Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

PFRON z nagrodą 20-lecia Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uhonorowany został w piątek Nagrodą 20-lecia Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego w kategorii Mecenas Sportu. Podczas Gali Paraolimpijczyków, w której uczestniczyli prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką, prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg wręczyła szermierzowi Grzegorzowi Plucie „Złotego Tulipana”.

 

Słowa uznania dla całego Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego skierował prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. – Historia stworzenia Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego pokazuje jak wiele można, jeżeli się chce oraz jak wiele można, jeżeli się jest twardym. A na tym właśnie polega sport osób z niepełnosprawnościami. Trzeba być twardym! – powiedział. Prezydent skierował do sportowców niepełnosprawnych wiele ciepłych i inspirujących słów.

 

Podczas gali przypomniana została krótka historia komitetu. O największych sukcesach mówił prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Łukasz Szeliga. – 20 lat Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego w strukturach międzynarodowych to wspaniały jubileusz naznaczony wieloma sukcesami sportowymi. W ostatnich latach sytuacja ruchu paraolimpijskiego ulega ciągłej poprawie. Poza rekordowymi nakładami na aktywność sportową osób z niepełnosprawnościami z instytucji rządowych – Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz PFRON Komitet nawiązał współpracę z wieloma partnerami i sponsorami – podkreślił Szeliga. – Mamy za sobą pierwszą w historii transmisję igrzysk paraolimpijskich z Rio de Janeiro, w tym roku w marcu Komitet otrzymał prestiżową Nagrodę Biznesu Sportowego DEMES za rok 2018 w kategorii organizacja sportowa- to wyróżnienie motywuje nas do dalszej pracy – dodał.

 

Gala była też okazją do wręczenia licznych odznaczeń i nagród. Odznaczenia państwowe przyznał prezydent Andrzej Duda. Z kolei Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz wręczył prezesowi i całemu zespołowi Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego pamiątkowy medal „Primus in Agendo” (Pierwszy w działaniu) w dowód zaangażowania i wytrwałości na rzecz aktywizacji sportowej i społecznej.

 

Nagrodę specjalną ufundowaną przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, „Złotego tulipana” w uznaniu za wyniki sportowe oraz działalność na rzecz innych osób z niepełnosprawnościami otrzymał z rąk prezes Zarządu PFRON Marleny Maląg szermierz Grzegorz Pluta.

 

- Tym medalem chcemy docenić Pana wybitne sportowe osiągnięcia, ponadprzeciętną pasję

i propagowanie sportu jako sposobu na życie, który niesie dumę i spełnienie. Jest Pan dla nas nie tylko ikoną sportu, zdobywcą złotego medalu na Igrzyskach Paraolimpijskich w Londynie, ale przede wszystkim człowiekiem pozytywnie inspirującym innych – podkreśliła prezes Maląg.

 

Marlena Maląg odebrała również nagrodę 20-lecia w kategorii Mecenas Sportu, jaką Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymał od komitetu paraolimpijskiego za wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju ruchu paraolimpijskiego w naszym kraju.

 

– Jest mi niezmiernie miło odbierać dziś tak zaszczytne wyróżnienie. Pragnę podkreślić, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od lat wspiera sportowców z niepełnosprawnościami, doceniając rolę sportu jako jednej z najskuteczniejszych form aktywności. Z radością włączamy się w propagowanie pięknej idei, która dowodzi, że moc w słabości się doskonali – powiedziała prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg podczas odbierania statuetki.

 

Polski Komitet Paraolimpijski powstał w 1998 roku. Pierwsze zebranie założycielskie odbyło się 16 września, a pierwszy Walny Zjazd członków już 10 października. Natomiast 14 maja 1999 roku Polski Komitet Paraolimpijski został oficjalnie przyjęty do struktur Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego. Ostatnie ponad 20 lat to przede wszystkim praca nad propagowaniem sportu paraolimpijskiego w naszym kraju, promowania sportu jako świetnego sposobu rehabilitacji i powrotu do sprawności, ale także sposobu na życie dla wielu zawodników, którzy stawiają na wyczyn.

 

 

PFRON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.