Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Pierwsze owoce rehabilitacji kompleksowej

Pani Elżbieta pierwsze propozycje pracy dostała jeszcze przed zakończeniem kursu, a pan Piotr po latach wykluczenia z rynku pracy zdobył nowe umiejętności i wymarzoną pracę jako masażysta w renomowanym ośrodku. Jeśli chcesz tak samo zmienić swoje życie, skorzystaj z programu rehabilitacji kompleksowej PFRON.

 

Trwa rekrutacja chętnych do udziału w pilotażowym programie PFRON „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Jest to nowatorskie na gruncie polskim rozwiązanie, które ma na celu ułatwienie podjęcia lub powrotu do pracy osobom, które wskutek doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia utraciły zdolność do pracy. Co ważne, choć program rozpoczął się niedawno, są już pierwsze osoby, które dzięki niemu odnalazły swoje miejsce na rynku pracy. 

Pracodawcy sami się odzywają

Pani Elżbieta była jedną z pierwszych uczestniczek programu. Gdy we wrześniu 2019 r. przyjechała do ośrodka rehabilitacji kompleksowej w Nałęczowie, nie spodziewała się, że program tak szybko przyniesie pozytywne rezultaty. 

 -  Każdy z nas miał możliwość wybrania szkolenia zawodowego. Ja wybrałam szkolenie z obrabiarek sterowanych numerycznie. Kurs zaczęłam w grudniu, a skończyłam w lutym. Jeszcze przed ukończeniem go dostałam aż dwie propozycje pracy, a jedna z nich była zaledwie 8 km od domu – opowiada pani Elżbieta. – Nie tylko znalazłam pracę i podbudowałam pewność siebie, ale też zdobyłam nowe kwalifikacje w świetnie przygotowanym ośrodku – dodaje. 

Z uczestnika w pracownika

Tak samo zadowolony z udziału w programie jest pan Piotr. 

 - Tam, gdzie mieszkałem nie było dla mnie przyszłości, a dzięki programowi mogłem zacząć się rozwijać. To było fantastyczne przeżycie. Te  wszystkie szkolenia zawodowe, spotkania z psychologiem czy doradcą zawodowym oraz innymi specjalistami bardzo dużo mi dały – opowiada pan Piotr. 

 Na czas uczestnictwa w programie zamieszkał w Wągrowcu, gdzie zdecydował się przenieść na stałe. 

 - Odbyłem kurs masażu klasycznego, a po jego ukończeniu dostałem pracę w ośrodku rehabilitacyjno-wypoczynkowym w Wągrowcu. To dla mnie świetna praca, bo nie tylko pozwala mi się utrzymać, ale też pomagam ludziom. I co mnie cieszy, będzie to miało miejsce w tak wspaniałym i nowoczesnym ośrodku – podkreśla pan Piotr. 

Program trwa! 

Piotr i Elżbieta są jednymi z pierwszych absolwentów programu rehabilitacji kompleksowej realizowanego przez PFRON. Choć epidemia koronawirusa sprawiła, że musiał on zostać zmodyfikowany, to dalej działa i co najważniejsze wciąż można wziąć w nim udział, by dzięki pomocy specjalistów wrócić lub wejść z sukcesem na rynek pracy. 

 Program rehabilitacji kompleksowej jest na bieżąco dostosowywany do zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej. Jednak w żaden sposób nie zmienia się jego główny cel, jakim jest znalezienie pracy dla osób znajdujących się poza rynkiem pracy z powodu niepełnosprawności lub choroby. 

 Nie zmienia się też zasadniczy kształt programu, który, co pokazują dotychczasowe doświadczenia, pozwala na efektywne wprowadzanie jego uczestników na rynek pracy.

Kto może wziąć udział w programie kompleksowej rehabilitacji?

W programie mogą wziąć udział osoby, u których stwierdza się niepełnosprawność ograniczającą zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale u których są rokowania powrotu do pracy po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej.

Do udziału w programie zapraszane są również osoby ze znaczną niesprawnością organizmu. W przypadku czynności, których uczestnicy programu nie mogą wykonać samodzielnie, np. związanych z przygotowywaniem i ze spożywaniem posiłków, z ubieraniem się, higieną osobistą i codziennymi obowiązkami, mogą oni uzyskać pomoc asystenta.

Rehabilitacją kompleksową zajmują się obecnie cztery ośrodki w kraju zlokalizowane w:

Ośrodki znajdują się w obiektach, w których prowadzona jest już rehabilitacja medyczna, i które dysponują odpowiednią infrastrukturą do prowadzenia rehabilitacji medycznej – są dostosowane do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Więcej informacji w artykule red. Mateusza Różańskiego na portalu www.niepełnosprawni.pl oraz na stronach PFRON.

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.