Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

SZKOLENIE OBPON ONLINE: Szkolenie z zakresu nowych i zmienionych przepisów prawnych dot. zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w Polsce w 2021 roku oraz w okresie pandemii - NOWE TERMINY SZKOLEŃ W PAŹDZIERNIKU - 13.10. i 19.10.2021 r.

Szanowni Państwo, 

w związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem z zakresu nowych zmian uregulowań prawnych dot. zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, przygotowalismy dodatkowe terminy szkoleń - 13.10. i 19.10.2021r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którym do tej pory nie udało się zapisać na w/w szkolenie.

 

Tytuł szkolenia, imię i nazwisko prowadzącej z karteczką zapisz się już dziś

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na kolejną edycję szkolenia z zakresu nowych zmian uregulowań prawnych dot. zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Utrwalimy Państwu najważniejsze zmiany jakie miały miejsce w roku bieżącym jak i w okresie pandemii, które znacznie wpłynęły m.in. na procedury związane z orzecznictwem, uzyskiwaniem dofinansowań z PFRON, wykorzystywaniem ZFRON, udzielaniem ulg we wpłatach na PFRON, a także na zatrudnianie pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności.

“Szkolenie z zakresu nowych i zmienionych przepisów prawnych dot. zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w Polsce w 2021 roku oraz w okresie pandemii”

Karteczka z wykrzyknikiem

Uniknij zwrotu dofinansowania


W wielu firmach nadal przeprowadzane są kontrole PFRON oraz Izb Skarbowych, w wyniku których liczna grupa pracodawców otrzymuje wezwania z PFRON do zwrotu miesięcznego dofinansowania związanego z nieterminowością kosztów płacy.

Wobec powyższego na szkoleniu przeanalizujemy najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców przy uzyskiwaniu pomocy publicznej z PFRON.

Już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszamy!

Zdjęcie twarzy Edyty Sieradzkiej - prowadzącej szkolenie

Prowadząca: Edyta Sieradzka


Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, Dyrektor Generalny OBPON ds. Wizerunku Spółki, Ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce, Ekspert i Wykładowca w zakresie rozliczeń z PFRON dot. pomocy publicznej.

Ikona programu szkolenia

Program szkolenia:

I

Zmiany w ustawie o rehabilitacji po 1.01.2021 r.

 1. strategia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 –2030 – omówienie
 2. dostęp PFRON do danych dot. orzeczeń o niepełnosprawności a praktyka przy obecnych kontrolach
 3. POLSKI ŁAD (projekt) – a zagrożenia dla ZPCHR
 4. największe pułapki dla pracodawców wynikające z ustawy o rehabilitacji w 2021 roku.

II

Dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON w 2021 roku

 1. kontrole PFRON w 2021 – nowe wytyczne, nowe wzory oświadczeń, przygotowanie dokumentacji przed kontrolą (akta osobowe, listy płac, DRA i RCA, wyciągi bankowe, potwierdzenia zapłaty podatku do US lub przekazywania środków z PIT-4 na ZFRON i do PFRON (ZPCHR i byłe ZPCHR – przygotowanie odpowiedniej tabeli) – omówienie i wzory druków
 2. trudna sytuacja ekonomiczna w okresie pandemii COVID-19 a możliwość uzyskiwania dofinansowań (wytyczne PFRON, INF-O-PP – wypełnienie)
 3. PFRON – nowa procedura – zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w zakresie próby wyłudzenia dofinansowań
 4. praktyka i terminy wysyłania wniosków WN-D, INF-D-P i INF-O-PP do PFRON (terminy a terminowość poniesienia kosztów płacy – wynagrodzenia, zapłata składek do ZUS, zapłata podatku lub przekazania PIT-4 na ZFRON)
 5. wykazywanie efektu zachęty – metoda ilościowa i jakościowa a ciągłość orzeczeń oraz wytyczne z rozp. KE 651/2014 + wykazywanie efektu zachęty metodą ilościową w przypadku firm powiązanych
 6. terminowość kosztów płacy - wyroki WSA i NSA a Decyzje PFRON (zwrot całych miesięcznych dofinansowań) – Decyzje krzywdzące dla pracodawców!
 7. pomoc z Tarczy/ Tarcz Antykryzysowych a dofinansowanie z PFRON – prawidłowe rozliczenie
 8. możliwość odroczenia terminu zapłaty składek do ZUS a prawo do dofinansowania
 9. kwoty dofinansowań a definicja kosztów płacy – limit kosztów płacy – prawidłowe wyliczenie poz. 52 na INF-D-P j) orzeczenia a prawo do dofinansowań – art. 2a ust. 1-4 ustawy o rehabilitacji a ustawa covidowa.

III

Orzeczenia o niepełnosprawności w 2021 roku

 1. okres przed pandemią a okres w okresie pandemii
 2. ważność orzeczeń
 3. ciągłość orzeczeń
 4. jak czytać orzeczenie o niepełnosprawności – wzór i najważniejsze dane
 5. art. 2a ust. 1-4 ustawy o rehabilitacji a ustawa covidowa
 6. ciągłość lub nie schorzeń szczególnych
 7. zmiana orzecznictwa w Polsce w latach 2021 –2023 – wytyczne Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
 8. schorzenia szczególne – dofinansowania, udzielanie ulg we wpłatach na PFRON, zwolnienia dla ZPCHR, wpłaty na PFRON i ich obniżenie (INF-1, DEK-II-a, DEK-I-0)
 9. wyliczenie wskaźników zatrudnienia wg ustawy – art. 21 ust. 5

IV

Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) w 2021 oraz utrzymywanie statusu ZPCHR

 1. ewidencja ZFRON (wpływy i wydatki)
 2. rozliczeniowy rachunek bankowy ZFRON
 3. regulamin ZFRON
 4. procedury przyznawania pomocy indywidualnej – wytyczne podczas kontroli Izb Skarbowych – sytuacja materialna pracowników
 5. tworzenie IPR-ów – ogólne zasady - nowe wytyczne PFRON i BON
 6. wydatkowanie środków z tzw. dużego ZFRON a nowe wytyczne PFRON i BON – wydatki w ramach pomocy de minims i poza
 7. ocena wydatków w zakresie celowości i oszczędności – wytyczne PFRON, BON i Izb Skarbowych
 8. zagrożenia dla utrzymania statusu ZPCHR
 9. ZFRON po utracie statusu ZPCHR
 10. mityczne przywileje dla ZPCHR a otrzymywana pomoc

V

Ulgi we wpłatach na PFRON w 2021 roku

 1. zasady wystawiana ulg we wpłatach na PFRON w 2021 r.
 2. kontrole PFRON dot. art. 22 ustawy o rehabilitacji
 3. Decyzje PFRON z 2021 r. dot. tzw. usług mieszanych a prawo do udzielania ulg
 4. usługa własna i produkcja a podwykonawstwo
 5. nowa kwota od dochodów od stycznia 2021 roku w poz. 34 na INF-U
 6. wysyłanie ulg poprzez maila do klientów – a czyhające zagrożenia
 7. wyliczenie wskaźników dot. ulg

VI

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w 2021 roku a dodatkowe obowiązki prawne wynikające z ustawy o rehabilitacji.

VII

Panel dyskusyjny

Program autorski: Edyta Sieradzka Wiceprezes OBPON.ORG

NOWY, OSTATNI
TERMIN
Z CYKLU SZKOLEŃ

 

23.09, 24.09.2021 rok
28.09, 29.09.2021
BRAK MIEJSC

I

13.10.2021 rok
ŚRODA 10.00-15.00 

5.10.2021
12.10.2021

BRAK MIEJSC

II

19.10.2021 rok
WTOREK 10.00-15.00

 

Koszt szkolenia


370,00 zł/os.
+ 23% VAT
Dla Klientów OBPON*

420,00 zł/os.
+ 23% VAT
Dla pozostałych Klientów

Klientem OBPON jest każda firma posiadająca wykupiony, aktywny dostęp do płatnych zasobów serwisów OBPON oraz aplikacji:

Wszystkie logotypy serwisów i usług OBPON

Zapisz się już dziś!


Wypełnij kartę zgłoszeniową online

Nowa, wygodniejsza forma zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu OBPON

Karta zgłoszeniowa do pobrania

Pobierz, wydrukuj, wypełnij
i odeślij na adres: biuro@obpon.pl

Jeśli nie otrzymają Państwo potwierdzania przyjęcia zgłoszenia, prosimy o kontakt telefoniczny (16) 679-16-16

Jesteś zwolniony z VAT?


Jeśli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT wypełnij poniższe oświadczenie i dołącz je do karty zgłoszeniowej.

Tabela możliwości finansowania usług ze środków ZFRON


Udział w naszym szkoleniu mogą Państwo sfinansować ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).

Informacje dodatkowe

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Skan wypełnionej karty zgłoszeniowej (tradycyjnej) prosimy wysłać na numer fax: (16) 679 16 16 wew. 4 lub e-mailem na adres biuro@obpon.pl

Dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy dzień przed szkoleniem link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu bez podania przyczyny.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

Po dokonaniu procesu rejestracji, wszystkie kwestie techniczne i informacje o sposobach dostępu do szkolenia online będą Państwu przesłane drogą mailową.

Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.

Praca w komfortowych grupach umożliwia interakcję na każdym etapie prowadzanie szkolenia przez moderatora. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącymi, zadają pytania w trakcie szkolenia

OBPON Sp. Z o.o. Sp. K. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.