Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wywiad OBPON: Sukces szkoleń i plany OBPON na 2019r. - rozmowa z Edytą Sieradzką, Wiceprezes organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org

 

Pani Prezes, spotykamy się pod koniec cyklu lutowo-marcowych szkoleń dla pracodawców osób niepełnosprawnych. To już kolejny cykl szkoleń zorganizowany przez OBPON. Jak widać, te szkolenia w dalszym ciągu są potrzebne...

Ten cykl szkoleń przeprowadziliśmy w czternastu miastach. Pracodawcy, którzy po 1 stycznia 2019 r. zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami w dalszym ciągu mają bardzo duże problemy z interpretacją przepisów prawnych, które wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej. W związku z tym, że zmian w tych przepisach jest bardzo dużo sprawia, że niektóre firmy gubią się w tym wszystkim.

Te szkolenia są dla pracodawców osób niepełnosprawnych właśnie po to, żeby ich ukierunkować, aby pokazać im faktycznie gdzie, w jakim miejscu źle wypełnili dokumenty, gdzie np. nieprawidłowo została wyliczona kwota pomocy publicznej, która w razie kontroli, musiałaby zostać zwrócona. 

 

Nie sposób ukryć, że szkolenia OBPON cieszą się dużym zainteresowaniem wśród pracodawców osób niepełnosprawnych...

Powiem tak – olbrzymia frekwencja to wielki sukces tych szkoleń. Przeszkoliliśmy łącznie prawie 900 osób. To pokazuje, że te szkolenia są dla pracodawców osób niepełnosprawnych bardzo potrzebne. Poza tymi pracodawcami, którzy uczestniczą w naszych szkoleniach kolejny już raz, przybywa również sporo nowych osób, które nie mają doświadczenia i potrzebują naszego wsparcia.

 

W ubiegłym roku ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej zmieniła się cztery razy. To na pewno też wprowadziło dodatkowe problemy dla pracodawców przy interpretacji przepisów w niej zawartych. Chociażby kwestia, która jest związana z ustawą o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych...

Tak, tutaj jest jeszcze jedna rzecz, jaka dla pracodawców pozostaje nierozwiązana. Mają oni kłopot z wyliczeniem bardzo ważnej pozycji, która mówi o kosztach płacy do dofinansowań. Ustawodawca, który tworzył ustawę o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych nie zmienił w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej definicji kosztów płacy. I tak, z ustawy budżetowej wynika, że składka na Fundusz Pracy wynosi 2,30 a pracodawcy nie do końca wiedzą dlaczego, bo przecież do ZUS-u w dalszym ciągu płacą składkę łącznie 2,45. Niestety, do dnia dzisiejszego, a mamy już marzec, nie została wydana interpretacja ogólna, jak faktycznie powinni to wyliczać pracodawcy. Dlatego my, jako Organizacja, wskazujemy i rekomendujemy pracodawcom składkę 2,30, bo faktycznie będzie tu wszystko zgodne z prawem. I jeżeli nawet, w którymś momencie ministerstwo rozszerzy wykładnię definicji lub nastąpi nowelizacja ustawy, to taki pracodawca będzie mógł, jeśli zechce - bo to jest jego uprawnienie - taką kwotę zwiększyć, czyli skorygować na plus.

 

A zatem zmiana ustawy wprowadziła trochę niepotrzebnego zamieszania...

Zmiana ustawy wprowadziła spory chaos. Gdyby ustawodawca od razu zawarł w niej tą zmianę w składce, to wszyscy wiedzieliby jak od 1 stycznia stosujemy przepisy i jak wyliczyć te koszty. A tak, okazuje się, że niektórzy pracodawcy bedą zmuszeni i za grudzień i za styczeń, a może i już za luty robić korekty, jeżeli faktycznie okaże się, że błędnie wyliczyli te dokumenty. A przecież korekta wiąże sie z tym, że może zostać wstrzymane dofinansowanie. Poza tym, w przypadku kiedy ktoś zatrudnia np. 1000 osób, to zrobienie takiej korekty jest jeszcze dodatkowo bardzo czasochłonne.

 

Obecny cykl szkoleń dobiegł końca. Jego frekwencja pokazuje, że pracodawcy chcą wzbogacać wiedzę. Czy jeszcze w tym roku odbędą się następne szkolenia? A może coś ponadto?

Na bieżąco śledzimy zmieniające się przepisy prawne, dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprwnością. Jeśli coś będzie się zmieniało, to na pewno pod koniec roku zorganizujemy kolejne spotkania szkoleniowe, o czym na bieżąco będziemy informować pracodawców.

Już dziś natomiast, zapraszamy Państwa na nowy cykl szkoleń pt.  “ABC zatrudniania osób z niepełnosprawnością ”, prowadzony przez wiceprezes Organizacji OBPON.org – Panią Małgorzatę Tylewicz-Piwnik

Ponad to, w 2019r. planujemy także dwudniowe kursy dla pracodawców. Kursy, które w praktyce będą przypominały swoją formą bardziej warsztaty niż szkolenia. O takie warsztaty pracodawcy wciąż nas pytają, bo chcą jednak bardziej w praktyce niż w teorii poznać te wszystkie zmiany, które są w przepisach.

Wiem również, że mają odbyć się szkolenia związane z zakładowym funduszem rehabilitacji osób niepełnosprawnych z tworzeniem indywidualnych programów rehabilitacji. Takie szkolenia też są bardzo potrzebne, ponieważ widzę po dotychczasowych szkoleniach, że pracodawcy w dalszym ciągu także z tym tematem mają problemy. Urzędy skarbowe nie chcą im wydawać zaświadczeń. Z wyroków, które zapadają w sądach wynika, że wydatki nie są celowe, oszczędne. A to zaś, nie wynika z przepisów, to jest już niestety uznaniowość każdego urzędnika.

 

 

Rozmawiał:
Piotr Świerżewski
redaktor OBPON

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.