Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Promocja TOK "ZGRANY DUET": wykup lub przedłuż dostęp do usługi TOK i korzystaj z OBPON.pl za darmo!

  

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zaprasza do skorzystania z promocji:

"ZGRANY  DUET"

Szanowni Klienci,

Promocja "ZGRANY DUET" to atrakcyjna propozycja dostępu do Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej oraz serwisu informacyjnego OBPON.pl w niewiarygodnie korzystnej cenie.

Oferowane przez nas usługi, stanowią idealne połączenie - najświeższych i najważniejszych informacji z różnych branż, w jednym miejscu (serwis: OBPON) z prawno-biznesowymi, udzielanymi telefonicznie poradami w Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej (serwis: TOK).

Duet TOK i OBPON to dostęp do wiedzy, informacji i praktycznych porad z zakresu księgowości, prawa czy podatków. To profesjonalne usługi, które w kompleksowy sposób zaspokoją potrzeby każdego pracodawcy, zatrudniającego osoby z niepełnosprawnością.

ROZWIJAJ SWOJĄ FIRMĘ Z NASZYMI SERWISAMI!

Serwis: Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna

Serwis Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna - to konsultacyjno-doradczo-prawna usługa dostępna wyłącznie w naszej firmie. To produkt "premium" - dostępny w ramach regularnej oferty.

Usługa stanowi odpowiedź na potrzeby naszych Klientów - zarówno tych z rynku pracy chronionej jak i pracodawców z otwartego rynku.

"TOK" oferuje pomoc i wsparcie 3 konsultantów - wybitnych znawców problematyki zatrudniania osób niepełnosprawnych - pozostających do Państwa dyspozycji 4 dni w tygodniu.

 Serwis: OBPON.pl

Serwis www.obpon.pl - jest to serwis informacyjny skierowany do pracodawców osób z niepełnosprawnościami. To miejsce gromadzące najważniejsze informacje z zakresu rehabilitacji, ekonomii, socjologii, szkoleń i doradztwa zawodowego, funduszy europejskich, HR i wielu innych dziedzin.

OBPON.PL to codzienny newsletter, monitoring prasy ogólnej, dostęp do aktualnych publikacji, najnowsze orzecznictwo i interpretacje oraz informacje pochodzące od ogólnopolskich i lokalnych władz, instytucji i przedsiębiorstw.

Promocja Zgrany Duet - zasady

ZASADY PROMOCJI:

 1. Promocja trwa od 19.06.2019 r. do 31.08.2019 r. (do godz. 23:59)
 2. Aby skorzystać z promocji należy przesłać swoje zamówienie na adres biuro@obpon.pl lub skontaktować się telefonicznie z Działem Obsługi Klienta OBPON - (16) 679 16 16
 3. Promocja obejmuje:
  1. przy zakupie lub przedłużeniu dostępu do Infolinii TOK na 12 m-cy, pełny dostęp do serwisu informacyjnego OBPON.pl na 6 m-cy - gratis
  2. przy zakupie lub przedłużeniu dostępu do Infolinii TOK na 24 m-ce, pełny dostęp do serwisu informacyjnego OBPON.pl na 12 m-cy - gratis
 4. Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć 23% podatku VAT
 5. Udział w promocji mogą wziąć zarówno obecni Klienci jak i nowe Firmy.

 

FINANSOWANIE Z ZFRON (Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych):

Firma posiadająca status zakładu pracy chronionej może wydatki dostępów do naszych serwisów szkoleniowych pokryć z konta ZFRON.

 

TABELA MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA USŁUG OBPON ZE ŚRODKÓW ZFRON

Serwisy i aplikacje Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.