Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Czy zakupy podczas pandemii są problemem? PFRON zapytał o to osoby z niepełnosprawnością

Ok. 80 procent osób z niepełnosprawnością nie ma w czasie pandemii koronawirusa problemu z zaopatrywaniem się w żywność i inne artykuły pierwszej potrzeby. Problemem, i to poważnym, jest za to brak dostępu do pomocy medycznej i wsparcia psychologicznego. Takie wnioski płyną z przeprowadzonego przez PFRON badania „Problemy osób niepełnosprawnych w zaopatrywaniu się w artykuły pierwszej potrzeby w czasie epidemii”.

 

Badanie zrealizowano od 27 kwietnia do 8 maja 2020 r. Wzięło w nim udział 821 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Prócz nich, ankiety wypełniali także przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych i warsztatów terapii zajęciowej.

Zakupy niemal bez problemu

79,6 proc. badanych osób z niepełnosprawnością (652 osoby) zadeklarowało, że ma możliwość zaopatrywania się w artykuły pierwszej potrzeby w czasie pandemii.

Najwięcej osób (80,4 proc.) wskazało, że zakupy w sklepie robi samodzielnie lub z kimś, z kim dzieli mieszkanie. Kupno artykułów pierwszej potrzeby przez internet z dostawą do domu zadeklarowało 36,5 proc. uczestników badania. 22 proc. osób przy zakupach korzysta z pomocy członka rodziny, który nie mieszka z osobą udzielającą odpowiedzi. Ponadto prawie 8 proc. badanych korzysta z pomocy sąsiadów lub znajomych.

Z drugiej strony, tylko 31,8 proc. respondentów oświadczyło, że nie potrzebuje pomocy w realizacji zakupów.

Życzliwość otoczenia

Jeden z respondentów zwrócił także uwagę na wsparcie udzielane przez życzliwych ludzi z otoczenia. Podkreślił, że „właściciel pobliskiego sklepu grzecznościowo przywozi nam zakupy samochodem – mieszkamy na wsi”.

Badanie wykazało, że w ramach zidentyfikowanej oferty dowozów lokalnych możliwe jest zamówienie praktycznie każdego towaru pierwszej potrzeby – od żywności po chemię gospodarczą.

20,6 proc. badanych (169 osób, w tym 34 osoby, które mieszkają samodzielnie) oświadczyło, że nie może kupić wszystkich niezbędnych artykułów pierwszej potrzeby.

Dane pozyskane w trakcie badania nie potwierdzają jednak, że miejsce zamieszkania tych osób (np. na terenach wiejskich) ma istotny wpływ na ograniczenie możliwości zaopatrywania się w artykuły pierwszej potrzeby. Zaskakująco duża jest liczba wskazań na problemy w tym zakresie wśród odpowiedzi pochodzących od mieszkańców miast wojewódzkich (24,2 proc.).

Większość mieszka z rodziną

Równie ciekawe są inne wnioski płynące z badania. Z uzyskanych informacji wynika, że zdecydowana większość jego uczestników (ponad 85 proc.) nie mieszka samodzielnie. 41,5 proc. respondentów oświadczyło, że mieszka z własną rodziną, 39,8 proc. z rodzicami lub opiekunami, a 4,1 proc. z innymi współlokatorami.

Co ciekawe, samodzielnie ankietę wypełniły 592 osoby (72,1 proc.), zaś odpowiedzi na pytania w pozostałych 229 ankietach zostały udzielone przez opiekunów osób z niepełnosprawnością (27,9 proc.)...

czytaj więcej: www.niepelnosprawni.pl

 

autor: Mateusz Różański

źródło: PFRON / www.niepelnosprawni.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.