Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

KIF ocenia nowe wyceny rehabilitacji. "NFZ utrwala kryzys w fizjoterapii"

Krajowa Izba Fizjoterapeutów odniosła się do nowych wycen za rehabilitację, które zaproponował Narodowy Fundusz Zdrowia. Zarządzenie prezesa NFZ w sprawie opublikowano dwa dni temu, wejdzie w życie 1 lutego.

 

NFZ zapłaci więcej za rehabilitację. 11 stycznia opublikowano zarządzenie prezesa NFZ w sprawie nowych wycen świadczeń w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej. 

Zarządzenie wprowadza nowe zasady rozliczania świadczeń. Jak podkreśla Fundusz, czas pracy fizjoterapeuty z pacjentem jest podstawowym czynnikiem wyceny. 

Zmiany w rehabilitacji zaczną obowiązywać od 1 lutego 2022 roku. Jak przekonuje NFZ skorzystają na nich zarówno pacjenci, jak i fizjoterapeuci. 

Nowe propozycje NFZ skomentowała Krajowa Izba Fizjoterapeutów. Do propozycji odnosi się krytycznie: "NFZ utrwala kryzys w fizjoterapii". - Zarządzenie nie jest pozytywne dla nikogo: ani dla pacjentów, ani fizjoterapeutów.

KIF komentuje nowe wyceny rehabilitacji. "NFZ utrwala kryzys w fizjoterapii"

Krajowa Izba Fizjoterapeutów surowo ocenia zmiany w wycenie rehabilitacji zaproponowane przez NFZ. Zarządzenie w tej sprawie opublikowano 11 stycznia, natomiast nowe zasady wejdą w życie 1 lutego.

Jak wskazuje KIF problemem jest już pośpiech przy wprowadzaniu przepisów. - Środowisko domaga się stosownych przepisów przejściowych uwzględniających konieczność dostosowania systemów teleinformatycznych czy realizacji dotychczas wystawionych skierowań. Okres przejściowy umożliwiający ,,łagodne” wprowadzenie nowych regulacji powinien wynosić 6 miesięcy – wskazuje.

"Wyceny są nadal poniżej kosztów realizacji świadczeń fizjoterapeutycznych"

Zastrzega jednak, że nie czas jest tu kluczowy, a poziom proponowanych wycen. KIF przypomina, że środowisko fizjoterapeutów przedstawiło swoje propozycje aktualizacji wycen, inne niż te proponowane przez NFZ, które „nie odzwierciedlają obecnej sytuacji ekonomicznej”.

- Przedstawione wyceny są nadal poniżej kosztów realizacji świadczeń fizjoterapeutycznych - ocenia Izba. 

I dodaje: "Ciekawostkę stanowi także zdanie, iż: „w wycenach świadczeń przygotowanych przez AOTMiT, uwzględniona została stawka godzinowa pracy fizjoterapeuty stanowiąca pochodną aktualnych danych finansowo-księgowych przekazanych przez świadczeniodawców.”. Zbierane informacje nie były aktualne – były oparte na danych z ostatnich lat i siłą rzeczy nie uwzględniały inflacji, podwyżki opłat eksploatacyjnych (gazu, prądu), zmian podatkowych oraz podwyżki najniższego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych".

KIF pyta: z kim konsultował się AOTMiT

Izba podważa również argument, że proponowane przez NFZ zmiany są wynikiem konsultacji „przedstawicieli środowiska fizjoterapeutycznego z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)”. KIF pyta, kto brał udział w tych pracach i co proponował.

– Żaden z przedstawicieli organizacji skupiających fizjoterapeutów, które podpisały 11 stycznia wspólne stanowisko ws. wycen nie akceptował i pozytywnie nie ocenił zarządzenia i nie przedstawiał propozycji wycen, które znalazły odzwierciedlenie w zarządzeniu - komentują fizjoterapeuci.

I dodają: Wszystko wskazuje, że osoby, które były wspomnianym przez NFZ „przedstawicielem środowiska fizjoterapeutycznego” to osoby niepracujące z pacjentem, nieznające realiów kontraktowania, będące poza systemem publicznej ochrony zdrowia w obszarze fizjoterapii w trybie ambulatoryjnym i domowym... 

Czytaj więcej: rynekzdrowia.pl

 

Autor: JPP

Źródło: rynekzdrowia.pl 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.