Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

WERBEO! - Krzysztof Kuncelman - Prezes OBPON o WERBEO Pierwszym w Polsce Portalu Pracy dedykowanemu Osobom z Niepełnosprawnościami

 

Szanowni Państwo, Osoby z Niepełnosprawnością, Pracodawcy, firma Ogólnopolska Baza Osób Niepełnosprawnych OBPON.PL oddaje do Waszej dyspozycji nowe narzędzie usprawniające Waszą codzienną pracę i uwzględniające Wasze potrzeby – Portal pracy dla osób z niepełnosprawnościami WERBEO (https://werbeo.pl/).

 

Portal ten jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na pracowników z niepełnosprawnością i stanowi kolejne narzędzie przydatne w funkcjonowaniu Was, pracodawców, jakie zostało stworzone przez specjalistów z naszej firmy.

Od kilkunastu lat firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych angażuje się w budowanie rynku pracy, ukierunkowanego na dojrzałą, odpowiedzialną politykę personalną, będącą symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz ich pracodawców.

Dzięki swojemu profesjonalizmowi i rzetelności staliśmy się cenionym partnerem zarówno dla Firm, z którymi współpracujemy, jak i osób niepełnosprawnych, którym pomagamy w znalezieniu zatrudnienia. Jesteśmy największą firmą świadczącą usługi dla pracodawców osób niepełnosprawnych w Polsce. Naszą misją jest propagowanie wartości i przedstawianie korzyści, które są związane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. Efektem skali prowadzonych przez nas działań jest utworzenie jedynego, ogólnopolskiego, portalu ogłoszeniowego poświęconego aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych – WERBEO.

Jest wiele serwisów rekrutacyjnych funkcjonujących w internecie, ale żaden z nich nie skupia się wyłącznie na osobach z niepełnoprawnościami i nie uwzględnia specyfiki ich zatrudniania, tak jak WERBEO. Są także firmy zajmujące się pośrednictwem w rekrutacji pracowników niepełnosprawnych, lecz korzystanie z ich usług stanowi bardzo kosztowne rozwiązanie w szczególności dla firm, które swoje funkcjonowanie oparły przede wszystkim na ludzkiej pracy.

Portal WERBEO pozwoli rekrutować Wam pracowników za pomocą publikowanych samodzielnie ogłoszeń, przy pełnym wsparciu naszej firmy, przy wykorzystaniu potencjału medialnego naszego portalu i, przede wszystkim, przy poniesieniu symbolicznych kosztów. Natomiast dla osób z niepełnosprawnościami, aplikujących o pracę, korzystanie z portalu jest całkowicie bezpłatne.

Od dziś każdy pracodawca może utworzyć swoje konto w portalu WERBEO i rozpocząć samodzielną rekrutację pracowników. WERBEO jest platformą komunikacji zarówno między osobami niepełnosprawnymi, jak i samymi pracodawcami. Stwarza możliwość nawiązania współpracy przedsiębiorcom poszukującym pracowników i osobom niepełnosprawnym chcącym podjąć zatrudnienie.

Dla pracodawcy jest gwarantem znalezienia odpowiedniego pracownika, zaś osobom niepełnosprawnym zapewnia najbardziej optymalne warunki rozwoju zawodowego.

Procesy rekrutacyjne osób niepełnosprawnych wymagają od pracodawców szczególnych kompetencji, wiedzy, doświadczenia, wrażliwości i indywidualnego podejścia do kandydata – WERBEO zapewnia pomoc we wszystkich tych aspektach.

Oprócz standardowych funkcjonalności niezbędnych przy działaniu zwykłego portalu pracy stworzyliśmy wiele praktycznych i wygodnych rozwiązań uwzględniających potrzeby i oczekiwania pracodawcy w zakresie specyfiki zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, nie tylko pod kątem ich umiejętności i doświadczenia, ale również oczekiwań pracodawców w zakresie uzyskania pomocy publicznej i osiągnięcia odpowiedniego, najbardziej optymalnego wskaźnika ich zatrudnienia.

Oto główne zalety portalu WERBEO:

▪️ możliwość dodawania nieograniczonej ilości ogłoszeń
rekrutacyjnych w 3 wariantach,
▪️ wygodne zarządzanie swoim kontem i bazą swoich
kandydatów,
▪️ możliwość zlecenia indywidualnej rekrutacji
▪️ przydatne kalkulatory: kalkulator wynagrodzeń,
dofinansowań do wynagrodzeń z PFRON,
kalkulator wpłat do PFRON,
▪️ pozyskanie kandydatów zweryfikowanych wyłącznie z
grupą niepełnosprawności,
▪️ promocja firmy jako pracodawcy,
▪️ wsparcie najlepszych fachowców w kraju,
▪️ wiele praktycznych funkcjonalności,

WERBEO oferuje kompleksowe działania na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Nasze działania są skuteczne, ponieważ dopasowujemy miejsca pracy w oparciu o znajomość zagadnień rehabilitacji zawodowej osób z różnymi kategoriami niepełnosprawności i potrzeb w zakresie adaptacji warunków, które muszą być spełnione, aby osoba niepełnosprawna dobrze funkcjonowała w pracy i wykazywała się odpowiednią efektywnością na miarę rezultatów oczekiwanych przez pracodawcę.

Celem naszych działań jest pozyskanie i wyselekcjonowanie odpowiednich kandydatów spośród osób niepełnosprawnych pod kątem wymagań Klientów oraz specyfiki danego stanowiska.

Prowadzimy rekrutację w oparciu o własną bazę kandydatów oraz współpracę z najlepszymi uczelniami w Polsce, stowarzyszeniami oraz fundacjami działającymi na rzecz tych osób, jak również w oparciu o potencjał medialny portalu WERBEO, który z każdym dniem powiększa swoją bazę CV.

Rekrutując pracowników z niepełnosprawnościami za pośrednictwem portalu WERBEO, pracodawca zyskuje pewność, że uzyska rekomendację najbardziej odpowiednich kandydatów na dane stanowisko, a pracownik pewność i stabilność zatrudnienia.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z PORTALU WERBEO

Z poważaniem
Krzysztof Kuncelman
Prezes Zarządu Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.PL,
twórca i administrator WERBEO

 

 

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.