Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Nakręceni na pracę: - Dołącz do Centrum Dzwoni w Jarosławiu i OBPON i weź udział w fantastycznej akcji!

Osoby z niepełnosprawnościami i pracodawcy wezmą udział w wyprawie rowerowej "Nakręceni na pracę – rowerem przez Podkarpacie", zachęcając pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wyprawa wyruszy 12 września z Jarosławia. Dołącz do nas!

 

Centrum DZWONI wraz z PSONI Koło w Jarosławiu organizuje wydarzenie pn. Nakręceni na pracę – Rowerem przez Podkarpacie. Jego celem jest  zachęcenie pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz pokazanie, że osoby te  mogą być pełnowartościowymi pracownikami, bez specjalnych praw czy przywilejów.

Nakręceni na pracę – Rowerem przez Podkarpacie to tygodniowa wyprawa rowerowa przez miasta województwa podkarpackiego, w których  pracodawcy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Akcja  rozpoczyna się 12 września w Jarosławiu, a kończy  18 września 2019 roku w Zarzeczu. Uczestnikami wyprawy będą osoby z niepełnosprawnościami, pracodawcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w akcję oraz  towarzyszenia nam na trasie przejazdu a także wcześniejszą zapowiedź i promowanie tego wydarzenia.

 

 

Poniżej galeria zdjęć z kolejnych etapów rowerowego rajdu:
"Nakręceni na pracę – rowerem przez Podkarpacie"

 

LEŻAJSK

Nakręceni na Pracę - akcja PSONI i OBPONNakręceni na PracęNakręceni na Pracę
Nakręceni na PracęNakręceni na PracęNakręceni na Pracę

KOLBUSZOWA

Nakręceni na PracęNakręceni na PracęNakręceni na Pracę
Nakręceni na PracęNakręceni na PracęNakręceni na Pracę
Nakręceni na PracęNakręceni na PracęNakręceni na Pracę

RZESZÓW

Nakręceni na PracęNakręceni na PracęNakręceni na Pracę
Nakręceni na PracęNakręceni na PracęNakręceni na Pracę
Nakręceni na PracęNakręceni na PracęNakręceni na Pracę
Nakręceni na PracęNakręceni na PracęNakręceni na Pracę

KROSNO

Nakręceni na PracęNakręceni na PracęNakręceni na Pracę
Nakręceni na PracęNakręceni na PracęNakręceni na Pracę

SANOK

Nakręceni na PracęNakręceni na PracęNakręceni na Pracę
Nakręceni na PracęNakręceni na PracęNakręceni na Pracę

PRZEMYŚL

Nakręceni na PracęNakręceni na PracęNakręceni na PracęNakręceni na PracęNakręceni na PracęNakręceni na Pracę

ZARZECZE

Nakręceni na PracęNakręceni na PracęNakręceni na PracęNakręceni na PracęNakręceni na PracęNakręceni na PracęNakręceni na PracęNakręceni na Pracę

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.