Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Komunikat OBPON.org: ZNAMY KWOTY PODWYŻSZONEGO DOFINANSOWANIA DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Marlena Maląg powiedziała, że w ramach tarczy antykryzysowej również osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie. - Dofinansowania obejmą także dużą grupę pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne.

BĘDĄ PODWYŻSZONE DOFINANSOWANIA DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

Będzie duży pakiet, ok. 600 mln zł - zapewniła minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Marlena Maląg.

- Nie zapominamy też o tych osobach niepełnosprawnych, które pozostają w domach, a potrzebują specjalistycznego wsparcia w okresie, gdy nie funkcjonują ośrodki pomocy. Ze środków PFRON będzie ogłoszony program na ponad 200 mln zł, będzie to indywidualne wsparcie osób niepełnosprawnych - dodała.

- Osoby te będą mogły liczyć na ok. 600 zł miesięcznie na usługi specjalistyczne. Taka jest potrzeba, ze środków PFRON będziemy chcieli w pełni sfinansować to wsparcie – wyjaśniła. 

- Myślimy o tym, jak należy wesprzeć pracowników i pracodawców, bo to jest bardzo istotne - powiedziała szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. W środę rząd zaproponował rozwiązania, które mają pomóc w walce z kryzysem gospodarczym spowodowanym pandemią koronawirusa.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w środę (18.03.2020) pakiet działań wspierających przedsiębiorców, pracowników i inwestycji publicznych w obliczu epidemii koronawirusa, nazwany tarczą antykryzysową.

Szacunkowa wartość pakietu to ok. 212 mld zł.

MINISTER MARLENA MALĄG PODAŁA RÓWNIEŻ PODWYŻSZONE KWOTY DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, JAKIE BĘDĄ OBOWIĄZYWAŁY PO ZMIANIE.

Kwota dofinansowania dla pracowników ze stopniem lekkim bez zmian - 450 zł

Kwota dofinansowana dla pracowników ze stopniem umiarkowanym wzrośnie o 75 zł, będzie wynosiła –1200 zł (obecnie wynosi 1125 zł) dla pracownika zatrudnionego na 1 etat.

Kwota dofinansowana dla pracowników ze stopniem znacznym wzrośnie o 150 zł, będzie wynosiła – 1950 zł (obecnie wynosi 1800 zł) dla pracownika zatrudnionego na 1 etat.

Ma również zwiększyć się kwota dofinansowania dla pracowników z tzw. schorzeniami szczególnymi (02-P, 06-E, 01-U, 04-0 – tylko znaczny lub umiarkowany i 12-C) z 600 zł na:

 - dla lekkiego 600 zł (bez zmian), kwota łączna to 1050 zł (cały etat)
 - dla umiarkowanego z 600 zł wzrośnie na 900 zł, łącznie kwota dofinansowania będzie wynosiła 2100
   zł (cały etat),
 - dla znacznego z 600 zł wzrośnie na 1200 zł, łącznie kwota dofinansowania będzie wynosiła 3150        zł (cały etat)

Jednakże podkreślamy, że są to kwoty maksymalnego dofinansowania, a zgodnie z artykułem 26 a-c ustawy o rehabilitacji kwota dofinansowania nie może przekroczyć 75% kosztów płacy dla pracodawców prowadzących działalność gospodarczą, a dla np. fundacji, stowarzyszeń nie może przekroczyć 90% kosztów płacy).

Tym samym cieszymy się, iż APEL NASZEJ ORGANIZACJI w imieniu pracodawców osób niepełnosprawnych został wzięty pod uwagę. Mamy nadzieję, że zmiana polegająca na podwyższeniu dofinansowań wejdzie w życie jak najszybciej, aby pracodawcy mogli utrzymać zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Komunikat OBPON.org: Apel Organizacji OBPON.org do Minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marleny Maląg - w związku z sytuacją pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością w obliczu epidemii koronawirusa w Polsce.

Czytaj również:
Komunikat OBPON.org: Czy środki ochrony przed zarażeniem koronawirusem (maski, preparaty do dezynfekcji itp.) mogą być finansowane z ZFRON? - pytanie do BON


Opracowanie:
Edyta Sieradzka
Wiceprezes OBPON.org

 

 

 • Mariusz Szczęsny napisał:

  Czy potrzeba takiego zagrożenia żeby coś się ruszyło? Mam nadzieję, że wprowadzenie tych zmian nastąpi szybko, bo jak na razie brak jest konkretnych terminów od kiedy zmiana dofinansowania.

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.