Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wywiad OBPON: Eksperci OBPON - Małgorzata Tylewicz-Piwnik i Edyta Sieradzka - o szkoleniach OBPON online dot. funkcjonowania pracodawców osób z niepełnosprawnościami w okresie trwania epidemii COVID-19

Jesteśmy prawie na półmetku edycji naszego nowego szkolenia OBPON-online. To nowa formuła zarówno dla Pań prowadzących szkolenie jak i dla naszych Klientów. Jak je Panie oceniają?

 
Małgorzata Tylewicz-Piwnik: Nowa formuła kontaktu z naszymi Klientami w naszej ocenie zdecydowanie się sprawdza i jesteśmy przekonane, że będzie stanowiła uzupełnienie naszej dotychczasowej oferty w momencie, gdy wrócimy już do  „normalności”. W szczególności zadowolone są z tej opcji osoby, które  niejednokrotnie musiały pokonywać dziesiątki kilometrów, żeby dotrzeć na  nasze stacjonarne szkolenia. Dla nich jest to ogromna oszczędność czasu i wygoda. Jedynie z punktu widzenia wykładowcy nie ukrywamy, że jest  lekki dyskomfort związany z tym, że nie można obserwować reakcji  uczestników, a tym samym reagować od razu na ich sygnały poprzez  odpowiednie dostosowanie tempa przekazywania informacji, czy też doboru  zagadnień, które cieszą się większym powodzeniem – to widać zawsze po minach uczestników (uśmiech). Niemniej jednak jest to tylko niewielka niedogodność, która myślimy że z czasem nie będzie odczuwalna. Z pewnością szkolenia on line nie tracą na swojej wartości merytorycznej. Nie pozbawiają też uczestników możliwości aktywnego udziału w wirtualnym spotkaniu poprzez zadawanie pytań. Uczestnicy piszą w trakcie szkolenia pytania na czacie a my w ostatnim panelu szkolenia staramy się na wszystkie pytania odpowiedzieć. Zadają je też bezpośrednio po zakończonym wykładzie dlatego ostatni panel szkolenia jest tylko i wyłącznie poświęcony ich pytaniom.Tematyka szkolenia poświęcona jest szczególnym rozwiązaniom dedykowanym pracodawcom zatrudniającym  osoby z niepełnosprawnościami w okresie trwania epidemii COVID-19. Jak oceniają Panie te nowe regulacje prawne?

Edyta Sieradzka: Po konsultacjach i rozmowach z pracodawcami, niestety jak się okazuje jedynie w niewielkim stopniu odpowiadają one na potrzeby pracodawców osób niepełnosprawnych. O ile z pewnością pozytywnie należy ocenić zmiany w zakresie podwyższenia subsydiów płacowych (chociaż i tu można mieć zastrzeżenia do sposobu rozłożenia podwyżek na poszczególne stopnie) oraz dostrzeżenie problemu ważności orzeczeń, o tyle rozwiązania dotyczące zasad dysponowania zakładowymi funduszami rehabilitacji osób niepełnosprawnych pozostawiają wiele do życzenia. Poziom ogólności  przepisu jest tak duży, że skorzystanie z nowych rozwiązań w zakresie możliwości wykorzystania środków ZFRON na m.in. ratowanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych, jest w tym momencie znacząco utrudnione.Co przysparza pracodawcom zatrudniającym osoby z niepełnosprawnościami najwięcej trudności?

Małgorzata Tylewicz-Piwnik: Oprócz oczywiście problemów typowych dla wszystkich przedsiębiorców w obecnej sytuacji, pracodawcy osób niepełnosprawnych borykają się dodatkowo z trudnościami związanymi z obowiązkiem utrzymania określonych wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych (na potrzeby SOD, udzielania ulg we wpłatach na PFRON, utrzymania statusu zpchr, otrzymywania refundacji kosztów administracyjnych). Jak się okazuje ich pracownicy obecnie częściej niż przed epidemią przebywają na zwolnieniach lekarskich. Ogromny problem stanowi też dla zakładów pracy chronionej zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Jak mają wypełnić ten obowiązek, gdy placówki medyczne i rehabilitacyjny są pozamykane, a personel medyczny zatrudniony w zakładzie może trafić na kwarantannę? Niestety ustawodawca nie pomyślał o czasowym złagodzeniu tych obowiązków.Nasza Organizacja OBPON.org aktywnie uczestniczyła w konsultacjach dotyczących tworzenia przepisów Tarczy Antykryzysowej z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej jak i PFRON. Niektóre z naszych propozycji zostały uwzględnione, jednak nie wszystkie. Jakie największe potrzeby pracodawców oraz ich pracowników z niepełnosprawnościami, wymagają zmiany lub wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych w przyszłości?

Edyta Sieradzka: Na pewno sukcesem jest to, że udało się po wielu latach odmrozić wysokość dofinansowań pracowników niepełnosprawnych oraz zmienić definicję kosztów płacy w zakresie składki na Fundusz Solidarnościowy. W dalszym ciągu pozostaje jednak kwestia wykorzystania środków ZFRON, która wymaga nowelizacji, a także kwestie związane z czasowym zawieszeniem obowiązku osiągania określonych przepisami prawa wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Niezbędne, w kontekście subsydiów płacowych, jest również wydłużenie terminu dozwolonego opóźnienia na poniesienie kosztów płacy z 14 dni na 90 dni (takie są postulatypracodawców). Obecnie problem pracodawców stanowi to, że nie wiedzą jak szybko zastaną rozpatrzone ich wnioski złożone do ZUS o odroczenie terminu płatności, a ta niepewność powoduje, że nie wiedzą jak się zachować 29.dnia (15+14) miesiąca, w którym upływa ostateczny termin na zapłatę składek do ZUS, żeby można było przyjąć ze koszty płacy napotrzeby SOD zostały poniesione terminowo.


Ostatni czas, to okres wzmożonej pracy i zaangażowania zarówno Organizacji OBPON.org jak i samej Firmy w sprawy związane z funkcjonowaniem naszych Klientów.

Małgorzata Tylewicz-Piwnik: To prawda, działamy pełną parą. Zarówno na naszej infolinii TOK oraz Vademecum wiedzy widzimy wzmożone zainteresowanie naszych Klientów doradztwem szczególnie w zakresie rozwiązań wprowadzonych tzw. TarcząAntykryzysową. Coraz częściej też pracodawcy wykorzystują obecną sytuacją w celu dokonania „generalnych porządków” w dokumentacji związanej z dofinansowaniem do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych czy zakładowym funduszem rehabilitacji osób niepełnosprawnych, dlatego tez dużym zainteresowaniem cieszą się audyty on line. Wiele też osób korzysta z czasu izolacji społecznej, żeby zdobyć dodatkowe kwalifikacje czy umiejętności np. w zakresu doradztwa zawodowego na potrzeby IPR. i tu znowu rozwiązanie stanowią szkolenia w zdalnej formule. Szykujemy już dla pracodawców nowe szkolenia on line z konkretnej tematyki np. ulg we wpłatach na PFRON, dofinansowań czy zfron.


Czy mają Panie jakieś szczególne wytyczne, rady lub wskazówki dla naszych Pracodawców, aby mogli sprawnie i efektywnie funkcjonować w nowej rzeczywistości prawnej?

Edyta Sieradzka: Uważamy, iż niestety w związku z  codzienną zmianą przepisów prawnych dot. m.in. ustawy o rehabilitacji, rozporządzeń wykonawczych, przyjętych kolejnych wersji Tarczy Antykryzysowej, zmianach w ZUSie - muszą jeszcze bardziej szczegółowo czytać przepisy, sprawdzać, które rozwiązania zaproponowane w np. Tarczy będą mogły być łączone z pomoc z ustawy o rehabilitacji aby później nie musieć zwracać uzyskanych kwot. MY po to jesteśmy aby pomóc pracodawcom w tym trudnym dla nich okresie. Paradoksalnie wydaje się nam, że obecna sytuacja może poprawić pozycję osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Skutki kryzysu gospodarczego, który jest nieuchronny, będą odczuwane przez wiele lat, dlatego też przedsiębiorcy będą poszukiwali takich rozwiązań, które zoptymalizują ich koszty.

 

~red.

 Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w naszym szkoleniu
i przypominamy o ostatnich miejscach w najbliższych terminach spotkań online!

[więcej informacji - kliknij w banner poniżej]

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.