Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wpłaty na PFRON: Skorzystaj z usługi OBPON - optymalizacja kosztów zatrudnienia.

   

Gospodarowanie środkami ZFRON w dobie epidemii COVID-19

obpon online

 

WPŁATY NA PFRON: SKORZYSTAJ Z USŁUGI OBPON OPTYMALIZACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA.
POMOŻEMY CI OSIĄGNĄĆ USTAWOWY 6 PROC. WSKAŹNIK
ZATRUDNIENIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

W DOBIE KORONAWIRUSA

W związku z obecną sytuacją związaną z epidemią i różnego rodzaju ograniczeniami, pracodawcy w pierwszej kolejności zwracają uwagę na największe koszty w firmie. Zwykle składa się na nie przede wszystkim fundusz płac i opłaty dodatkowe z nim związane.

Smiley face

Każda firma, zatrudniająca powyżej 25 pracowników w przeliczeniu na  pełny etat i nieosiągająca 6 proc. wskaźnika zatrudnienia osób z          niepełnosprawnością zobowiązana jest z tego tytułu do wpłat na PFRON.

Nasza firma proponuje Państwu zminimalizowanie wpłaty na PFRON poprzez optymalizację stanu zatrudnienia w Waszej firmie w oparciu o zatrudnienie specjalistów z danych branż w formie zdalnej. Skorzystanie z naszych usług zapewni Państwu widoczne zwolnienie z wpłat na PFRON oraz pozwoli pozyskać wykwalifikowanych pracowników w formule tzw. telepracy, co w dobie pandemii koronawirusa zyskuje dodatkowo na atrakcyjności.

Współpracując z Nami


Rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia za globalną pandemię. Skutki związane z tą sytuacją, mocno zaś wpłynęły na gospodarkę i sytuację ekonomiczną naszego kraju a wszystkie Firmy stanęły przed krytycznymi wyzwaniami, na które powinny szybko i odpowiedzialnie reagować.

 

Jako długoletni praktycy, wiemy, że w biznesie:

WIĘKSZE PRZYCHODY ROZWIĄZUJĄ WIĘKSZOŚĆ PROBLEMÓW 

Doświadczenia zebrane w ciągu 20 lat, we współpracy z setkami Firm z różnych branż, pozwoliły nam przygotować efektywne i kompleksowe narzędzia, które rewolucjonizują podejście do procesów rekrutacyjnych i optymalizacyjnych oraz są skutecznym wsparciem w budowaniu silnych marek. Posiadamy niezbędne narzędzia internetowe, bazy danych oczekujących na pracę pracowników, gotowe rozwiązania przetestowane u naszych stałych klientów. Poprowadzimy każdy dział telepracowników z własnym nadzorem nad ich efektem pracy według wytycznych Zleceniodawcy, jak również obejmiemy nadzór nad ich poprawnym zatrudnieniem i prowadzeniem tzw. „teczki pracownika", obejmującej wszelkie aspekty związane ze specyfiką zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Pracodawco 

KONTAKT Z NAMI:

Pobierz grafikę

 

 

Renata Grenda

MENAGER DS. KLUCZOWYCH KLIENTÓW

tel. (16) 679-16-16 wew. 91, e-mail: r.grenda@obpon.pl strona: www.pfron.obpon.pl 

 

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.