Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

OFERTA SZCZEPIEŃ GRUPOWYCH PRZECIWKO COVID-19 NA TERENIE ZAKŁADU PRACY DLA PRACODAWCÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Szanowni Państwo, prowadzący firmy posiadające status zakładu pracy chronionej (ZPCHr) oraz pracodawcy z otwartego rynku pracy.

Baner COVID-19

Szanowni Państwo,

prowadzący firmy posiadające status zakładu pracy chronionej
(ZPCHr) oraz pracodawcy z otwartego rynku pracy.

Firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia ofertę
szczepień grupowych Centrum Medycznego MEDYK z Rzeszowa
skierowaną do pracodawców osób z niepełnosprawnościami z terenu całej Polski.

Podejmowane wspólnie działania
z pewnością zaowocują przyspieszeniem
procesu szczepień i zwiększeniem
bezpieczeństwa naszego społeczeństwa.

Szczepienie COVID-19

W związku z uruchomieniem szczepień w zakładach pracy wg Narodowego Programu Szczepień Centrum Medyczne MEDYK z Rzeszowa przedstawia ofertę wykonania szczepień do 10 000 osób dziennie, jako podmiot wykonujący działalność leczniczą - PWDL.

Jesteśmy ponad 1 000-osobowym zespołem, działamy sprawnie i skutecznie.
Jesteśmy gotowi, aby szczepić wyjazdowo na terenie całego kraju.

Narodowy Program zakłada, iż dany Zakład Pracy musi mieć co najmniej 300 pracowników.
Centrum Medyczne Medyk wychodzi naprzeciw potrzebom wszystkich przedsiębiorców zatrudniających również osoby z niepełnosprawnościami i oferujemy organizację szczepień już przy zgromadzeniu grupy 100 osób chętnych się zaszczepić. W grupie osób chętnych mogą się znajdować zarówno pracownicy jak i członkowie rodzin pracowników.

Szczegóły oferty

Szczegółowa oferta

Poniżej przedstawiamy ofertę szczepień uwzględniającą regionalizację wraz z kosztami dodatkowymi, które wiążą się z organizacją szczepień poza placówkami Centrum Medycznego Medyk:

ZAKŁADY PRACY
TEREN WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

- możliwość szczepień na terenie zakładu pracy, przy zebraniu co najmniej 100 osób - brak kosztów dodatkowych

- możliwość zorganizowania szczepienia w jednym z naszych punktów populacyjnych, brak progu liczby osób chętnych - brak kosztów dodatkowych

ZAKŁADY PRACY
POZA TERENEM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

A/ PONIŻEJ 300 OSÓB
- możliwość zorganizowania szczepienia w jednym z naszych punktów populacyjnych, brak progu liczby osób chętnych - brak kosztów dodatkowych

B/ POWYŻEJ 300 OSÓB
- możliwość organizacji szczepień dla pracowników na terenie zakładu pracy - koszty dodatkowe 5000 zł (koszty dodatkowe uwzględniają koszty dojazdu, zabezpieczenia medycznego, diet pracowników oraz dodatkowe ubezpieczenie dla personelu itd.).

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące
organizacji szczepień, w tym odnośnie dodatkowych kosztów,
jesteśmy do Państwa dyspozycji

codziennie od 7 do 21
pod nr tel. centrali: (17) 240 40 25.

Do Państwa dyspozycji jest także koordynator szczepień
Pani Joanna Dobrzańska - tel. 570 865 865

Z poważaniem,
Zespół ds. szczepień grupowych Centrum Medycznego MEDYK w Rzeszowie

Centrum Medyczne

Centrum Medyczne MEDYK sp. z o.o. sp. k.
ul. Rejtana 53, 35-326 Rzeszów
tel: (17) 240 40 25 czynny od 7.00 do 21.00
mail: medykszczepi@medyk.rzeszow.pl
www.medyk.rzeszow.pl

Firma OBPON nie pobiera żadnej opłaty od promowanej na naszych stronach oferty szczepień, nie otrzymuje również żadnego wynagrodzenia ze strony Centrum Medycznego MEDYK, ani od żadnej innej firmy czy instytucji.

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.