Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Problemy rehabilitacji w czasach pandemii to nie tylko standardy bezpiecznej pracy. Co z wycenami?

Pandemia koronawirusa pokazała dwa ważne aspekty w rehabilitacji. Po pierwsze, że rehabilitacja jest ważnym elementem kontynuacji leczenia ostrej fazy choroby. Po drugie, że fizjoterapeuci stanęli na wysokości zadania i nie zaprzestali świadczenia usług medycznych - wskazują eksperci.

 

Teraz konieczne jest wypracowanie nowych standardów bezpiecznej pracy, wdrożenie zmian organizacyjnych i rozwiązanie kwestii finansowych - mówili w środę (29 lipca) uczestnicy webinarium "Rehabilitacja w czasach pandemii - co nas czeka?", zorganizowanego przez Pracodawców RP*.

Jak wyjaśnił prof. Piotr Majcher, konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, pandemia wymusiła wprawdzie inny sposób świadczenia usług rehabilitacyjnych, jednak pomimo to ten dział medycyny cały czas funkcjonował. Dużym ułatwieniem były wydawane wówczas akty prawne. Wszystkie rozporządzenia dawały możliwość kontynuacji leczenia tak, by móc ograniczyć niepełnosprawność pacjentów i zminimalizować skutki ostrej fazy choroby.

- Pandemia pokazała też, jak ważna jest rehabilitacja. Pacjenci cierpiący na schorzenia przewlekłe w obawie przed koronawirusem schowali się w domu, natomiast chorzy, którzy potrzebowali rehabilitacji nie wahali się co robić i uczestniczyli w procesie leczenia - podkreślił prof. Majcher.

Dodał, że obecnie konieczne jest wprowadzenie produktu, jakim jest rehabilitacja dla pacjentów, którzy przechorowali koronawirusa w sposób dynamiczny.

- W Szpitalu MSWiA w Głuchołazach rusza pilotaż dotyczący leczenia rehabilitacyjnego tej grupy chorych. Ważne, że taki produkt powstał, niestety na razie będzie on realizowany tylko w tym jednym ośrodku. Ponadto projekt jest niepełny, bo rehabilitacja dotyczy jedynie układu oddechowego, podczas gdy osoby, które poniosły uszczerbek na zdrowiu w wyniku Covid-19, wymagają także rehabilitacji neurologicznej, wsparcia psychologicznego oraz usprawnienia w zakresie innych chorób współistniejących, na które cierpią - zaznaczył prof. Majcher. 

- Zwróciłem się do resortu zdrowia z propozycją rozszerzenia tego projektu, jednak nie otrzymałem odpowiedzi - mówił ekspert.

Rehabilitacja wymaga zmian
Jak zauważył prof. Majcher, rehabilitacja wymaga obecnie wprowadzenia zmian organizacyjnych w całym jej obszarze. - Muszą dokonać się pewne korekty dotyczące m.in. zwiększenie dostępności do wczesnej rehabilitacji dla pacjentów ostrych. Należałoby także rozszerzyć rehabilitację hybrydową, na wzór tej, która istnieje w kardiologii, na wszystkie zakresy w ochronie zdrowia. Takie rozwiązania na pewno spowodowałyby skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia - mówił specjalista....

czytaj więcej: www.rynekzdrowia.pl

 

autor: Marzena Sygut

źródło: www.rynekzdrowia.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.