Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wiosenna Promocja - dostęp łączony do obpon.pl oraz eSOD

Skorzystaj z wiosennych rabatów

Baner tytułem oferty - Wiosenne promocja

Nasze usługi


logo OBPON

Serwis informacyjny skierowany do pracodawców osób z niepełnosprawnościami

to miejsce gromadzące najważniejsze wiadomości z zakresu rehabilitacji, ekonomii, socjologii, szkoleń i doradztwa zawodowego, funduszy europejskich, hr i wielu innych dziedzin.

obpon.pl to co tygodniowy newsletter, monitoring prasy ogólnej, dostęp do aktualnych publikacji, najnowsze orzecznictwo oraz informacje pochodzące od ogólnopolskich i lokalnych władz, instytucji i przedsiębiorstw.

 
logo OBPON

Aplikacja, która umożliwia rozliczenie dofinansowań wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych (SOD) i refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS).

Jest adresowana do firm posiadających status zakładu pracy chronionej, jak również dla pracodawców z tzw. otwartego rynku pracy. Prosta obsługa, szybkość działania, intuicyjny interfejs, poprawność obliczeń - to to, co charakteryzuje eSOD.

Wiosenna promocja na dostęp łączony


Serwis informacyjny obpon.pl + eSOD

ikona z osobami

do 20 osób

ikona z symbolem kalendarza

12 mies.

800 zł

koszt

oszczędzasz
949 zł

ikona z osobami

do 100 osób

ikona z symbolem kalendarza

12 mies.

1000 zł

koszt

oszczędzasz
1049 zł

ikona z osobami

od 100 osób

ikona z symbolem kalendarza

12 mies.

1200 zł

koszt

oszczędzasz
1099 zł

wypróbuj eSod - baner z przedstawicielem handlowym

Zakup usług i aplikacji można sfinansować ze środków ZFRON


Aby uzyskać dostęp do specjalnych ofert promocyjnych
kliknij w poniższy przycisk

Skontaktuj się
z naszym działem handlowym


Damian Dratwa

KIEROWNIK DZIAŁU SPRZEDAŻY
I OBSŁUGI KLIENTA

OBSŁUGIWANE REGIONY:
województwo małopolskie, wielkopolskie, śląskie, mazowieckie, lubelskie

Magdalena Ferenc

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
I OBSŁUGI KLIENTA

OBSŁUGIWANE REGIONY:
województwo podkarpackie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie

Arkadiusz Bożejko

SPECJALISTA DS.SPRZEDAŻY
I OBSŁUGI KLIENTA

OBSŁUGIWANE REGIONY:
województwo opolskie, dolnośląskie, łódzkie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.