Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

30-lecie PFRON. Sukcesy i wyzwania

Podczas uroczystej gali z okazji 30-lecia utworzenia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prezes zarządu Krzysztof Michałkiewicz otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Poinformowano też o przekazaniu przez rząd na potrzeby osób z niepełnosprawnościami 1 miliarda złotych, z czego 800 milionów trafi do PFRON jeszcze w tym roku.

 

- 30 lat temu stworzony został system wsparcia osób niepełnosprawnych, który, ze zmianami, funkcjonuje do dzisiaj. Jego istotnym, integralnym elementem jest Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Działania na rzecz rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, integracji społecznej oraz dostępności to kluczowe elementy misji PFRON, od lat przyświecające wszystkim jego pracownikom – mówił Krzysztof Michałkiewicz, prezes zarządu PFRON podczas gali jubileuszowej, która odbyła się w Centrum Olimpijskim w Warszawie 22 września.

Zasługi dla osób z niepełnosprawnością

„Z okazji jubileuszu PFRON pragniemy w imieniu Polski i Polaków, a także w imieniu własnym, złożyć serdeczne gratulacje pracownikom tej zasłużonej instytucji oraz przekazać Państwu wyrazy wielkiego uznania. Składamy również podziękowanie organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób z niepełnosprawnościami” – napisali w liście skierowanym do uczestników gali prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką, Agatą Kornhauser-Dudą. „Dziękujemy wszystkim Państwu za ogromne zaangażowanie, z jakim pełnią Państwo swoją publiczną misję, za wysiłki, dzięki którym osoby niepełnosprawne w Polsce mogą zaspokajać swoje potrzeby, odbywać rehabilitację zdrowotną, społeczną i zawodową – a w efekcie doświadczać samorealizacji i życiowego spełnienia” – czytamy w liście od prezydenta i pierwszej damy.

W związku z trzydziestoleciem prezydent zdecydował o przyznaniu pracownikom PFRON odznaczeń państwowych. Prezes Funduszu otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Minister rodziny: Dodatkowe 800 mln na projekty PFRON

- To trzydziestolecie to moment na podsumowanie. Z jednej strony tego, co za nami – tych 30 lat. Z czego te ostatnie 6 lat to wyjątkowo dobry okres na podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Powstanie Funduszu Solidarnościowego, to konkretne projekty, które realizuje rząd i PFRON na rzecz konkretnego wsparcia – mówiła z kolei Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. – Na Radzie Ministrów została przyjęta zmiana do ustawy okołobudżetowej, która na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych w przestrzeni tego roku i z realizacją w roku kolejnym przewiduje miliard złotych. Z tego 800 milionów będzie realizowane poprzez projekty PFRON, a 200 milionów poprzez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych – poinformowała Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Wielkie zmiany i codzienna pomoc

Podczas gali nie mogło zabraknąć również Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pawła Wdówika.

- Zmiany systemowe w podejściu do osób z niepełnosprawnościami nie mogą odbyć się bez istnienia takiej instytucji jak Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – powiedział. – Przypominam sobie moment, gdy 30 lat temu jako student czwartego roku psychologii słuchałem z mamą transmisji z Sejmu. Mama powiedziała wtedy: „Zobaczysz, synu, będziesz miał lepiej!”. I rzeczywiście – wiele z tych rzeczy, które przez te 30 lat się wydarzyły było lepszych, innych i dawało szansę osobom z niepełnosprawnościami. PFRON był tą instytucją, dzięki której środki mogły trafiać do osób, organizacji i instytucji i zmieniać sytuację osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Paweł Wdówik odniósł się też do swojej osobistej sytuacji i tego, jak wsparcie PFRON wpłynęło na jego życie.  

 - Trzy lata temu dostałem pierwszego psa wyszkolonego w Polsce. Wcześniej przywoziłem psy ze Stanów Zjednoczonych, a dzięki zaangażowaniu PFRON Fundacja Vis Maior mogła wyszkolić bardzo dobrze mojego psa i wiele innych – zauważył Pełnomocnik.

Sukcesy i wyzwania

Gala była też dobrą okazją do tego, by przyjrzeć się temu, jak przez te lata zmieniła się rola Funduszu i jakie stoją przed nim wyzwania.

- Wczoraj razem z członkami Rady Nadzorczej przyjmowaliśmy plan działań PFRON. Pamiętam, jak plan działań Funduszu opierał się tylko na ustawie o rehabilitacji zawodowej, i dzisiaj w tym samym planie ustaw, które wymieniamy, i na których się opieramy, jest ich naprawdę dużo. Teraz to także ustawa o zapewnianiu dostępności, Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością, a także Strategia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością przyjęta przez rząd w marcu tego roku – podkreślał Krzysztof Michałkiewicz.

Wskazał on na m.in. nowe przepisy, które umożliwiają choćby złożenie poprzez PFRON skargi na brak dostępności.

- PFRON wychodzi naprzeciw wyzwaniom współczesności. Uruchomił i rozwija platformy internetowe SOW oraz iPFRON+, służące sięgnięciu po wsparcie Funduszu bez wychodzenia z domu przez 24 godziny na dobę. Tworzymy Ośrodki Wsparcia i Testów, gdzie osoby z niepełnosprawnościami będą miały m.in. dostęp i możliwość testowania najnowszych rozwiązań technologicznych umożliwiających faktyczną likwidację napotykanych barier. Rozpoczęliśmy realizację nowych programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą, do których należą: Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością oraz pilotażowy program „Dostępność ponad barierami” – wymieniał kolejne podejmowane przez Fundusz inicjatywy prezes Michałkiewicz.

- Fundusz przekazuje środki organizacjom pozarządowym realizującym zadania zlecone na rzecz osób niepełnosprawnych. W 2015 roku przekazano kwotę 178,5 mln zł, a na rok 2021 zaplanowana ona została na poziomie 415 mln zł, co stanowi wzrost o 133%. Wydatki Funduszu w 2020 roku na wsparcie osób z niepełnosprawnościami wzrosły o kwotę 1,3 mld zł, co stanowi w stosunku np. do 2015 roku, wzrost o 27,71% – poinformował...

Czytaj więcej: niepelnosprawni.pl

 

Autor: Mateusz Różański

Źródło: niepelnosprawni.pl 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.