Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowanie OBPON: Rada Dostępności już powołana

 

20 grudnia minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński powołał do istnienia społeczny organ doradczy, który będzie pełnił szczególną rolę w kontekście prac nad ustawą o dostępności – informuje portal niepelnosprawni.pl. Prac, które w najbliższych miesiącach będą szczególnie intensywne.

 

Opracowanie OBPONNa wzór Acces Board

Chodzi o ciało nazwane Radą Dostępności, której zadaniem będzie wsparcie ministerstwa w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań prowadzących do zwiększenia dostępności przestrzeni publicznej i serwisów internetowych, jak również przygotowaniem systemu certyfikacji dla obiektów administracji publicznej. Założenia Rady wzorowane są na rozwiązaniach amerykańskiej organizacji Access Board. Ciało to będzie się składać z 50 osób, które za swoją pracę nie będą otrzymywały wynagrodzenia. „Rada jest formalizacją dotychczasowych działań rządu i organizacji pozarządowych. W skład rady wejdą eksperci rządowi, pochodzący z instytucji, które mają coś do powiedzenia w tej materii. Jednak przede wszystkim radę stworzą eksperci pozarządowi, wywodzący się zarówno z organizacji, jak i ze świata nauki” - tłumaczył na konferencji prasowej minister Kwieciński.

 

Wiadomo, że Rada zbierać się będzie co najmniej dwa razy w roku, a spotkanie inauguracyjne zaplanowano już na luty 2019 roku. Wiadomo też, że choć członkowie podmiotu będą pracowali społecznie, to sama Rada zarazem będzie miała budżet na realizację swych zadań. „Wysokość przyznanych środków nie jest jeszcze znana z tego powodu, że nie mamy jeszcze wypracowanych zadań, a co za tym idzie, nie znamy jeszcze potrzeb Rady” - wyjaśniał szef resortu inwestycji i rozwoju.

 

Radość zainteresowanych

Cytowani przez portal przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi wyrazili zadowolenie z powołania Rady. „Nie mam wątpliwości, że Rada Dostępności to narzędzie niezwykle Polsce potrzebne. To duże wydarzenie, na które czekaliśmy od dawna” – cieszyła się Anna Woźniak-Szymańska, prezes Polskiego Związku Niewidomych. „Jestem przekonany, że Dostępność Plus to pierwszy program, który tak kompleksowo podejmuje działania w tym obszarze. Dostępność nie dotyczy jedynie osób z niepełnosprawnościami, to problem nas wszystkich. Każdy z nas na jakimś etapie swojego życia może doświadczyć niepełnosprawności” - mówił Krzysztof Kotyniewicz, prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych. Dodał, że chciałby, aby zmiany wypracowane przez Radę doprowadziły do oficjalnego uznania języka migowego i dzięki temu pozwoliły na większą samodzielność w codziennym funkcjonowaniu osób głuchych.

 

Ustawa jesienią?

Istnienie oraz funkcjonowanie Rady zostało opisane w projekcie ustawy o dostępności, który 20 grudnia został formalnie przekazany do konsultacji społecznych. Dokument zakłada wprowadzenie różnego rodzaju udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, w podeszłym wieku oraz z czasowo utrudnionym dostępem do usług publicznych. Konsultacje zakończą się 20 stycznia 2019 roku, zaś wejście w życie ustawy zaplanowano już na najbliższą jesień.

 

autor:
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.