Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Będą ułatwienia w parkach narodowych w Polsce. Ruszył pilotaż projektu

Ponad 7 mln zł przeznaczonych zostanie na opracowanie projektu ułatwień dla osób niepełnosprawnych w parkach narodowych, aby były one bardziej dostępne m.in. dla osób niewidomych czy osób z ograniczeniami mobilności. W pilotażu weźmie udział 10 parków przyrodniczych w Polsce.

 

Inauguracja projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” odbyła się w piątek, 30 lipca, w Poleskim Parku Narodowym na Lubelszczyźnie. W wydarzeniu wzięli udział m.in. wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak i wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.

- 7 mln zł ze środków europejskich przeznaczone zostanie na wypracowanie modelu dostępnego parku narodowego oraz krajobrazowego. W ramach tego projektu 10 parków dostanie grant na opracowanie wytycznych, ale również na wdrożenie rozwiązań dostępnościowych, czyli takich, które będą ułatwiać poruszanie się po tych miejscach osobom o szczególnych potrzebach, czyli osobom z niepełnosprawnościami czy seniorom – zaznaczyła wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Podkreśliła, że opracowane wytyczne będą mogły być wdrażane w pozostałych parkach, „aby stawały się one coraz bardziej dostępne”.

- Chociażby w następnej perspektywie finansowej, gdzie będziemy mieć środki europejskie do dyspozycji – dodała.

Największe wyzwania

Wiceminister rodziny zaznaczył, że największymi wyzwaniami będzie zagwarantowanie dostępności do parków przyrodniczych osobom z niepełnosprawnością ruchu i narządu wzroku.

- Mogę powiedzieć, że z punktu widzenia osób niewidomych to nie będą wcale np. kwestie związane z robieniem tabliczek brajlowskich, tylko bazowanie na najnowszych technologiach, czyli tworzenie takich programów do nawigacji za pomocą smartfona, które w bardzo precyzyjny sposób będą potrafiły poprowadzić – powiedział Paweł Wdówik.

Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz i dyrektor Centrum Projektów Europejskich Leszek Buller podpisali w piątek umowę na realizację projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”. Budżet programu wynosi 7,3 mln zł, z czego blisko 7 mln to dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Praktyczne rozwiązania

Jak wyjaśnił Krzysztof Michałkiewicz, następnym krokiem będzie wyłonienie w konkursie 10 parków przyrodniczych, w których będą testowane w praktyce wypracowane dla niepełnosprawnych rozwiązania. Wśród nich będą parki górskie, nadmorskie, leśne i śródlądowo-akwenowe. Każdy z parków otrzyma grant w wysokości ok. 500 tys. zł.

Dodał, że propozycje udogodnień dla osób niepełnosprawnych będą zróżnicowane ze względu na indywidualne potrzeby osób, zależnie od rodzaju niepełnosprawności...

Czytaj więcej: niepelnosprawni.pl

 

Autor: PAP

Źródło: niepelnosprawni.pl 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.