
ul. Powstańców Warszawskich 45,
80-165 Gdańsk
www.amber-hotel.pl

3.

POZNAŃ - 10.10.2018 (środa)

GRAND ROYAL
ul. Głogowska 358a,
60-004 Poznań
www.grandroyalhotel.pl

4.

WROCŁAW - 11.10.2018 (czwartek)

Novotel Wrocław City
Wyścigowa 35,
53-011 Wrocław
www.novotel.com

5.

KATOWICE - 12.10.2018 (piątek)

Novotel Katowice Centrum
al. Roździeńskiego 16,
40-202 Katowice
www.novotel.com

6.

RZESZÓW - 19.10.2018 (piątek)

HOTEL RZESZÓW
Al. J. Piłsudskiego 44,
35-001 Rzeszów
www.hotelrzeszow.com.pl

 

PLAN GODZINOWY:

09.30 - 10.00 - rejestracja uczestników szkolenia
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.00 - szkolenie
13.00 - 14.00 - lunch
14.00 - 15.30 - szkolenie
15.30 - 16.00 - pytania uczestników i rozdanie certyfikatówWARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Opłacenie szkolenia nie później niż na 3 dni przed jego rozpoczęciem
 • Skan wypełnionej karty zgłoszeniowej prosimy wysłać na numer fax: (16) 679 16 16 wew. 34, 33 lub e-mailem na adres biuro@obpon.pl
 • Ewentualną rezygnację należy zgłosić nie później jak na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, w innym przypadku klient będzie zobowiązany do poniesienia całkowitych kosztów uczestnictwa

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

Zapewniamy najwyższą jakość szkoleń oraz obszerne materiały szkoleniowe.CENNIK WARSZTATÓW:

DLA KLIENTÓW OBPON:
cena: 400,00 zł + 23% VAT
Klientem OBPON.pl jest każda firma posiadająca wykupiony, aktywny dostęp do płatnych zasobów serwisów OBPON oraz aplikacji:
DLA POZOSTAŁYCH FIRM:
cena: 450,00 zł + 23% VATKARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA

Po przesłaniu karty zgłoszeniowej prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (16) 679-16-16
w celu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

 

Jeśli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT
wypełnij poniższe oświadczenie i dołącz je do karty zgłoszeniowej.

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z PODATKU VATJAKOŚĆ SZKOLEŃ OBPON

Firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON) na przestrzeni ostatnich lat przeprowadziła kilkaset szkoleń z udziałem kilkunastu tysięcy uczestników w całej Polsce. W naszych szkoleniach uczestniczą pracodawcy, przedstawiciele małych, średnich i dużych firm, również spółek giełdowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Nie brakuje również przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń i przedstawicieli administracji publicznej w tym PFRON i Ministerstw. To czyni z naszej firmy niekwestionowanego lidera w szkoleniach o tematyce dla pracodawców osób niepełnosprawnych. W zakresie świadczenia naszych usług, w tym szkoleń, nasza firma jest bezkonkurencyjna. Osiągnięcie tej pozycji to efekt konsekwentnego podwyższania jakości naszych usług. Nasze szkolenia przeprowadzane są przez najwybitniejszych specjalistów i zawsze na najwyższym poziomie. Dobór miejsc szkoleń uwzględnia zawsze najdogodniejsze i najbardziej komfortowe lokalizacje dla naszych uczestników, których nie wstydzimy się podawać w naszych anonsach informacyjnych. Ważne dla nas zawsze pozostają sprawdzone i uznane hotele oraz serwowany w nich catering i jakość wyżywienia. Zapewniamy naszym uczestnikom obszerne materiały szkoleniowe i opiekę doradczą i informacyjną również po zakończeniu szkoleń, w tym opracowania publikowane na naszych stronach, które pozwalają na utrwalenia nabytej w trakcie szkoleń wiedzy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach OBPON.

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.