Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

SZKOLENIE OBPON ONLINE: Wszystko o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością – aspekty prawne i ekonomiczne, warunki i procedury. Teoria i praktyka OSTATNIE MIEJSCA

 

 

Wszystko na temat zatrudnienia ON
 

Szanowni Państwo,

Czas epidemii to okres różnych podsumowań, analiz, często prowadzących do przeorganizowania dotychczasowej formuły prowadzonej działalności, w tym zmian oczekiwań w stosunku do pracowników i otwarcia na nowe rozwiązania, jakie daje m.in. praca zdalna. Większość szkoleń, jakie organizowaliśmy dotychczas, skupiała się na zachodzących często zmianach w obowiązującym ustawodawstwie i były dedykowane dla uczestników posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w tematyce rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz spotykając się z licznymi głosami wskazującymi na zapotrzebowanie na szkolenie dla pracodawców początkujących i ich pracowników, jak również potrzebę utrwalenia posiadanej już wiedzy, stworzyliśmy program szkolenia, podczas którego uczestnicy zapoznają się z tematyką specyfiki zatrudniania osób z niepełnosprawnościami od podstaw.

Nasze szkolenie ma na celu przekazanie pełnej wiedzy od A do Z w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Zapoznamy Państwa z podstawami wiedzy i przejdziemy przez wszystkie aspekty prawne i ekonomiczne, warunki i procedury związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami. Nie zapomnimy o przekazaniu pełnej wiedzy dotyczącej wszystkich korzyści wynikających z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Szkolenie przeprowadzimy zarówno w sposób teoretyczny, jak również praktyczny – warsztaty z wypełniania dokumentów. Uwzględnimy także wszystkie zmiany w obowiązującym ustawodawstwie, które weszły w ostatnim czasie.

Szkolenie przeprowadzi wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie uzyskiwania pomocy publicznej i zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu online pt.:

 

"Wszystko o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością – aspekty prawne i ekonomiczne, warunki i procedury. Teoria i praktyka"

 

MAŁGORZATA TYLEWICZ-PIWNIK
MAŁGORZATA TYLEWICZ-PIWNIK

Prawnik oraz Ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce, Ekspert i Wykładowca w zakresie rozliczeń z PFRON dot. pomocy publicznej. Wiceprezes ORGANIZACJI Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org, Dyrektor ds. Prawnych w OBPON.

 
ADRESACI SZKOLENIA
 • firmy zainteresowane optymalizacją kosztów zatrudnienia,
 • pracodawcy chcący poznać możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w pracy stacjonarnej oraz zdalnej, również w aspekcie pandemii COVID-19,
 • wszyscy pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością,
 • przyszli pracodawcy chcących zatrudnić osoby z niepełnosprawnością,
 • pracownicy działów kadr i księgowości, wszystkie osoby chcące zdobyć i poszerzyć swoją wiedzę w tematyce naszego szkolenia,
 • osoby zajmujące się w firmie płacami i rozliczeniami z PFRON,
 • wszyscy pracodawcy zobligowani do wpłat na PFRON wynikających z nieosiągania ustawowego obowiązku zatrudnienia 6% osób z niepełnosprawnością,
 • dyrektorzy finansowi, właściciele firm, osoby prowadzące działalność gospodarczą niezależnie od branży,
 • firmy chcące uzyskać dofinansowanie i pomoc na już zatrudnionych pracowników,
 • firmy chcące uzyskać refundację różnego rodzaju kosztów, m.in. przystosowania stanowiska pracy i szkoleń,
 • biura rachunkowe,
 • przedstawiciele wszystkich urzędów administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego zobowiązanych do opłacania składek PFRON,

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia w formie papierowej z podpisem wykładowcy,
 • obszerne materiały szkoleniowe w pliku PDF.

Uwaga - ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 
PROGRAM SZKOLENIA

I. Wprowadzenie

 1. Przepisy regulujące zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 2. Podstawowe pojęcia
  1. PFRON
  2. SODiR
  3. Pracodawca – kategorie
   • pracodawca zwolniony i zobowiązany do wpłat na PFRON
   • pracodawca z otwartego i chronionego rynku pracy
  4. Pracownik
  5. Osoba niepełnosprawna - dokumenty potwierdzające rodzaj i stopień niepełnosprawności pracownika

II. Gdzie i jak szukać kandydatów do pracy

III. Umowa o pracę z osobą niepełnosprawną – na co zwrócić uwagę

IV. Praca zdalna czy stacjonarna? – za i przeciw, uwarunkowania prawne

V. Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON – podstawowa forma pomocy na zatrudnienie osób niepełnosprawnych

 1. Warunki, jakie musi spełnić pracodawca aplikujący o wsparcie – przesłanki pozytywne i negatywne
 2. Ustalenie stanu zatrudnienia wg. ustawy o rehabilitacji:
  1. przypadki wliczania i wyłączania ze stanów zatrudnienia
  2. data, od której wliczamy pracownika do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  3. kiedy dokonujemy korekt stanów zatrudnienia – wsteczne zaliczanie pracowników do osób niepełnosprawnych
  4. zbieg ważności różnych orzeczeń – które wybrać
  5. od kiedy honorujemy dokument potwierdzający schorzenie szczególne pracownika
 3. Ustalenie stanu zatrudnienia wg. przepisów unijnych:
  1. status przedsiębiorstwa (partnerskie, powiązane, samodzielne)
  2. kategorie osób zaliczanych do personelu
  3. przypadki wliczania i wyłączania ze stanów zatrudnienia
 4. Wysokość przysługującego dofinansowania (wyliczanie kosztów płacy - korekty i ich skutki)
 5. Terminowość ponoszenia kosztów płacy – konsekwencje opóźnień
 6. Efekt zachęty jakościowy i ilościowy jak podstawowa przesłanka uzyskiwania subsydiów płacowych

VI. Dodatkowe korzyści związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych – zasady ubiegania się

 1. Zmniejszenie lub brak obowiązku dokonywania wpłat na PFRON z tytułu nieosiągania 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
 2. Refundacja kosztów wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
  1. do kogo należy złożyć wniosek
  2. jakie warunki musi spełnić pracodawca
  3. jaka jest maksymalna kwota pomocy
 3. Refundacja kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych
  1. do kogo należy złożyć wniosek
  2. jakie warunki musi spełnić pracodawca
  3. jaka jest maksymalna kwota pomocy
 4. Refundacja kosztów asystenta osoby niepełnosprawnej oraz jego przeszkolenia
  1. do kogo należy złożyć wniosek
  2. jakie warunki musi spełnić pracodawca
  3. jaka jest maksymalna kwota pomocy
 5. Refundacja kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych
  1. do kogo należy złożyć wniosek
  2. jakie warunki musi spełnić pracodawca
  3. jaka jest maksymalna kwota pomocy

PREZENTACJA APLIKACJI E-SOD www.e-sod.pl do rozliczania i uzyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością z PFRON

VII. Dodatkowe uprawnienia osób niepełnosprawnych

 1. Skrócony czas pracy
 2. Dodatkowa przerwa w pracy
 3. Dodatkowy urlop
 4. Płatne zwolnienie od pracy w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym
 5. Płatne zwolnienie od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy
 6. Obowiązek wydzielenia lub zorganizowania przez pracodawcę odpowiedniego stanowiska pracy w sytuacji wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

VIII. Warsztaty z wypełniania dokumentów

 1. Rejestracja w SODiR celem ubiegania się o dofinansowanie z PFRON - omówienie sposobu wypełnienia formularzy Wn-D, INF-D-P, INF-O-PP oraz wskazanie pozostałych dokumentów, które należy wysłać wraz z pierwszym wnioskiem do PFRON.
 2. Pozostała sprawozdawczość wobec PFRON – omówienie sposobu wypełnienia informacji INF-1, INF-2 i INF-Z.

VIX. Fakty i mity związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych – obalamy stereotypy

 
TERMIN SZKOLENIA

Termin szkolenia (online):

03.03.2021 r. (środa)

Czas trwania:

od godziny 10:00 do godziny 15:00.

 
CENNIK SZKOLENIA I KARTA ZGŁOSZENIOWA

349,99 zł + 23% VAT

kolejne osoby biorące udział w szkoleniu:

300,00 zł + 23% VAT

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ON-LINE

NOWA, WYGODNIEJSZA FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OBPON!
KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA

TRADYCYJNA FORMA ZGŁOSZENIA - PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE KARTY.

Po przesłaniu karty zgłoszeniowej prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (16) 679-16-16
w celu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.


Jeśli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT
wypełnij poniższe oświadczenie i dołącz je do karty zgłoszeniowej.

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z PODATKU VAT

TABELA MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA USŁUG ZE ŚRODKÓW ZFRON

UDZIAŁ W NASZYM SZKOLENIU MOGĄ PAŃSTWO SFINANSOWAĆ ZE ŚRODKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (ZFRON).
 
INFORMACJE DODATKOWE

Warunki uczestnictwa:

 • Skan wypełnionej karty zgłoszeniowej (tradycyjnej) prosimy wysłać na numer fax: (16) 679 16 16 wew. 4 lub e-mailem na adres biuro@obpon.pl
 • Dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
 • Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy na jeden dzień przed szkoleniem link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.
 • Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
 • Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu bez podania przyczyny.

Wymagania sprzętowe:

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

Po dokonaniu procesu rejestracji, wszystkie kwestie techniczne i informacje o sposobach dostępu do szkolenia online będą Państwu przesłane drogą mailową.

Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.

Praca w komfortowych grupach umożliwia interakcję na każdym etapie prowadzanie szkolenia przez moderatora. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącymi, zadają pytania w trakcie szkolenia.

OBPON Sp. Z o.o. Sp. K. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.
 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:


Damian Dratwa

Damian Dratwa

KIEROWNIK DZIAŁU SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA

tel. (16) 679-16-16 wew. 98
e-mail: d.dratwa@obpon.pl

Regiony: małopolskie, śląskie, mazowieckie, lubelskie, wielkopolskie


M. Ferenc

Magdalena Ferenc

tel. (16) 679-16-16 wew. 97
e-mail: m.ferenc@obpon.pl

Regiony: podkarpackie, pomorskie,
kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie,
lubuskie

Pobierz grafikę

Dawid Dratwa

tel. (16) 679-16-16 wew. 99
e-mail: dawid.dratwa@obpon.pl

Regiony: opolskie, dolnośląskie, łódzkie,
świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie,
podlaskie

DANE KONTAKTOWE OBPON:


Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Sp. z o. o. Sp.K.
Adres: Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów

Biuro obsługi Klienta, adres korespondencyjny: ul. A. Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl
NIP: 517-036-22-36, REGON: 180950466, KRS: 0000452408
Serwis internetowy: www.obpon.pl, E-mail: biuro@obpon.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.