Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Dostępność edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnością - konferencja naukowa w ramach kampanii ,,Nauka bez Barier’’

Sytuacja osób niepełnosprawnych studiujących i pracujących naukowo oraz eliminowanie barier z jakimi spotykają się w środowisku akademickim – to jedne z wiodących tematów wirtualnej debaty pt. ,,Nauka bez Barier – V konferencja Naukowa. Genom. Medycyna Personalizowana’’

 

Organizatorem konferencji, która odbędzie się 19 listopada na wirtualnej platformie www.medycynapersonalizowana.online (początek o godz. 9.00 ), jest Fundacja na rzecz umacniania więzi rodzinnych i społecznych Neuron +, we współpracy z Polską Akademią Nauk. Wydarzenie jest skierowane do całego środowiska naukowego, osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin i opiekunów. Program naukowy Konferencji obejmuje sesje ustne i plakatowe w dwóch grupach tematycznych: ,,Nauka bez Barier’’ oraz ,,Genom. Medycyna Personalizowana’’.

Sesje naukowe ustne i posterowe w obszarze ,,Nauka bez Barier’’ będą okazją do prezentacji aktualnej sytuacji osób z niepełnosprawnością na uczelniach wyższych oraz nowych rozwiązań eliminujących bariery, jakie napotykają oni w środowisku akademickim. To nie tylko ograniczona  dostępność architektoniczna budynków (sal dydaktycznych, bibliotek, czytelni, akademików), ale także brak możliwości użytkowania specjalistycznego sprzętu przez osoby niedowidzące lub niesłyszące. Inne bariery dotyczą ograniczonych możliwości rozwoju naukowego czy komunikacji interpersonalnej, co często wynika ze stereotypów, uprzedzeń ze strony części kadry akademickiej. Z kolei część konferencji dotycząca medycy personalizowanej skupi się m.in. na takich obszarach jak analiza genomu, choroby neurodegeneracyjne czy terapie z wykorzystaniem komórek macierzystych.

Tegoroczna konferencja została również dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wystąpienia prelegentów w trakcie spotkania będą posiadały napisy oraz tłumaczenie na język migowy, które dodatkowo będzie widoczne podczas pytań zadawanych przez uczestników i odpowiedzi. Na uwagę zasługuje też fakt, że całość wydarzenia zostanie w pełni realizowana w środowisku 3D, które oferuje warunki zbliżone do tradycyjnej konferencji, a dodatkowo zapewnia możliwość interakcji między uczestnikami.

Cieszę, że mimo epidemii wirusa COVID-19 udało nam się zorganizować kolejną edycję konferencji, która w tym roku odbywa się pod hasłem ,,Nauka bez Barier. Wydarzenie będzie realizowanew trybie online, więc tym bardziej jestem usatysfakcjonowany, że na nasze zaproszenie do udziału, odpowiedziało tyle wybitnych osobistości ze świata nauki, z całej Polski. – podkreśla prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Neuron Plus.

I dodaje: – Temat niepełnosprawności jest niezmiernie ważny, zwłaszcza w czasie pandemii, która bardzo mocno dotyka osoby niepełnosprawne. Dlatego chciałbym gorąco zachęcić osoby z niepełnosprawnością i ich najbliższych do udziału w konferencji. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny zarówno dla wykładowców jak i uczestników i słuchaczy.

Konferencja naukowa jest jednym z elementów ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej ,,Nauka bez Barier’’ na rzecz dostępności edukacji na poziomie akademickim dla osób z niepełnosprawnością. Patronat nad projektem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a jego główne cele to aktywizacja osób niepełnosprawnych do korzystania z oferty studiów wyższych i podejmowania działalności naukowej oraz zwiększenie dostępności uczelni i środowisk akademickich dla osób z niepełnosprawnością. 

 

 

www.stopbarierom.pl

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.